Karelia tempaisi turvallisen koulutien puolesta!

Suvi Pajarinen

Ajatus heijastinkampanjasta syntyi Karelia-ammattikorkeakoulun opintoasianpalveluiden henkilökunnan kehittämispäivässä. Karelia-ammattikorkeakoulun Tikkarinteen ja Sirkkalan kampusten läheisyydessä olevien peruskoulujen oppilaille oli tapahtunut useita vaaratilanteita liikenteessä kouluvuoden alettua. Idea heijastimien jakamisesta koululaisille oli kaikkien mielestä hyvä ajatus, koska olemmehan vastuullinen ammattikorkeakoulu ja haluamme omalta osaltamme olla turvaamassa koululaisten koulumatkaa.

Järjestimme tempauksen perjantaina 11. syyskuuta ja haastoimme mukaan koko Karelia-ammattikorkeakoulun henkilökunnan. Tempaukseen osallistui 16 henkilöä; ensimmäisenä ilmoittautui mukaan Karelia-ammattikorkeakoulun rehtori Petri Raivo. Karelia-heijastimia jaettiin kahdella eri koululla. Näitä olivat Tikkarinne-kampuksen läheisyydessä oleva Niinivaaran ja Nepenmäen koulu sekä Sirkkala-kampuksella oleva Karsikon koulu.

IMG_7883b (002)

Kuva: Emma Kaukiainen.

Jaoimme Karelia-heijastimia koulujen piha-alueilla parin tunnin ajan heti aamuvarhaisella. Saimme nähdä omin silmin, kuinka hurjaa liikennekäyttäytyminen aamuisin on ja millaisiin vaaratilanteisiin koululaiset päivittäin voivat joutua. Liikenteessä liikkuminen vaatii aikuiseltakin keskittymistä, sillä kulkijoita on paljon ja kaikilla on kiire. Voimme vain kuvitella, millaista tarkkaavaisuutta tämä vaatii lapsilta, sillä vauhti on välillä kova ja aina he eivät osaa ennakoida mahdollisia vaaratilanteita. Työmatkoilla juuri risteysalueiden ja parkkipaikkojen läheisyydessä kaikkien tulisi olla erityisen varovaisia. Karelia-ammattikorkeakoulu on lisännyt tästä tiedotustaan myös omille opiskelijoilleen sekä henkilöstölleen.

Heijastimien jakaminen tuotti koululaisille ja meille iloa ja hyvää mieltä ja saimme myös koulun henkilöstöltä positiivista palautetta ja kiitosta. Karelia-ammattikorkeakoulu haluaa ehdottomasti jatkaa tällaista yhteistyötä peruskoulujen kanssa ja aikoo olla jakamassa heijastimia myös ensi syksynä. Olisi hienoa, jos alueen yritykset ja muut yhteisöt lähtisivät omalta osaltaan pohtimaan omaa ympäristöään liikenneturvallisuuden näkökulmasta. Voisimme miettiä myös yhdessä, kuinka saisimme lapsille entistä turvallisemman koulutien.

Suvi Pajarinen, opintosihteeri
Karelia-ammattikorkeakoulu

796 Artikkelin näyttökerrat