Pajathon IV – Humanitarian Solutions

Timo Rui, Tero Hyttinen, Helena Puhakka-Tarvainen, Janita Ylitalo

Aikaisemmissa Vasun numeroissa on esitelty Joensuussa uudenlainen hackathon–tyyppinen toimintamalli, jossa joukko ihmisiä kokoontuu ”Pajathon” -nimen alla ennalta määrätyksi ajaksi työstämään ratkaisuja annettuihin haasteisiin Joensuun veturitalleilla sijaitseviin pajatiloihin. Aikaisempien Pajathonien hyvien kokemusten innoittamina Karelia-ammattikorkeakoulun LUMO2- ja Finpetra-hankkeet yhdessä Osuuskunta Sulaton kanssa järjestivät neljännen Pajathonin 25.-26. toukokuuta 2018. Tapahtuman teemana oli tällä kertaa ”Humanitarian Solutions” ja tavoitteena löytää innovaatioita etenkin kehittyvien ja kriisialueiden haasteisiin.

Neljäs Pajathon seurasi aikaisempien tapahtumien kaavaa, mutta tällä kertaa työskentelyajaksi oli rajattu vuorokausi aikaisemman 48 tunnin sijaan. Tapahtuma alkoi perjantaina 25.5. puoliltapäivin taustoitus- ja sparrausosiolla ja varsinainen työskentely noin klo 14. Työskentely päättyi lauantaina 26.5. klo 14 alkaneeseen pitchaus-osiooon, jonka jälkeen tuomaristo arvioi ja pisteytti tuotokset ja voittaja julistettiin klo 16. Tuomaristo oli Molnix Oy:n toimitusjohtaja Johan Ehnbergin johdolla hionut valmiiksi neljä kategoriaa sisältävän arviointikriteeristön, jonka kukin osa-alue (relevanssi, skaalautuvuus, innovatiivisuus, kustannustehokkuus) arvioitiin tuomareittain asteikolla 0-10 pistettä ja kriteeriluokkien saamat keskiarvopisteet kerrottiin keskenään lopullisen pistemäärän saamiseksi. Tällä kertaa Pajathonin kehittämishaasteen otti vastaan 12 osallistujaa, jotka muodostivat lopulta kolme kehittämistiimiä. Ideoita syntyi kuitenkin tiimejä enemmän, ja lopulta kuultiin yhteensä neljä erinomaista ideakonseptia. Tapahtuma keräsi paikalle kiinnostuneita ulkopuolisia ja paikalla kauniissa kevätsäässä kävi yhteensä yli 30 henkilöä.

Pajathon IV sisällöllisen vastuun kantoi tällä kertaa Karelian Finpetra-hanke, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten toimijoiden osallisuutta ja liiketoimintaa kehittyvillä markkinoilla ja etenkin Jordaniassa. Näin ollen sekä Pajathonin haasteiden asettelu että palkinnot rakennettiin palvelemaan kyseistä tavoitetta. Voittajatiimin palkintona on kuuden kuukauden räätälöity kehityspolku, jonka aikana tiimi pääsee kehittämään toimivaa liiketoimintaa Finpetra-hankkeen ja Pajathonin yhteistyökumppaneiden tuella. Yhteistyökumppaneita ovat tuomariston edustamien organisaatioiden lisäksi mm. Business Finland Kehittyvät markkinat -kasvuohjelma sekä Biodo Oy. Kasvupolku sisältää huippuluokan sparrausta, koulutusta ja verkostojen avaamista, ja palkinnon arvo on noin 5000 euroa.

