Author: Kaisa Varis

Eettinen toimintamalli antaa avaimia digitalisoituvan sotealan eettisiin pulmiin

Päivi Sanerma, Päivi Sihvo, Paula Vikberg-Aaltonen, Raija Koskinen

”SotePeda24/7-hankkeessa syntyneen eettisen toimintamallin tavoitteena on toimia työvälineenä eettisten kysymysten tunnistamisessa, eettisessä arvioinnissa ja päätöksenteossa sekä eettisessä toiminnassa sote-alan digitalisoituvassa toimintaympäristössä ja koulutuksessa.”
Eettiset haasteet sotealalla liittyvät usein vaikeisiin kysymyksiin; Lue lisää…

Miksi tulla opiskelemaan Suomeen? – Puskaradion kautta Karelian opiskelijaksi

Tanja Vänskä & Sini-Tuuli Saaristo

Karelia-ammattikorkeakoulun uuden 2030 strategian yhtenä päävalinnoista toimii Koulutusperäistä maahanmuuttoa ja kansainvälisyyttä!. Tavoitteena on vastata väestön ikääntymisen, työvoiman saatavuuden ja työn murroksen haasteisiin vahvistamalla alueen ja korkeakoulun kansainvälisyyttä. Strategian toimenpiteenä Karelia vahvistaa koulutusperäistä maahanmuuttoa ja kehittää englanninkielistä tutkinto- ja muuntokoulutusta ja rakentaa koulutusperäistä maahanmuuttoa tukevia koulutus- ja työllistymispolkuja. Lue lisää…

Koodariksi Kareliasta!

Petri Laitinen

Karelian koodarikoulutuksen hakuaika on alkanut ja päättyy 8.8.2021. Koulutus soveltuu eri alojen ammattilaisille, kuten insinööreille, tradenomeille ja opettajille. Koodarikoulutuksen opetussuunnitelma tarjoaa viisi näkökulmaa ohjelmistotekniikkaan:

web-ohjelmointi,
mobiiliohjelmointi,
web-apien suunnittelu ja toteutus,
tietovarastointi, Lue lisää…

Parempaa uniterveyttä -toimintamalli edistää hyvinvointia

Päivi Franssila

Sleep Well Work Well -hankkeessa muotoiltiin uniterveyttä sekä henkilökohtaisella tasolla ryhmävalmennuksissa että työyhteisötasolla esihenkilöiden valmennuksissa. Pienryhmävalmennuksissa huomio suunnattiin oman uniterveyden parantamiseen. Esihenkilöiden valmennuksissa osallistujat kehittivät oman työyhteisönsä uniterveyttä ja ottivat käyttöön uusia menetelmiä ja työkaluja mm. Lue lisää…

Juurruimme rekrytoinnin uusiin tuuliin

Arja-Irene Tiainen & Marja-Liisa Ruotsalainen

Tässä artikkelissa tarkastellaan työelämän kanssa yhdessä suunniteltua, rakennettua ja toteutettua verkko-opintojaksoa Rekrytoinnin uudet tuulet. Artikkelissa esitellään sitä, kuinka TKI-hankkeen toteutuessa syntyi aineistoa verkko-opintojen materiaaliksi ja pedagogisiksi ratkaisuiksi. Vaatimustasoltaan verkko-opinnot ovat ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opintoja (taso 7). Lue lisää…

Harjoitteluiden ohjaus Kareliassa – aina voi parantaa

Mikko Lahti, Ulla Kärnä, Marja-Liisa Ruotsalainen

”Minulla taisi sattua hyvä tuuri siinä, että koulu ja harjoittelupaikkani olivat tehneet jo tovin yhteistyötä, jolloin minulle jäi harjoittelujaksosta vain hyvä kokemus. Pääsin harjoittelupaikassani oikeasti tekemään kaikkia mahdollisia työtehtäviä ja minulle annettiin vastuuta.”
Harjoittelut ovat keskeinen osa kaikkia ammattikorkeakoulututkintoja. Lue lisää…

Vartu 2.0 – Holistisen ohjauksen malli

Päivi Laakkonen & Joni Ranta

Opiskelijoiden elämänhallinnan taidot sekä itseohjautuvuuden vahvistaminen (erityisesti COVID-19 -pandemian myötä) vaativat opiskelijan rinnalla kulkemista erityisesti opintojen alkuvaiheessa.  Opiskelijoiden elämänhallintaa vaikeuttavat opiskelijan opiskeluajan riittämättömyys, vakiintuneiden toimintamallien puute opiskelussa, käytössä olevat irralliset tietojärjestelmät ja ulkopuolisten tukipalveluiden riittämättömyys. Lue lisää…

Restonomikoulutuksen ensimmäinen Boostcamp oli menestys

Hanna Vienonen

Restonomiopiskelijat kisailivat kevään aikana VisitKarelia Boostcamp -markkinointikilpailussa. Voittajajoukkue sai kiitosta erityisesti innovatiivisuudesta ja huolellisesta tehtävänannon noudattamisesta. Seuraavan kerran VisitKarelia Boostcamp kisataan syksyllä 2022.
VisitKarelia Boostcamp-markkinointikilpailun idea lähti liikkeelle tammikuussa 2021, kun VisitKarelian markkinointikoordinaattori Anne Kokkonen otti yhteyttä matkailun palveluliiketoiminnan koulutukseen ja heitti idean matkailun opettaja Hanna Vienoselle. Lue lisää…

