Kirjoitusohjeet

Tervetuloa kirjoittamaan Karelia-ammattikorkeakoulun Vasu-verkkolehteen!

Vasu on Karelia-ammattikorkeakoulun verkkolehti, joka välittää tietoa Karelia-ammattikorkeakoulun asiantuntijuudesta ja osaamisesta sekä monialaisesta opetus-, tutkimus- ja kehittämistyöstä. Lehti koostuu Karelian henkilöstön laatimista artikkeleista. Lehti ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa.

Ohjeita kirjoittajille

Verkkolehden aineistot voivat olla asiantuntija-artikkeleita, puheenvuoroja, uutisia tai opintomatkojen antia. Ne voivat olla myös kertomuksia kehittämistyöstä tai hyvistä käytännöistä. Verkkolehden sisältöä ei ole rajattu ja lehden artikkelit voivat olla sisällöltään ja tyyliltään vapaamuotoisia. Artikkelien suositeltu pituus on 1-3 A4-liuskaa.

Lehden teksteissä käytetään mahdollisimman selkeää kieltä. Selkeä kieli on ymmärrettävää yleiskieltä, joka ei sisällä erikoista sanastoa tai vaikeaselkoisia rakenteita. Vältä monimutkaisuutta!

  1. Suosi tavanomaista ja helposti ymmärrettävää sanastoa.
  2. Käytä aktiivimuotoisia verbejä, vältä runsasta passiivin käyttöä.
  3. Suosi sivulauseita lauseenvastikkeiden sijaan.
  4. Kirjoita auki lyhenteet ja selitä uudet termit ainakin ensimmäisen maininnan yhteydessä.
  5. Edistä informaation sujuvaa kulkua: kerro ensin tutut asiat ja laajat kokonaisuudet, sitten uudet asiat ja pienet yksityiskohdat. (Lähde: saavutettavasti.fi)

Käytä väliotsikointia! Otsikot tekevät teksistä helposti silmäiltävää ja selailtavaa. Verkkotekstissä otsikoita kannattaa käyttää reilusti, sillä silmä hakeutuu leipätekstistä erottuviin elementteihin. Koska ihmiset tutkivat tyypillisesti sivun sisältöä otsikoita silmäilemällä tai selailemalla, otsikoiden kannattaa olla kuvaavia ja täsmällisiä. Lauseotsikko on usein toimiva.

Lisää artikkelin alkuun ingressi, jossa kerrot lyhyesti (3-5 virkettä) artikkelin pääkohdat.

Kaikki lehteen lähetetyt tekstit oikoluetaan ennen julkaisua. Toimitus pidättää oikeuden tekstin muokkaamiseen (esim. kirjoitusivirheet) ja lyhentämiseen tarvittaessa. Kirjoittajilla on oikeus tarkistaa teksti ennen julkaisua, mikäli siihen on tehty muutoksia. Kirjoittajille ilmoitetaan, kun teksti on julkaistu sivustolla.

Artikkeleihin voi liittää kuvia tai kaavioita. Toimitathan kuvista mahdollisimman hyvälaatuisen version toimitukseen, esim. kaaviokuva alkuperäisessä tiedostomuodossaan. Saavutettavuuden varmistamiseksi lehden toimitussihteeri lisää kuviin ja kuvioihin vaihtoehtoiset tekstit (ALT-tekstit).

Lähteiden merkitsemisestä: Kirjoittajat vastaavat tekstiensä lähdemerkinnöistä ja niiden paikkansa pitävyydestä. Lähdemerkinnöissä voi noudattaa esimerkiksi Karelian opinnäytetöiden ohjeistusta.

Valmiit tekstit toimitetaan lehden toimitukseen word-tiedostona.

Muotoa ei ole rajattu kirjoitettuihin teksteihin, vaan otamme vastaan myös videoita ja muuta visuaalista aineistoa. Jos haluat julkaista videon Vasussa, lisää siihen tekstitys.

Julkaisuehdot

Vasu verkkolehti noudattaa käytäntöä, jossa tekijät (Kirjoittaja) antavat lehdelle julkaisuoikeuden toimittamaansa materiaaliin (Aineisto).

Tekijänoikeus ja vastuu mahdollisten muiden materiaaliin liittyvien tekijänoikeuksien noudattamisesta säilyy Kirjoittajalla. Kirjoittaja(t) vastaa siitä, että toimitettu Aineisto ei sisällä sellaista kolmannen osapuolen aineistoa, jonka oikeuksia julkaiseminen loukkaisi. Kirjoittajan tulee noudattaa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) julkaisemia hyvän tieteellisen käytännön ohjeita.

Aineistojen toimitus

Kaisa Varis, tietoasiantuntija, Vasun toimitus
kaisa.varis@karelia.fi