Työelämäjaksolla rakennesuunnitelun parissa

Arto Haaranen

Karelia-amk:n opettajat voivat päivittää oman opetusalan osaamista ja tietoja työelämäjakson kautta. Minulle työelämäjakso antoi mahdollisuuden tutustua uuden rakennesuunnittelutoimiston toimintaan marraskuussa 2020.

Keväällä 2020 Joensuun rakennesuunnittelijoiden joukkoon rantautui uusi kansainvälinen ja monialainen konsulttitoimisto Sweco Oy. Yrityksellä on ollut Joensuussa toimisto jo pidempään, mutta aiemmin toiminta on keskittynyt talotekniikan ja ympäristötekniikan sekä teollisuuden konsulttipalvelujen tarjontaan. Toimipiste sijaitsee Joensuun Tiedepuistolla rakennuksessa 4B, 3. kerros.

Joensuun toimipisteen yksikönjohtajana toimii diplomi-insinööri Kari Vänttinen, joka hoitaa tehtävää Kuopion toimipisteeltä. Vastuullisena rakennesuunnittelijana ja yksikön ryhmäpäällikkönä aloitti 14.4.2020 rakennusinsinööri Mikko Simpura. Tällä hetkellä yksikössä toimii jo kaksi vakituiseksi palkattua rakennesuunnittelijaa, molemmat Karelia-amk:sta viime vuosina valmistuneita sekä yksi työharjoittelija, joka myös opiskelee tällä hetkellä Karelialla rakennustekniikan insinöörin taitoja, rakennesuunnitteluun suuntautuvalla opintolinjalla.

Odotin työelämäjaksolta ensisijaisesti lyhyttä paluuta käytännön töihin ja näin uusimpien toimintatapojen sekä ohjelmistojen omaksumista sekä katsausta uuden rakennesuunnittelutoimiston toimintatapoihin. Toki näitäkin pääsin seuraamaan, mutta päätehtäväkseni työelämäjaksolle määritettiin kuitenkin laadunvarmistukseen ja laatujärjestelmään liittyvä kehitystehtävä. Varsinainen toimeksianto tuli Kuopion toimipisteeltä ja heti työelämäjakson ensimmäisenä päivänä laadimme selkeät tavoitteet ja aikataulun yhdessä Joensuun ja Kuopion henkilöstön kanssa koko kahden viikon työelämäjaksolle.

Toimeksianto liittyi ensisijaisesti korjausrakennushankkeen suunnitelmien laadunvarmistukseen, mutta kehitetty työkalu muovautui myös uudisrakentamiseen soveltuvaksi tai ainakin sovellettavaksi ja laajennettavaksi. Kehitetty työkalu määriteltiin sisältönsä takia salassa pidettäväksi, mutta käytännössä työkalu on laaja Excel-taulukko, josta löytyy tarkastusasiakirjoja korjausrakennushankkeen eri vaiheisiin.

Käytännössä työelämäjakson ensimmäinen viikko kului taulukkopaketin sisällön laadintaan ja helppokäyttöisyyden varmistamiseen. Ensimmäisen viikon loppupuolella pidettiin seurantapalaveri, jossa tavoitteiden saavuttaminen todettiin ja seuraavan viikon askelmerkit sovittiin selviksi. Kehitystyön loppupalaveri ja työn luovutus sovittiin pidettäväksi Kuopion toimipisteellä työelämäjakson toisen viikon lopulla ja sinnepä ajelinkin torstaina 12.11.2020. Toimeksiantaja kertoi olevansa tyytyväinen laadittuun kokonaisuuteen ja työkalu kerrottiin otettavan laajasti käyttöön kaikissa alkavissa suunnitteluhankkeissa.

Toimeksiantajan määrittelemän tehtävän lisäksi pyrin saamaan jotain mukaani myös opetustyöhön ja sen suunnitteluun. Yhtenä kehitystehtävänäni opetustyöhön liittyen on algoritmiavusteisen rakennesuunnittelun sisällyttäminen opetukseen. Swecon Kuopion toimipisteellä työskentelee kyseiseen aihealueeseen syventynyt rakennesuunnittelija ja sovin tapaamisen myös hänen kanssaan kun kävin Kuopiossa. Tästä kotiinviemisiksi koostin muistion, jonka avulla pystyn tarjoamaan opiskelijoille yhden työelämän näkökulman sekä käytännön kohteiden esittelyä aiheesta, johon en itse oikeiden suunnittelukohteiden yhteydessä ole perehtynyt.

Selvitin myös vasta valmistuneiden opiskelijoiden työelämävalmiuksia sekä tulevaisuuden osaamistarpeita Webropol -lomakkeella, joka jaettiin Swecon työntekijöille sekä Joensuussa että Kuopiossa. Tähän kyselyyn vastauksia kertyi vain 12, mutta kuitenkin jotain apuja tai ainakin vahvistusta opetussisältöjen kehittämiseen sain tästäkin! Tähän aihealueeseen tuli kyselytutkimuksen lisäksi muistiinpanoja myös kahvipöytä- ja käytäväkeskusteluissa.

Työelämäjakso oli kokonaisuutena virkistävää vaihtelua opetustyöhön ja avasi hyviä kontakteja lähialueen toimijoihin. Muodostuneita kontakteja olen jo pystynyt hyödyntämäänkin, kun Sweco sattui olemaan rakennesuunnittelijana Mehtimäen palloiluhallissa ja kyseistä kohdetta käsitellään myös osana työelämäyhteistyötä lisäävää hanketta.

 

Teksti: Arto Haaranen, lehtori, Karelia-ammattikorkeakoulu

 

 

Etusivun kuva: Ivan Samkov palvelusta Pexels

793 Artikkelin näyttökerrat