Ikäystävällisyyskyselyn alustavat tulokset: ”Ikäystävällisyys on kokonaisvaltaista ajattelua”

Terhi Myller

Karelian henkilöstön ikäystävällisyyskyselyn alustavissa tuloksissa tulevat esille muun muassa ihmisten asenteisiin ja erilaisiin perinteisiin rakenteisiin liitettävät ikäystävällisyyttä estävät näkökulmat. Myös esimerkiksi digitaalisuuden kehittymisen erilaiset ulottuvuudet ikääntymisen huomioimisessa nousevat esille vastauksissa. Toisaalta esimerkiksi ikäystävällisyyden huomioiminen laajasti eri tasoilla; Lue lisää…

Havaintoja moniammatillisuudesta – Case geronomikoulutuksen opetussuunnitelmatyö

Terhi Myller, Jonna Puustinen, Piia Kauhanen, Katri Palpatzis

Pohdimme  tässä artikkelissa moniammatillisen yhteistyön ja toiminnan rakentumista geronomikoulutuksen opetussuunnitelman laatimistyön kautta.
On ollut ilo ja kunnia saada osallistua Karelia-ammattikorkeakoulun geronomikoulutuksen opetussuunnitelmatyöhön. Tammikuussa 2022 alkava geronomikoulutus on ainoa laatuaan Itä-Suomessa. Lue lisää…

Työhön, teknologioihin ja oppimiseen liittyviä muutoksia pohdittiin virtuaalifoorumissa

Mikko Hyttinen, Päivi Sihvo, Minna Rokkila

Virtuaaliset välineet ovat nykyään arkipäivää työelämässä, opetuksessa sekä yhteistyön ja yhteistoiminnan organisoinnissa kehittämishankkeissa. Tulevaisuuden työ -hankkeessa hyödynnettiin virtuaalista foorumia yhteiseen pohdintaan eri organisaatioiden edustajien kanssa tulevaisuuden työhön liittyvistä muutoksista ja vaatimuksista. Lue lisää…

Tulevaisuuden hankeosaajat valmentautuvat varjostamalla

Anssi Kekkonen

Karelia-ammattikorkeakoulun järjestämä Älykkäästi töihin-projektiosaajavalmennus starttasi maaliskuussa 2021 jo kolmatta kertaa. Kurssin aloitti 16 projektityöskentelystä kiinnostunutta. Korkeakoulutetut ovat voineet hakeutua valmennukseen TE-palveluiden kautta. Nimensä mukaisesti Älykkäästi töihin lisää osallistujien tietoutta hanketyöstä ja omista vahvuuksistaan ja tähtäimessä on työura vaikkapa juuri hankkeiden parissa. Lue lisää…

Kohti ikäystävällistä työelämää

Eini Hyppönen & Päivi Franssila

Tämän päivän työelämän lähtökohdat ovat haastavia, myös sosiaali- ja terveysalalla.  On epävakautta, nopeita muutoksia, epävarmuutta, monimutkaisuutta – asioita tapahtuu samanaikaisesti ja sekoittavia tekijöitä riittää, tieto on monitulkintaista ja on erilaisia näkökulmia. Lue lisää…

Sosiaalinen media hankkeen viestinnässä – mahdollisuuksia ja sudenkuoppia

Emmi Rasa

Hanketyön ulkoinen viestintä ja kohderyhmän tavoittaminen tapahtuu perinteisesti esimerkiksi hankkeen nettisivujen tai organisaation julkaisujen kautta. Usein kuitenkin kohderyhmän optimaalinen tavoittaminen osoittautuu haasteeksi.  Base Camp – opiskelijayrittäjyysalustojen kehittäminen -hankkeessa olemme ottaneet haltuun perinteisten informaatiokanavien lisäksi myös ”tuoreemman” lähestymistavan – sosiaalisen median ja sen mahdollisuudet kohderyhmien tavoittamiseksi. Lue lisää…

Työelämäjaksolla rakennesuunnitelun parissa

Arto Haaranen

Karelia-amk:n opettajat voivat päivittää oman opetusalan osaamista ja tietoja työelämäjakson kautta. Minulle työelämäjakso antoi mahdollisuuden tutustua uuden rakennesuunnittelutoimiston toimintaan marraskuussa 2020.
Keväällä 2020 Joensuun rakennesuunnittelijoiden joukkoon rantautui uusi kansainvälinen ja monialainen konsulttitoimisto Sweco Oy. Lue lisää…

Pikaopas WordPress Elementor lisäsosan käyttöön

Jani Laakkonen

Elementor on WordPress-pohjaisten verkkosivujen rakentamiseen tarkoitettu lisäosa ja työkalu. Elementorin avulla voi rakentaa verkkosivuja yksinkertaisellä ja kätevällä editorilla. Elementor mahdollistaa korkealaatuisen jäljen tuottamisen pienen tutustumisen jälkeen.
Tutustu WordPress Elementorin käyttöön oheisen pikaoppaan avulla:
Laakkonen, Lue lisää…

IFRS tuli – oltiinko valmiita?

Pia Hiltunen & Anneli Liukkonen

Taloustieteiden opinnoissa yksi mielenkiintoisimmista kursseista on kansainvälinen laskentatoimi ja erityisesti IFRS-säännökset ja niiden vaikutus tilinpäätökseen. Tällaisessa suomalaisessa, julkisella rahoituksella toimivassa organisaatiossa ei arvaisi joutuvansa (saavansa) noita säännöksiä käyttämään, Lue lisää…