Arkisto: Vasu 1/2016

Sodan vaikutus Suomen luovassa säveltaiteessa

Raija Pesonen

Talvi- ja jatkosotien aikana Suomen luovassa säveltaiteessa tapahtui muutos, vaikka uudet tyylit alkoivatkin näkyä ja kuulua vasta jatkosodan jälkeen. Sukupolvenvaihdos tapahtui ensimmäisen merkittävän säveltäjäpolven alkaessa väistyä.
Säveltäjä Erkki Melartin (1875-1937) oli kuollut jo ennen sotaa, Lue lisää…

Vasun vuosi 2016 alkaa vahvasti

Kari Tiainen

Tämä on Vasun vuoden 2016 ensimmäinen numero. Vasu on Karelia-ammatti­korkea­koulun verkkojulkaisu, joka välittää tietoa Karelian asiantuntijuudesta ja osaamisesta sekä monialaisesta opetus-, tutkimus- ja kehittämistyöstä. Vasu ilmestyy tänä vuonna kuusi kertaa.
Anne Ryhänen ja Liisa Suhonen esittelevät laajassa asiantuntija-artikkelissaan GAS-menetelmän (Goal Attainment Scaling) käyttöä fysioterapeuttiopiskelijoiden harjoittelun tavoitteiden laadinnassa. Lue lisää…

Kohti avointa tiedettä ja tutkimusta Kareliassa

Helena Puhakka-Tarvainen

Opetus- ja kulttuuriministeriö lanseerasi Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen (ATT) vuonna 2014 tavoitteenaan nostaa Suomi vuoteen 2017 mennessä yhdeksi johtavista maista tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa sekä tuoda avoimen tieteen mahdollisuudet hyödynnettäväksi laajemmin yhteiskunnassa. Lue lisää…

GAS-menetelmä fysioterapeuttiopiskelijoiden harjoittelun tavoitteiden laadinnassa

Anne Ryhänen ja Liisa Suhonen

Harjoittelu fysioterapeuttikoulutuksessa
Harjoittelujaksot työelämässä ovat tärkeä osa ammattikorkeakouluopiskelua. Nykyisessä Karelia-ammattikorkeakoulun fysioterapeuttikoulutuksen opetussuunnitelmassa on yhteensä 44 opintopistettä harjoittelua. Harjoittelujaksot ajoittuvat eri lukukausille siten, että orientoiva, 20 tunnin harjoittelu on ensimmäisellä lukukaudella. Lue lisää…

Energiatehokkuuden parantaminen valaistuksessa

Kari Mönkkönen

Karelia-amk:ssa on panostettu vuosia tarkkuus­teknologioiden kehit­tämi­seen ja soveltamiseen. Yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa viime vuonna aloitettu TEKESin EAKR-ohjelmaan kuuluva energiatehokkuuden parantaminen valaistuksessa (ENETE) -hanke tavoittelee merkittäviä energian säästöjä LED valaistuksessa fotoniikan avulla. Lue lisää…

Yritysyhteistyö on opetuksen ja opiskelun pippuri ja suola

Ulla Kärnä

Yritysyhteistyö on antoisaa niin opiskelijoille, opettajille kuin yrityksen edustajille. Erityisesti avainkumppanuudesta voi jalostua kiinteä ja arvokas vuorovaikutussuhde korkeakoulun ja yrityselämän välille.
Yritysyhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia
Yritysyhteistyö on ollut osa opetustani jo usean vuoden ajan. Lue lisää…

Karelia mukana valtakunnallisessa TKI-osaajavalmennus -hankkeessa

Timo Rui

Suomalaisissa ammattikorkeakouluissa toteutettiin vuosina 2014-2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön hankevaroin 30 opintopisteen laajuinen TKI-osaajavalmennus -koulutuskokonaisuus. Koulutuksen osanottajat tulivat kaikista suomalaisista ammattikorkeakouluista. Taustoiltaan he olivat erilaisia, kuitenkin jollakin tavalla TKI-toiminnassa aktiivisesti mukana toimivia. Lue lisää…

Kumppanuustoiminta Karelia-ammattikorkeakoulussa

Harri Mikkonen

Kumppanuuksien tehokas hallinta ja niiden hyvä johtaminen ovat organisaation menestymisen kannalta yksi avaintoiminnoista. Karelia-ammatti­korkeakoulun kumppanuuksien toimintamalli perustuu strategian ja vision toteuttamiseen ja sen tavoitteena on lisätä Karelia-ammattikorkeakoulun omaa osaamispääomaa sekä tuottaa lisäarvoa kumppaneille. Lue lisää…

Ikäosaamisen YAMK-koulutus avaa uusia näkökulmia ikääntymiseen

Tarja Tuononen

Ikäosaamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon koulutus pyörii nyt ensimmäistä vuottaan. Opiskelijoina on kolmisenkymmentä sosiaali- ja terveysalan ammattilaista. On aika kuulla, millaisia kokemuksia opiskelijoilla on Ikäosaamisen koulutuksesta. Tarja Silvennoinen, Irja Väyrynen ja Tarja Parviainen ovat kaikki pitkän linjan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, Lue lisää…