Kirjasto on opettajalle tärkeä palvelu

Kaisa Varis

Kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö Kari Tiainen ojensi palkinnon Arja-Irene Tiaiselle.

Karelia-ammattikorkeakoulun kirjasto on valinnut vuoden 2019 asiakkaaksi yliopettaja Arja-Irene Tiaisen. Kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö Kari Tiainen ojensi Arja-Irenelle palkinnoksi kunniakirjan ja kirjalahjakortin Karelian lukuvuoden avajaisissa syyskuussa. Tänä vuonna kirjasto halusi palkita aktiivisesti kirjaston palveluja käyttävän opettajan. Karelian kirjaston yksi keskeinen tehtävä on opetustyön tukeminen. Kirjasto on perinteisesti tehnyt yhteistyötä opettajien kanssa esimerkiksi kurssikirjoihin ja opiskelijoiden tiedonhankinnan taitoihin liittyen.

Yliopettaja Arja-Irene Tiainen hyödyntää monipuolisesti kirjaston aineistoja omassa työssään ja kehittää kirjaston kokoelmia yhdessä kirjaston kanssa.

– Kirjasto on mielestäni ehdottoman merkityksellinen opettajan työssä. Kirjaston kautta olen saanut aineistoa opetukseen, uutta ammatillista tietoa sekä tutkimuskirjallisuutta, Arja-Irene kertoo.

Arja-Irene Tiainen näkee tärkenä myös sen, että kirjasto pitää tiivistää yhteyttä opettajiin ja tiedottaa kirjastoon hankituista uutuuskirjoista:

– Arvostan kirjastohenkilöstön osaamista aineistojen hankinnassa. Erityisesti haluan kiittää tietoasiantuntija Leena Väyrystä, joka myös vinkkaa säännöllisesti esimerkiksi hoitotyön ja johtamisen uusista aineistoista. Niistä on löytynyt myös kurssikirjoiksi sopivia teoksia, Arja-Irene sanoo.

Karelian kirjasto toivoo yhteistyön jatkuvan hedelmällisenä Arja-Irenen sekä muiden Karelian opettajien kanssa. Nähdään kirjastossa!

 

Kaisa Varis
tietoasiantuntija
Karelia-ammattikorkeakoulu

969 Artikkelin näyttökerrat