Vasullinen asiantuntijuutta ja osaamista

Kari Tiainen

Vasun kevätnumero 2/2016 tarjoaa jälleen runsaasti tietoa Karelia-ammattikorkeakoulun henkilökunnan asiantuntijuudesta ja osaamisesta sekä monialaisesta opetus-, tutkimus- ja kehittämistyöstä. Tämän numeron teemoina ovat mm. koulutuksen kehittäminen, työelämäyhteistyö, hyvinvointi ja palvelut.

Suomalaiseen korkeakoulujärjestelmään on tullut uusi koulutusmuoto, erikoistumiskoulutukset. Tuula Kukkonen esittelee Karelia-ammattikorkeakoulun koordinoimaa valtakunnallista projektia, jossa kartoitetaan sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneusalan erikoistumiskoulutustarpeita. Miksi ylemmän AMK-tutkinnon opinnot keskeytyvät? Tätä on tutkittu Karelia-ammattikorkeakoulussa LEAN-menetelmällä ja haastatteluilla. Yleisimmät syyt opiskelujen keskeyttämisen olivat erilaiset työstä johtuvat syyt sekä yksityiselämään ja opiskeluun liittyvät syyt.

Työelämäyhteistyö on oleellinen osa ammattikorkeakoulujen toimintaa. Innovaatioseteli on palveluseteli, jonka tavoitteena on aktivoida pk-yritysten tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Taustalla on tavoite lisätä korkeakoulujen ja pk-yritysten välistä yhteistyötä. Karelia-ammattikorkeakoulu kehittää yhdessä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän kanssa uusia keinoja, joilla helpotetaan opiskelijoiden siirtymisestä koulutuksesta työelämään. Tavoitteena on, että opiskelijoilla on valmistuessaan aiempaa paremmat työelämäyhteydet. Tätä toteutetaan Work Smart -menetelmällä, jolla vahvistetaan opiskelijoiden työelämätaitoja osana perusopintoja. Tuija Kuusiston sosiaalialan suullisen viestinnän kurssilla taas vahvistettiin suullisen ilmaisutaidon lisäksi mm. ikäosaamista ja luotiin samalla uusia työelämäkumppanuuksia.

Karelia-ammattikorkeakoulussa järjestettiin hyvinvointipäivät helmikuun puolivälissä. Karelia-ammattikorkeakoulussa on viime vuosina panostettu erityisesti opiskeluyhteisön hyvinvointiin ja hyvinvointipäivät ovat yksi tapa tuoda esiin hyvinvointia arkisissa asioissa. Opintokuraattori Päivi Laakkonen koordinoi tapahtumaa.

Artikkelisarja avoimesta tieteestä ja tutkimuksesta jatkuu. Ammattikorkeakoulut ovat edistäneet määrätietoisesti avointa julkaisemista jo kymmenen vuoden ajan, mm. Theseus-julkaisuarkistosta on kehitetty ainutlaatuinen ammattikorkeakoulujen julkaisutoiminnan näyteikkuna. Sinne on tarkoitus tallentaa myös ammattikorkeakoulujen henkilöstön kirjoittamat artikkelit.

Karelia-ammattikorkeakoulun kirjastossa otettiin käyttöön viime vuonna useita uusia palveluja, mm. