Avoin julkaiseminen ammattikorkeakouluissa

Kari Tiainen

Ammattikorkeakoulut ovat edistäneet määrätietoisesti avointa julkaisemista jo kymmenen vuoden ajan useiden hankkeiden avulla, mm. Theseus-julkaisuarkistosta on kehitetty ainutlaatuinen ammattikorkeakoulujen julkaisutoiminnan näyteikkuna. Sinne tallennetaan jatkossa myös ammattikorkeakoulujen henkilökunnan kirjoittamat artikkelit.kuva_tiainen

Ammattikorkeakoulujen julkaisutoiminta on tuplaantunut vuodesta 2010 lähtien

Ammattikorkeakoulujen henkilökunnan julkaisujen määrä on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2010 lähtien. Vuonna 2010 kirjattiin opetushallinnon tilastopalvelu Vipuseen 3 164 ammattikorkeakoulujen julkaisua ja vuonna 2014 niitä kirjattiin sinne 7 196. Ammattikorkeakouluissa tuotetaan monenlaisia julkaisuja: raportteja, monografioita, vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita kotimaisissa ja kansainvälisissä kausijulkaisuissa, asiantuntija-artikkeleita ammattilehdissä sekä kansantajuisia kirjoituksia sanoma- ja paikallislehdissä. Ammattikorkeakoulujen julkaisuista valtaosa on ammattiyhteisölle suunnattuja artikkeleita. Vertaisarvioitujen tieteellisten artikkeleiden osuus ammattikorkeakoulujen julkaisuista on verrattain pieni; niitä on ainoastaan noin 10 prosenttia kaikista julkaisuista. Karelia-ammattikorkeakoulun julkaisuistakin valtaosa on ammattiyhteisölle suunnattuja.

 

Lähde: Vipunen, Ammattikorkeakoulujen julkaisut http://bit.ly/1RhM8v6

Lähde: Vipunen, Ammattikorkeakoulujen julkaisut http://bit.ly/1RhM8v6

Avointa julkaisemista on jo edistetty ammattikorkeakouluissa monin tavoin

Ammattikorkeakoulut ovat edistäneet määrätietoisesti avointa julkaisemista jo kymmenen vuoden ajan useiden hankkeiden avulla. Open access -toiminnan edistäminen ammattikorkeakouluissa -hanke toteutettiin jo vuonna 2006. Ammattikorkeakoulut perustivat yhteisen Theseus-julkaisuarkiston; sitä pilotoitiin ja se otettiin käyttöön vuosina 2008 – 2010. Samalla otettiin käyttöön Creative Commons -lisensointi opinnäytetöiden tallennuksessa. Theseuksesta on kehittynyt ammattikorkeakoulujen julkaisutoiminnan näyteikkuna. Sieltä löytyy yli 100 000 julkaisua. Theseus-tietokanta on profiloitunut erityisesti opinnäytetöiden julkaisuarkistoksi. Kuitenkin valtaosa (19) ammattikorkeakouluista käyttää sitä myös pääasiallisena omien julkaisujen tallennus- ja jakelupaikkana.

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene laati vuonna 2009 suosituksen avointa julkaisupolitiikkaa noudattavien julkaisukanavien käytöstä sekä tutkimusartikkeleiden rinnakkaistallentamisesta Theseus-julkaisuarkistoon.

Ammattikorkeakoulujen yhteinen OA-verkkolehti (nyk. AMK-lehti / UAS Journal) perustettiin vuonna 2011. AMK-lehti on ammattikorkeakoulujen verkkojulkaisu, joka viestittää ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta sekä ammattikorkeakoulutusta koskevasta tutkimuksesta kaikille kiinnostuneille.

Seinäjoen amk aloitti julkaisujensa rinnakkaistallentamisen Theseukseen

Seinäjoen ammattikorkeakoulu on ensimmäinen ammattikorkeakoulu, joka aloitti omien julkaisujensa systemaattisen rinnakkaistallentamisen Theseus-julkaisuarkistoon tämän vuoden alusta lähtien. Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtorin päätöksen mukaisesti rinnakkaistallennusvelvoite koskee ensisijaisesti tieteellisissä aikakauslehdissä, sarjajulkaisuissa ja konferenssijulkaisuissa tai muissa kokoomateoksissa julkaistuja artikkeleita. Rehtorin päätökseen sisältyi lisäksi suositus kirjoittajamaksullisten avointen julkaisukanavien välttämisestä. Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto on myös päivittänyt julkaisuohjeet vastaamaan avoimen julkaisemisen vaatimuksia.

Seinäjoen ammattikorkeakoulussa rinnakkaistallentaminen on pyritty tekemään kirjoittajalle mahdollisimman helpoksi ja eri toimijoiden vastuita on selkeytetty. Kirjoittajan vastuulla on kirjoituksensa sisältöön liittyvistä tekijänoikeuksista huolehtiminen ja artikkelitiedoston lähettäminen julkaisutietoilmoituksen yhteydessä. Ammattikorkeakoulun kirjasto puolestaan huolehtii kustantajaluvista ja Theseus-tallennuksesta.

Theseus-julkaisutietokantaa kehitetään edelleen

Kaikki ammattikorkeakoulujen tuottamat julkaisut tullaan julkaisemaan avoimesti tai ne rinnakkaistallennetaan Theseukseen. Kuluvana vuonna laaditaan kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteinen rinnakkaistallennusprosessin kuvaus ja ohjeistus, Theseus-julkaisuarkistoa kehitetään rinnakkaistallennukseen sopivaksi ja henkilökunnan julkaisutoimintaa paremmin esille tuovaksi. Theseuksessa on mahdollisuus asettaa julkaisuille ns. embargo-aika, mikä luo hyvät puitteet esim. kansainvälisissä tutkimuslehdissä julkaistujen artikkeleiden rinnakkaistallentamiseen. Myös kotimaisissa aikakauslehdissä ilmestyneiden artikkeleiden rinnakkaistallennusoikeuksia selvitetään. Theseus-julkaisuarkiston kehittämiseksi on muitakin suunnitelmia ja niistä keskustellaan Helsingissä 26.4. järjestettävässä ammattikorkeakoulujen kirjastojen Theseus-seminaarissa.

Karelia-ammattikorkeakoulun ATT-vastuuhenkilöt ovat: Helena Puhakka-Tarvainen (helena.puhakka-tarvainen at karelia.fi) ja Kari Tiainen (kari.tiainen at karelia.fi).

Kari Tiainen, kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

725 Artikkelin näyttökerrat