Vasullinen painavaa asiaa

Kari Tiainen

Tämä on Vasun vuoden 2015 viimeinen numero. Vasu on Karelia-ammatti­korkea­koulun verkkojulkaisu, joka välittää tietoa Karelian asiantuntijuudesta ja osaamisesta sekä monialaisesta opetus-, tutkimus- ja kehittämistyöstä. Vasu on väylä Karelian ajankohtaisiin asioihin ja osaamiseen ja sisältää Karelian henkilöstön kirjoittamia asiantuntija-artikkeleita, kertomuksia kehittämistyöstä, puheenvuoroja, uutisia sekä opintomatkojen antia.

Puolet tämän numeron artikkeleista liittyy Karelia-ammattikorkeakoulun kansainväliseen yhteistyöhön. Arja-Irene Tiainen esittelee englanninkielisessä artikkelissaan Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-ammattikorkeakoulun koulutuksellista projektiyhteistyötä kenialaisen, tansanialaisen ja egyptiläisen yliopiston kanssa. Miten kansainvälisyyttä voidaan toteuttaa opetuksen arjessa? Heli Makkonen jakaa siitä käytännön kokemuksia artikkelissaan. Karelia-ammattikorkeakoulussa on toteutettu kahtena syksynä sosiaalialan opiskeluyhteistyötä hollantilaisten, ja kerran irlantilaisten kanssa. Eri maiden opiskelijat ja opettajat työskentelevät yhdessä noin kerran kuukaudessa Skypen kautta. Tietopalvelusihteeri Noora Kontturi taas kertoo kokemuksistaan muun henkilökunnan Erasmus-henkilökuntavaihdosta. Hän osallistui marraskuussa Tallinn Health Care Collegen ja Tallinn Tehnika Körgkoolin järjestämälle kansainväliselle viikolle.

Raija Pesonen aloittaa Vasussa artikkelisarjan säveltäjä Einar Englundista. Sibeliuksen juhlavuoden päättymisen myötä siirrytään ensi vuonna Suomen huomattavimman uusklassikon, Einar Englundin syntymän 100-vuotisjuhlavuoteen. Englund oli monipuolinen lahjakkuus, joka toimi useilla musiikin alueilla.

Jukka Mälkiä ja Mika Pesonen kuvaavat sitä, miten opintojakso voidaan suunnitella ja toteuttaa kahden opettajan yhteistyönä vertaisparityöskentelynä. Uuden toimintatavan käyttöönoton mahdollistivat resurssien ja kehittyneen tietotaidon lisäksi etenkin opettajien halu luoda uutta sekä kehittää omaa osaamistaan.

Miten ammattikorkeakoulujen tuottama tieto ja osaaminen saadaan välitettyä laajempaan käyttöön? Omassa artikkelissani valotan sitä, miten ammattikorkeakoulut edistävät omalta osaltaan avoimuutta. Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä -nimisen hankkeen tavoitteena on luoda perusta ammattikorkeakoulujen avoimuudelle ja kehittää toimintamalleja, joiden avulla ammattikorkeakoulujen tuottama tieto ja osaaminen saadaan avattua ja välitettyä kaikkien halukkaiden käyttöön.

Lämmin kiitos kaikille kirjoittajille.

Vasun toimitus toivottaa rentouttavaa joulua ja menestyksekästä uutta vuotta 2016!

Kari Tiainen

Vasun päätoimittaja, kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö

Karelia-ammattikorkeakoulu

 

840 Artikkelin näyttökerrat