Karelian julkaisuja

Julkaisutoiminta on yksi tärkeimmistä tavoista osoittaa korkeakoulun tietotaitoa, asiantuntijuutta ja monialaisesta opetus-, tutkimus- ja kehittämistyöstä.

Karelia-ammattikorkeakoululla on kolme julkaisusarjaa:

A-sarja, jossa julkaistaan alkuperäistutkimuksia sekä artikkeleita jotka käyvät läpi vertaisarvioinnin.

B-sarja  on yleissarja, jossa julkaistaan oppimateriaaleja, oppaita, kokoomajulkaisuja, selvityksiä ja muuta vastaavaa aineistoa.

C-sarjassa julkaistaan hankkeiden loppuraportteja.

Lähes kaikki julkaisut on luettavissa ilmaisena verkkojulkaisuna.

Opinnäytteitä on saatavilla verkkojulkaisuina ammattikorkeakoulujen yhteisessä Theseus-verkkokirjastossa.