Virtuaalikokemuksia Karelian ja Haaga-Helian lasein katsottuna

Timo Rui, Hannele Laine, Ari Alamäki

Virtuaalitodellisuus eli VR on keinotekoisesti luotu maailma, jota voidaan katsella virtuaalilaseilla. Virtuaalitodellisuus luodaan joko animoimalla tai 360-videoiden avulla. Karelia-ammattikorkeakoulu ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ovat tutkineet Virtuaaliluonto-hankkeessa 360-videoiden hyödyntämistä (matkailu)markkinoinnissa ja niiden katselukokemuksia.

360-videossa kamera kuvaa samanaikaisesti jokaisesta suunnasta kameran ympäriltä. 360-videoita voidaan katsella virtuaalilaseilla, älypuhelimella tai tietokoneella. Parhaimman katselukokemuksen 360-videoihin tarjoaa kuitenkin virtuaalilasit.

360-videoiden ja animoidun pelimäisen virtuaalitodellisuuden erona on, että 360-videoissa katsoja on sidottu yhteen pisteeseen. 360-videot eivät aktivoi katsojaa toimimaan, eikä hän voi liikkua vapaasti virtuaalimaailmassa. Molemmissa on kuitenkin yhtenäistä se, että katsojalle pyritään luomaan mahdollisimman aidontuntuinen ympäristö. Parhaimmillaan katsoja uppoutuu virtuaalimaailmaan ja kokemus tuntuu täysin realistiselta.

Virtuaalimaailmassa koettu elämys halutaan kokea reaalimaailmassa

Virtuaalimaailma tarjoaa asiakkaalle elämyksiä, jotka herättävät tunteita ja jäävät mieleen. Virtuaalimaailmassa koettu elämys halutaan usein kokea myös reaalimaailmassa. Elämys voi olla upea video matkakohteesta, tarjota kohteesta uudenlaisen näkökulman tai viedä katsojan paikkaan, johon tämä ei normaalisti pääsisi. Käyttäjäkokemukset ovat siten olennainen osa kun virtuaalimaailmaa halutaan käyttää osana yritysten markkinointia.

Hankkeen tiimoilta Karelia-ammattikorkeakoulussa on kerätty käyttäjäkokemuksia 360-videoista ja niiden käyttömahdollisuuksista erilaissa tilanteissa. Kohderyhminä ovat olleet muun muassa matkailualan yrittäjät. Käyttäjäkokemusten kerääminen on tapahtunut pääosin vapaamuotoisin kyselyin, joissa on kerätty suullisesti käyttäjien kokemuksia. Taustana tähän toimintatapaan on havainto, että esimerkiksi yleisötilanteissa yrittäjät eivät ole halukkaita täyttämään lomakkeita omista kokemuksistaan.

Uusi markkinointikeino kiinnostaa

Matkailuyrittäjien ja matkailuliiketoimintaa lähellä olevien yrittäjien näkökulmasta virtuaalisuus ja 360-maailma ovat tutustumisen arvoisia, mutta samalla vielä tuntemattomia. Yleisesti voi sanoa, että matkailu- ja palvelualojen yrittäjät ymmärtävät hyvin uuden visuaalisen markkinointimahdollisuuden. He löytävät aika nopeasti mahdollisuuksia käyttää sitä omassa liiketoiminnassaan. Samalla he kokevat sen hyvin haastavana, varsinkin kun oma osaaminen tai aika ei riitä kunnollisten esitysten tekemiseen omasta liiketoiminnasta. Erityisesti matkailuyritykset ovat pieniä, joten niiden on harkittava tarkoin mihin rahojaan käyttävät. Siksi edelläkävijyys ei suoranaisesti houkuta, he kaipaavat selvästi konkreettista ja nopeaa hyötyä liiketoimintaansa.

Kuva: Riikka Simonen.

Käyttäjäkokemuksia

Haaga-Heliassa on selvitetty hankkeen tiimoilta kolmen matkailuyrittäjän ajatuksia 360-videoiden mahdollisuuksista.  Heidän mukaansa 360-video voisi tuoda lisäarvoa juuri todentuntuisuuden kautta. Käyttäjä kokee olevansa 360-videolla paremmin mukana ja joka puolella on uutta katsottavaa ja löydettävää. Näin se rikastuttaa käyttäjäkokemusta ja tuo paremmin aidon läsnäolon tunteen. Erään matkailuyrittäjän mukaan kannattaa muistaa myös 360-still kuvien(ns. 360-kuvakulman valokuvat) mahdollisuudet, koska kaiken ei tarvitse olla videota. Kuvien ja videoiden laatu on tärkeää, koska tavoite on välittää juuri aidontuntoista kokemusta ja elämystä.

Opiskelijoiden kanssa Haaga-Heliassa on selvitetty 360-videoiden käyttökokemuksia pahvisista ”Google-laseista” katsottuna. Yllättävän monelle koekäyttäjälle kokemus oli uusi. Tämä kertoo siitä että harvat ovat vielä hankkineet itselleen VR-silmikoita. Uusi teknologia lisää mielenkiintoa, mutta videoiden laatu nousi myös tässä kokeilussa esille. Positiivisiksi asioiksi koettiin aitouden tunne ja syvyysvaikutelma, joka syntyy juuri videon ”VR-katseluasennosta” ja 360-kuvakulmasta. Videoalusta, jonne video on ladattu, alkaa näyttämään samaa kuvaa kahdessa ikkunassa, kun katsoja koskettaa videossa olevaa Cardboad-kuvaketta. Silmikoiden kautta 360-videoa katsottaessa aivot yhdistävät kahdessa ikkunassa näkyvän kuvan yhdeksi kuvaksi. Yllättävän moni koekäyttäjä raportoi myös pahanolontunteesta, joka voi tulla katsottaessa 360-videoita lasit päässä. Tähän voi vaikuttaa se, että videoita ensikertaa katsottaessa päätä käännellään nopeasti eri puolille, jolloin maisema vaihtuu nopeasti katsojan näkökentässä. Ilmiö lienee sama, joka tapahtuu kun ohitse viliseviä maisemia seurattaan auton sivuikkunasta.

Käyttäjäkokemusten kerääminen hankkeessa jatkuu. Seuraavassa vaiheessa Itä-Suomen yliopisto kysyy matkailijoiden näkemyksiä Helsinki-Vantaan lentokentältä. Myös Karelia-amk ja Haaga-Helia jatkavat yhteistyötään yritysten kanssa, käyttäjäkokemuksia samalla keräten.

 

Timo Rui, projektipäällikkö, Karelia-ammattikorkeakoulu
Hannele Laine, projektisuunnittelija, Karelia-ammattikorkeakoulu
Ari Alamäki, yliopettaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Kansikuva: Nan Palmero. (CC BY 2.0)

1 401 Artikkelin näyttökerrat