Author: admin

AMK+ näytöllä sujuvuutta opintopolkuun

Niina Pennanen

Karelia-ammattikorkeakoulu ja toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta vastaava Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä (PKKY) ovat tehneet merkittävää yhteistyötä opiskelijan opintopolkujen sujuvoittamiseksi toiselta asteelta korkeakouluopintoihin. Yhteistyön tavoitteena on mm. tarjota opiskelijalle mahdollisuus tutustua amk-opintoihin ja antaa opiskelijalle mahdollisuus suorittaa amk-opintoja jo toisella asteella. Lue lisää…

KirjastoMOVE-liikuntakampanja aktivoi kirjastolaisia liikkumaan

Kari Tiainen

KirjastoMOVE2015 -liikuntakampan­jalla on innostettu ammattikorkea­­koulujen kirjas­tojen henkilöstökuntaa rennon liikkumisen ja yhdessä tekemisen pariin vuodesta 2012 lähtien. Viime kevään KirjastoMOVE2015-liikuntakampanjaan osallistui ennätykselliset 15 joukkuetta. Kampanjan voitti tänä vuonna Arcadan joukkue.
KirjastoMOVE-liikuntakampanjaa on järjestetty vuodesta 2012 lähtien. Lue lisää…

Selvästi ajateltu – selvästi viestitty?

Tuija Kuusisto

Helppotajuinen ja selväkielinen ilmaisu on tavoiteltavaa kaikessa työelämän viestinnässä. Kotimaisten kielten keskuksen erikoistutkija Vesa Heikkinen (2011) on pohtinut kielen käsitteistöä muun muassa seuraavista lähtökohdista: Selväkieli on selkeää yleiskieltä, vrt. peitekieli. Selkokieli käsitteenä voidaan määritellä niin, Lue lisää…

Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnalle kysyntää suomalaisessa innovaatio­järjestelmässä

Anne Ilvonen

Ammattikorkeakoulujen rooli suomalaisessa korkeakoulu- ja innovaatiojärjestelmässä on merkittävä ja vahvistunut viimeisen reilun kahden­kymmen vuoden aikana, jonka ammattikorkeakoulut ovat olleet olemassa. Ammattikorkeakoulujen tehtäviä määritetään ammattikorkeakoululaissa, jossa todetaan ammattikorkeakoulujen tehtäviksi työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin liittyvän korkeakouluopetuksen lisäksi toteuttaa opetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistävää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa soveltavaa tutkimus-, Lue lisää…

Ammattikorkeakoulujen opiskelijahaut – ammatillisten oppilaitosten yhteisvalinnoista korkeakouluhakuun

Hilkka Korhonen

Yhteishaku koulutuksen yhteydessä tarkoittaa hakijan kannalta hakeutumisen yksinkertaistamista ja mahdollisuutta hakea yhdellä hakemuksella useampaan koulutuskohteeseen. Koulutusorganisaatioissa se merkitsee mm. opiskelupaikkojen täytön tehostamista, päällekkäisen työn vähentämistä ja ammattikorkeakoulujen osalta laajaa valintakoeyhteistyötä.
Hakuyhteistyö ammatillisissa oppilaitoksissa
Yhteishakujen historian juuret löytyvät Pohjois-Karjalasta, Lue lisää…

Vasu on Karelia-ammattikorkeakoulun uusi verkkojulkaisu

Kari Tiainen

Vasu on päreistä, pajusta tms. punottu kanto- t. säilytysastia, vakka (MOT Kieli­toimiston sanakirja).
Vasu on Karelia-ammatti­korkea­koulun uusi verkkojulkaisu, joka välittää tietoa Karelia-ammattikorkeakoulun asiantuntijuudesta ja osaamisesta sekä monialaisesta opetus-, tutkimus- ja kehittämistyöstä. Lue lisää…

Työälyä – verkostoitumalla töihin

Heikki Immonen

Work Smart – Älykkäästi töihin -kehittämis­hankkeessa tavoitteena on oppilaitoksiin juurtuneiden työllistymiskäytänteiden päivittäminen nopeiden muutosten aikakaudelle. Tässä artikkelissa kuvataan hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja, joilla on parannettu opiskelijoiden työnhakutaitoja ja laajennettu työelämäverkostoja.
2000-luku on ollut kiihtyvien rakenteellisten muutosten aikaa. Lue lisää…