Yritysyhteistyö on opetuksen ja opiskelun pippuri ja suola

Ulla Kärnä

Yritysyhteistyö on antoisaa niin opiskelijoille, opettajille kuin yrityksen edustajille. Erityisesti avainkumppanuudesta voi jalostua kiinteä ja arvokas vuorovaikutussuhde korkeakoulun ja yrityselämän välille.

Yritysyhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia

Yritysyhteistyö on ollut osa opetustani jo usean vuoden ajan. Yhdessä markkinoinnin kollegojeni kanssa pidämme markkinoinnin opintojaksot mahdollisimman käytännönläheisinä. Tämän vuoksi olemme aktiivisesti hankkineet tai saaneet lähinnä paikallisilta yrityksiltä aitoja yrityselämän toimeksiantoja.

Toimeksiannot vaihtelevat selvitystöistä erilaisiin suunnitelmiin ja toteutuksiin. Opiskelijatyöt ovat suuntautuneet niin kuluttajien kuin yritysten välisiin markkinointi- ja myyntitoimiin. Yhteistyökumppanimme ovat pääasiassa pieniä paikallisia yrityksiä, jotka etsivät ratkaisuja käytännön markkinointiongelmiin. Toimeksianto liittyy aina läheisesti opintojakson sisältöön. Siten opiskelijat saavat teoriavalmennuksen lisäksi mahdollisuuden soveltaa ja näyttää tietojaan ja taitojaan esittämällä ratkaisuja perusteluineen yrityksen edustajille.

Yritysyhteistyö lisää opiskelijoiden sitoutumista ja motivaatiota oppimiseen. Käytännön haasteet ovat vaativia ja pakottavat oppijat paneutumaan asiaan syvällisesti. Tiimit toimivat melko itsenäisesti ja saavat tarvittaessa täsmävalmennusta akuuttiin ongelmaansa. Toimeksiannot lisäävät ongelmaratkaisukykyä ja luovuutta. Yrityksille esitetyt ratkaisut täytyy perustella, jotta ne ovat uskottavia ja käyttökelpoisia. Yhteistyö valmentaa opiskelijoita tuleviin työtehtäviin ja auttaa verkostojen luomista opintojen aikana. Yritysten edustajista tulee tuttuja ja kynnys yhteydenpitoon madaltuu merkittävästi.

Yritykset saavat yhteistyöstä opiskelijoiden kanssa raikkaita ja ajantasaisia näkemyksiä ja ratkaisuja. Opiskelijat toimittavat sovitusti kirjalliset raportit ja he esittelevät tuotoksensa yritysten edustajille. Yritysten edustajien palaute on ollut positiivista ja opiskelijoiden työt ovat saaneet kiitosta. Tämä kannustaa jatkossakin yhteistyöhön.

Toimeksiannot vaativat opettajilta sekä aikaa että vaivaa, mutta antavat myös paljon. Oma ammattitaito on oltava ajan tasalla ja mielenkiinto ja motivaatio pysyvät korkealla. On palkitsevaa saada olla mukana kehittämässä paikallista yrityselämää omalta osaltaan.

Avainkumppanuus on yritysyhteistyön jalostunut muoto

Yritysyhteistyö voi jalostua avainkumppanuuteen. Näin kävi Nordea Joensuun ja liiketalouden koulutuksen välillä. Yhteistyö alkoi opiskelijoiden suunnitellessa ja toteuttaessa markkinointikampanjan Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Opiskelijat aloittivat suunnittelutyön keväällä 2015 ja toteuttivat Sijoitus tulevaisuuteen- seminaarin viime syksynä. Toki yhteistyötä on tehty jo vuosia harjoittelujen ja opinnäytetöiden osalta. Nyt yhteistyö on avainkumppanuuden myötä entistä tiiviimpää. Yhteydenpito avainkumppanivastaavan ja yrityksen edustajan välillä on vähintään kuukausittaista.

Keskusteluyhteys on avointa ja mahdollistaa mm. yhteistyön opintojaksoilla ja harjoittelujen osalta. Lisäksi avainkumppanille voi myös markkinoida palveluliiketoiminnan ja avoimen ammattikorkeakoulun koulutustarjontaamme.

Ulla Kärnä
lehtori
Karelia-ammattikorkeakoulu

900 Artikkelin näyttökerrat