Arkisto: Vasu 2/2016

Kirjasto Pisaran vuosi 2015

Kari Tiainen

Karelia-ammattikorkeakoulun kirjastossa otettiin käyttöön viime vuonna useita uusia palveluja, mm. Karelia-Finna-hakupalvelu, Celia-verkkopalvelu ja Kysy kirjastosta -chat. Uusia e-aineistopalveluja hankittiin ja QR-koodia alettiin hyödyntää e-kirjojen markkinoinnissa. Kampuksille jalkauduttiin pop-up-kirjastona, perustettiin uusi verkkojulkaisu Vasu ja kannustettiin henkilöstöä julkaisemiseen. Lue lisää…

Fiilistellen Finnaan Kareliassa

Jaana Lahtinen

Osana kansallista kirjastoverkkoa Karelia-ammattikorkeakoulun kirjasto otti viime syksynä käyttöön uuden Finna-hakupalvelun, Karelia-Finnan. Uudet opiskelijamme ovat ottaneet selkeän ja vähän ”googlemaisen” hakupalvelun vastaan hyvin ja olemme saaneet tiedonhankinnan opetuksessa Finnasta enimmäkseen myönteistä palautetta. Lue lisää…

Avoin julkaiseminen ammattikorkeakouluissa

Kari Tiainen

Ammattikorkeakoulut ovat edistäneet määrätietoisesti avointa julkaisemista jo kymmenen vuoden ajan useiden hankkeiden avulla, mm. Theseus-julkaisuarkistosta on kehitetty ainutlaatuinen ammattikorkeakoulujen julkaisutoiminnan näyteikkuna. Sinne tallennetaan jatkossa myös ammattikorkeakoulujen henkilökunnan kirjoittamat artikkelit.
Ammattikorkeakoulujen julkaisutoiminta on tuplaantunut vuodesta 2010 lähtien
Ammattikorkeakoulujen henkilökunnan julkaisujen määrä on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2010 lähtien. Lue lisää…

Hyvinvointipäivät Kareliassa

Päivi Laakkonen

Opiskelu- ja työhyvinvointi olivat näyttävästi esillä, kun Karelia-ammattikorkeakoulussa järjestettiin vuoden 2016 hyvinvointipäivät helmikuun puolivälissä. Tapahtuman tarkoituksena oli tarjota hyvinvointia, herätellä osallistujia ajattelemaan omaa hyvinvointiaan sekä tuoda vaihtelua talviseen arkeen. Kareliassa on viime vuosina panostettu erityisesti opiskeluyhteisön hyvinvointiin ja hyvinvointipäivät ovat yksi tapa tuoda esiin hyvinvointia arkisissa asioissa. Lue lisää…

Sosiaalialan opiskelijat Koivupihan palvelukeskuksessa

Tuija Kuusisto

Kehittelimme alkaneella kevätlukukaudella sosiaalialan suullisen viestinnän kurssille uusia tapoja oppia ja tehdä suullisia harjoituksia. Suullisen ilmaisutaidon kehittämisen lisäksi tavoitteeksemme muodostui vahvistaa osaltaan mm. ikäosaamista ja luoda uusia kumppanuuksia. Jatkossa yhtenä teemanamme voisi olla kirjallisuuden käyttäminen ja sen opiskeleminen ikäihmisten parissa. Lue lisää…

Älykkäästi töihin

Marja-Liisa Ruotsalainen

Tämän päivän työelämä on kiihkeämmässä muutoksessa sataan vuoteen teollistumisen kultakauden jälkeen. 2000-luvun alku on eletty rakenteellisten murrosten aikaa, kun globalisaatio, digitalisaatio ja väestörakenteiden muutokset muokkaavat myös perinteisiä työurapolkuja. Opiskelijalle tämä näkyy esimerkiksi siten, Lue lisää…

LEAN-menetelmillä ylempää AMK-tutkintoa kehittämässä

Kim Wrange, Jyri Roihuvuo, Arja-Irene Tiainen

Karelia-ammattikorkeakoulussa alkoi syksyllä 2014 LEAN-hanke, jossa koulutettiin Karelian ulkoisia yhteistyökumppaneita sekä sisäisiä toimijoita LEAN-johtamisajatteluun. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen (YAMK) avaintoimijoilta tiedusteltiin halukkuutta osallistua LEAN-koulutuksiin ja kehittää samalla koulutuksiin liittyvien projektitöiden kautta YAMK-koulutusta. Lue lisää…

Nyt tehdään tulevaisuutta: uudet erikoistumiskoulutukset

Tuula Kukkonen

Suomalaiseen korkeakoulujärjestelmään on tullut uusi koulutusmuoto, erikoistumiskoulutukset. Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneusalan erikoistumiskoulutustarpeita kartoitetaan valtakunnallisessa projektissa, jota koordinoi Karelia-ammattikorkeakoulu.
Erikoistumiskoulutukset: uusi koulutusmuoto
Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto korkeakouluissa. Ne ovat tutkinnon jälkeen suoritettavia, Lue lisää…

Vasullinen asiantuntijuutta ja osaamista

Kari Tiainen

Vasun kevätnumero 2/2016 tarjoaa jälleen runsaasti tietoa Karelia-ammattikorkeakoulun henkilökunnan asiantuntijuudesta ja osaamisesta sekä monialaisesta opetus-, tutkimus- ja kehittämistyöstä. Tämän numeron teemoina ovat mm. koulutuksen kehittäminen, työelämäyhteistyö, hyvinvointi ja palvelut.
Suomalaiseen korkeakoulujärjestelmään on tullut uusi koulutusmuoto, Lue lisää…