Karelian julkaisut asiantuntijuuden ja osaamisen välittäjinä

Kari Tiainen

Karelia-ammattikorkeakoulun osaamiseen ja toimintaan voi tutustua myös julkaisujen kautta. Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisusarjat ovat keskeinen väylä ammattikorkeakoulussa syntyvän tiedon, osaamisen ja uusien oivallusten näkyväksi tekemiseen ja levittämiseen. Julkaisutoiminnan tehtävänä on välittää työ- ja elinkeinoelämälle tietoa Karelia-ammattikorkeakoulun asiantuntijuudesta ja osaamisesta sekä monialaisesta opetus-, tutkimus- ja kehittämistyöstä. Julkaisut toimivat myös uuden tiedon ja tutkimustulosten välittäjänä esimerkiksi alueellisissa verkostoissa.

Valtaosa julkaisuista verkossa vapaasti luettavissa
Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuja tuotetaan kolmessa eri julkaisusarjassa: tutkimukset, oppimateriaalit ja kokoomateokset sekä raportit. Niissä ilmestyy kahdesta kolmeen julkaisua kuukaudessa, mikä on ammattikorkeakoulujen julkaisutoiminnan mittakaavassa kiitettävä määrä. Vuonna 2014 julkaisuja ilmestyi yhteensä kolmekymmentäyksi. Lähes kaikki julkaisut ovat verkossa vapaasti luettavissa. Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisusarjoissa ilmestyneet julkaisut tallennetaan suomalaisten ammattikorkeakoulujen yhteiseen Theseus-tietokantaan. Theseus-tietokantaan tallennetaan myös Karelia-ammattikorkeakoulun opinnäytteet.

Osa Karelia-ammattikorkeakoulun tuottamista julkaisuista on myyntiartikkeleita, ja etenkin Karelia-ammattikorkeakoulun henkilöstön laatimat oppikirjat ovat tehneet hyvin kauppansa. Karelia-ammattikorkeakoulun myyvin julkaisu on ollut viime vuosina Suomi-venäjä-suomi -terveysalan sanasto Kuinka voitte? Sanastoa on myyty erityisesti itä-suomalaisiin terveyskeskuksiin, sairaaloihin, lääkäriasemille sekä apteekkeihin. Teosta käytetään myös terveysalan opiskelijoiden venäjän kielen oppimateriaalina.

Tähtijulkaisut-yhteistyöverkosto myynnin ja markkinoinnin tukena
Julkaisujen myynnin ja markkinoinnin tukena on Tähtijulkaisut-yhteistyöverkosto, joka toimii viiden ammattikorkeakoulun (Karelia-ammattikorkeakoulu, Jyväskylän, Kymenlaakson, Mikkelin ja Tampereen ammattikorkeakoulut) julkaisumarkkinoinnin sateenvarjona. Tähtijulkaisuilla on yhteinen verkkokirjakauppa (tahtijulkaisut.net) ja verkosto osallistuu aktiivisesti erilaisiin kustannusalan tapahtumiin. Tähtijulkaisuilla on ollut vuodesta 2006 lähtien yhteinen osasto Suomen suurimmilla kirja- ja kustannusalan messuilla, Helsingin Kirjamessuilla. Myös tänä syksynä Tähtijulkaisuilla oli oma osasto Helsingin Kirjamessuilla. Tähtijulkaisujen messuosastolla esiteltiin jälleen kerran viiden ammattikorkeakoulun tuoreimpia julkaisuja ja luotiin kontakteja asiakkaisiin.

kari_kirjamessut

Kari Tiainen päivysti Tähtijulkaisut-osastolla Helsingin Kirjamessuilla. Kuva: Kaisa Varis.

Tähtijulkaisut-verkosto seuraa aktiivisesti kustannusalan kansainvälisiä muutoksia ja trendejä. Viime syksynä Tähtijulkaisut-verkoston jäsenet tekivät kansainvälistymismatkan Saksaan Frankfurt am Mainiin. Matkaan sisältyivät vierailut mm. Frankfurtin ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Mielenkiitoisen viikon loppuhuipennuksena olivat Frankfurtin kirjamessut, joiden teemamaana oli silloin Suomi.

Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisut löytyvät osoitteesta: http://www.karelia.fi/fi/tutustu-kareliaan/julkaisut
Valikoituja julkaisuja myydään Tähtijulkaisut-verkkokirjakaupassa.

Kari Tiainen, kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

711 Artikkelin näyttökerrat