Arkisto: Vasu 2/2015

Metallien ruiskuvalun tuotekehitysympäristö

Jukka Tulonen

Metallien ruiskuvalulla voidaan tuottaa monimutkaisia kappaleita suhteellisen pienin kustannuksin. Karelia-ammattikorkeakoulu on tekemässä teollisuuden tarpeisiin vastaavaa tuotekehitysympäristöä yhdessä teollisuuden kanssa. Uuden teknologian käyttöönotto nojaa vahvasti Karelia-ammattikorkeakoulun tarkkuustekniikan painoalaan.
Mitä se on?
Ruiskuvalu on prosessi, Lue lisää…

Karelian julkaisut asiantuntijuuden ja osaamisen välittäjinä

Kari Tiainen

Karelia-ammattikorkeakoulun osaamiseen ja toimintaan voi tutustua myös julkaisujen kautta. Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisusarjat ovat keskeinen väylä ammattikorkeakoulussa syntyvän tiedon, osaamisen ja uusien oivallusten näkyväksi tekemiseen ja levittämiseen. Julkaisutoiminnan tehtävänä on välittää työ- ja elinkeinoelämälle tietoa Karelia-ammattikorkeakoulun asiantuntijuudesta ja osaamisesta sekä monialaisesta opetus-, Lue lisää…

Ikääntyneet, hyvinvointi ja teknologiainnovaatiot

Ari Tarkiainen

Tämän vuoden maaliskuussa käynnistyi IkäOte eli Ikääntyneiden oppiminen ja hyvinvointiteknologia -hanke. Siinä arvioidaan ja kokeillaan erilaisia hyvinvointiteknologiasovelluksia Joensuun kaupungin kotipalveluissa. Tässä Itä-Suomen yliopiston koordinoimassa EAKR-hankkeessa on mukana myös paikallisia järjestöjä, ikääntyneitä sekä Karelia-ammattikorkeakoulun opettajia ja opiskelijoita. Lue lisää…

Erilainen oppija ja selkokieli

Tuija Kuusisto

Toisinaan kuulee puhuttavan, että selkokielestä hyötyvät vain vähälukuiset käyttäjäryhmät. Selkokielestä hyötyy ainakin osa seuraaviin ryhmiin kuuluvista: kehitysvammaiset ja muistisairaat ihmiset, ikääntyneet ja he, joilla on jokin kielellinen erityisvaikeus, afasiaan sairastuneet, autismin kirjon ihmiset ja suomen kieltä opiskelevat maahanmuuttajat (Kartio 2009, Lue lisää…

Työn muutoksessa mahdollisuus osaamisen kehittämiseen

Ulla Kallio

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on tärkeää kaikissa työyhteisöissä sekä työyhteisön että työntekijän kannalta. Yhtenä keinona osaamisen kehittämiselle voi olla siirtyminen uusiin tehtäviin tai työnkuvan muokkaaminen vaihdellen uusia ja entisiä tehtäviä organisaation tarpeiden mukaisesti. Lue lisää…

Turvapaikanhakijoista elinvoimaa maakuntaan

Mikko Häkkinen & Kaisa Hiltunen

Suomeen odotetaan saapuvan vuoden 2015 kuluessa 30 000 – 35 000 turvapaikanhakijaa. Myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden kotoutumiseen vaikuttaa ratkaisevasti pääseminen mukaan työelämään. Ammattikorkeakoulut voivat edistää oleskeluluvan saaneiden sosiaalista osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Lue lisää…

Karelia tempaisi turvallisen koulutien puolesta!

Suvi Pajarinen

Ajatus heijastinkampanjasta syntyi Karelia-ammattikorkeakoulun opintoasianpalveluiden henkilökunnan kehittämispäivässä. Karelia-ammattikorkeakoulun Tikkarinteen ja Sirkkalan kampusten läheisyydessä olevien peruskoulujen oppilaille oli tapahtunut useita vaaratilanteita liikenteessä kouluvuoden alettua. Idea heijastimien jakamisesta koululaisille oli kaikkien mielestä hyvä ajatus, Lue lisää…

Vasullinen ajankohtaista asiaa

Kari Tiainen

Vasu on Karelia-ammatti­korkea­koulun uusi verkkojulkaisu, joka välittää tietoa Karelian asiantuntijuudesta ja osaamisesta sekä monialaisesta opetus-, tutkimus- ja kehittämistyöstä. Vasu on väylä Karelian ajankohtaisiin asioihin ja osaamiseen ja sisältää Karelian henkilöstön kirjoittamia asiantuntija-artikkeleita, Lue lisää…