Sway opetuksessa ja oppimisessa

Olli Hatakka & Mikko Hyttinen

Oletko koskaan tullut pohtineeksi, että kunpa olisi työväline, jolla saisi nopeasti tuotettua oppimista edistäviä raportteja ja esityksiä nopeasti lennosta. Todennäköisesti sinulla se jo on, vaikket ehkä ole sitä käyttänyt, nimittäin Sway.

Mikä Sway on?

Microsoft Sway on ilmainen sovellus, joka kuuluu office365 –pakettiin. Sway helpottaa esimerkiksi vuorovaikutteisten raporttien ja omien esitysten laatimista. Swayn avulla laaditut vuorovaikutteiset dokumentit on helppo jakaa verkossa haluamallesi joukolle tai henkilöille.

 

Kuinka sen saa käyttöön?

Kaikki, joilla on Microsoft-tili (Hotmail, Live, Outlook.com), voivat käyttää Swaytä. Voit luoda Sway -esityksiä myös, jos sinulla on Office365-tili.

Swayn käyttö on helppoa, kirjaudut tunnuksillasi ja avaat uuden swayn. Aloitat valmiista pohjasta ja tuotat omaa sisältöä esimerkiksi tekstiä, kuvia, videoita sekä tuot oleellista sisältöä myös muista lähteistä. Käyttö on todella yksinkertaista ja käytön opettelu vaatii vain muutaman hetken. Swayn käytön aloittamisesta lisää, support.office.com

Kuvio 1. Swayn käyttäminen on yksinkertaista.

Mihin Sway soveltuu opetuskäytössä?

Opetuskäytössä Sway soveltuu erinomaisesti erilaisten esitysten laatimiseen ja pitämiseen. Opettaja voi käyttää Swaytä Powerpoint- tai Prezi-esitysten rinnalla tai niiden sijasta. Näin Sway voi helpottaa ja monipuolistaa opetusmateriaalin käyttöä. Esityksistä saa helposti visuaalisesti näyttäviä valmiiden rakenteiden ansiosta. SWAY on hyvä opetusteknologinen väline opetusmateriaalin jakamiseen ja yhteistoiminnalliseen työskentelyyn toisten opettajien kanssa. Swaytä voivat hyödyntää myös opiskelijat, koska se toimii lähes kaikissa ympäristöissä sekä älypuhelimessa ja muissa mobiililaitteissa. Swayn avulla voidaan luoda esitysten lisäksi, raportteja, uutiskirjeitä, tarinoita ja valokuvaesityksiä. Sway on upotettavissa esimerkiksi blogiin tai verkkosivuihin, ja näin tiedonesittämistapoja muissakin ympäristöissä voidaan helposti rikastuttaa.

Swaytä voidaan käyttää esimerkiksi:

  • Tiedon jäsentelyyn ja muokkaamiseen
  • Opetusmateriaalin tuottamiseen, esittämiseen ja jakamiseen
  • Opiskelijoiden esitysten laatimiseen
  • Ad Hoc -esitysten laatimiseen eri tarkoituksiin

Kokemuksia opetuskäytössä?

Kokeilimme Swaytä tutkivan oppimisen (ks. Hakkarainen K., Lonka. K., Lipponen L. 2014) välineenä. Tässä kokeilussa opiskelijat saivat ratkaistavakseen innovointia edellyttävän oppimistehtävän. Tehtävä toteutettiin viiden hengen pienryhmissä yhteisöllisen oppimisen hengessä (ks. Vygotsky L., 1978). Lopputuloksena tuli laatia oppimistehtävään ratkaisu Swayllä ja esitellä se koko opiskelijaryhmälle.

Swayn käyttöönotto osoittautui jopa yllättävän helpoksi. Lyhyen esittelyn jälkeen Swayn käyttö onnistui opiskelijoilta hienosti. Opiskelijat pitivät uuden välineen helppokäyttöisyydestä.

 

Lähteet

Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. 2004. Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. WSOY.

Microsoft Office.com. 2017. Swayn käytön aloittaminen.

Vygotsky, L.S. 1978. Mind in Society: The Development of Higher Psychological

Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.

 

Olli Hatakka, pt. tuntiopettaja
Mikko Hyttinen, lehtori
Karelia-ammattikorkeakoulu

Kuvat: Microsoft.

1 206 Artikkelin näyttökerrat