Kuten aikaisemmissakin Pajathon-tapahtumissa, LUMO2-hanke oli koko tapahtuman ajan sparraamassa osallistujia tuoden omat näkökulmansa kehittämistyöhön. Sparraussessioiden tarkoituksena oli auttaa tiimejä kehittämään monipuolisimpia ja innovatiivisempia kokonaisuuksia. Sparraukseen osallistui myös kilpailun tuomaristo oman kokemuspohjansa (mm. Kriisialueilla työskentely) kautta. Tuomareina toimivat Johan Ehnberg Molnix Oy:stä, Tommi Wulff Nordic Business Lab Oy:stä, Ville Wacklin Kirkon ulkomaanavusta, Elisa Norvanto Laurea-ammattikorkeakoulusta sekä Janita Ylitalo Karelia-amk:n Finpetra-hankkeesta.

Ensimmäinen ja voittanut tiimi koostui Karelia-ammattikorkeakoulun kumppanikorkeakouluista saapuneista vaihto-opiskelijoista. He kehittivät Vettä Za’atariin – Water at Za’atari -konseptin. Konsepti hyödyntää jo olemassa olevia aurinkoenergiaratkaisuja veden puhdistamiseen ja uudelleenlämmittämiseen. Tiimi kohdensi ratkaisunsa Jordanian Za’atarissa sijaitsevaan pakolaisleiriin, mutta ratkaisu on monistettavissa myös muihin vastaaviin olosuhteisiin eri mittaluokissa (keskitetty tai hajautettu ratkaisu).

Kuvatekstiin: Molnixin Johan Ehnberg (vas.) julkistaa voittajatiimin (Jordie Eskes, Rick Zuure ja Alexandra Gavriilidou).
Kuva: Janita Ylitalo

Toisen tiimin työskentely kohdistui Yhteisöllinen maauuni – Communal Earth Oven -konseptin kehittämiseen. Yhteisöllinen maauuni hyödyntää jo antiikin aikoina kehitettyä ruuan valmistustapaa, jossa kehämallinen maan sisään rakennettu uuni tuottaa palavaa jätettä hyödyntäen lämpöenergiaa ympäröivän yhteisön (esim. pakolaisleiri) tarpeisiin. Uunin toteutuksessa hyödynnetään myös tiimin kehittämää koulutuskonseptia, jolla pystytään parantamaan tietoisuutta jätteiden lajittelusta ja tukemaan yhteisöllisyyden rakentumista.

Kolmas tiimi rakensi konseptin Kehitysideoiden promootiojärjestelmä – Solution Exchange. Solution Exchange on toimintamalli, jossa kehitystarpeet ja idean kehittäjät kohtaavat kehittyviin olosuhteisiin suunnatuissa ratkaisuissa ja prototyypeissä. Tiimin idea pohjautuu kehitettävään tietojärjestelmään, jonka avulla saadaan tarvesyötteet toimitettua paikallisten organisaatioiden, avustusjärjestöjen, kehittäjien ja kehittämisen mahdollistavien lahjoittajien kesken.

Ässänä hihasta tuomareille esiteltiin vielä ylimääräinen konsepti, ANTI-UXO – ratkaisu räjähtämättömien maamiinojen hävittämiseen. ANTI-UXO -konsepti ja tuoteprototyyppi on kustannustehokas ratkaisu räjähtämättömien maamiinojen hävittämiseen. Konseptissa ANTI-UXO –tuote asetetaan maamiinan päälle ja räjähdysaine poltetaan hallitusti korkealämpöistä liekkiä käyttäen. Tuomaristo oli vaikuttunut konseptista ja antoi sille kunniamaininnan, vaikka ei voinutkaan ottaa ideaa mukaan varsinaiseen arviointiin.

Lisätietoa:

Pajathon-tapahtuman kotisivu.  (Mm. tapahtuman säännöt, käytössä olevat laitteet ja materiaalit)
LUMO2-hankkeen kotisivu sekä Facebook-sivu
Finpetra-hankkeen kotisivu sekä Facebook-sivu

Timo Rui, projektipäällikkö, Karelia-ammattikorkeakoulu
Tero Hyttinen, projektiasiantuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu
Helena Puhakka-Tarvainen, projektipäällikkö, Karelia-ammattikorkeakoulu
Janita Ylitalo, projektiasiantuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu

 

985 Artikkelin näyttökerrat