Vasu on Karelia-ammattikorkeakoulun uusi verkkojulkaisu

Kari Tiainen

Vasu on päreistä, pajusta tms. punottu kanto- t. säilytysastia, vakka (MOT Kieli­toimiston sanakirja).

Vasu on Karelia-ammatti­korkea­koulun uusi verkkojulkaisu, joka välittää tietoa Karelia-ammattikorkeakoulun asiantuntijuudesta ja osaamisesta sekä monialaisesta opetus-, tutkimus- ja kehittämistyöstä. Karelia-ammattikorkeakoulun asiantuntijat esittelevät artikkeleissaan ammattikorkeakoulun laadukasta ja monipuolista toimintaa. Vasussa julkaistaan Karelia-ammattikorkeakoulun henkilökunnan kirjoittamia asiantuntija-artikkeleita, kertomuksia kehittämistyöstä ja hyvistä käytännöistä, puheenvuoroja, uutisia sekä opintomatkojen antia. Vasu ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa.

Vasun ensimmäisessä numerossa Anne Ilvonen valottaa ammattikorkeakoulujen merkittävää roolia suomalaisessa korkeakoulu- ja innovaatiojärjestelmässä. Heikki Immonen kuvaa Work Smart – Älykkäästi töihin -hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja, joilla on parannettu opiskelijoiden työnhakutaitoja ja laajennettu työelämäverkostoja. Hilkka Korhonen taas luo historiallisen katsauksen siitä, miten ammatillisten oppilaitosten yhteisvalinnoista on siirrytty nykyiseen yhteishakuun, jolla voi hakea yhdellä hakemuksella useampaan koulutuskohteeseen. Tuija Kuusiston artikkeli korostaa helppotajuisen ja selväkielisen ilmaisun tärkeyttä kaikessa työelämän viestinnässä. Jaana Lahtinen kirjoittaa Karelia-ammattikorkeakoulun kirjaston eri kampuksille suuntautuneesta jalkautumistyöstä. Niina Pennanen esittelee artikkelissaan, miten Karelia-ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ovat tehneet merkittävää yhteistyötä opiskelijan opintopolkujen sujuvoittamiseksi toiselta asteelta korkeakouluopintoihin. Omassa työhyvinvointiin liittyvässä artikkelissani kuvaan sitä, miten erilaiset työhyvinvointia edistävät kampanjat innostavat parhaimmillaan säännöllisen liikunnan piiriin ja lujittavat yhteisöllisyyttä.

Tervetuloa Vasun lukijaksi!

Kari Tiainen

päätoimittaja

 

824 Artikkelin näyttökerrat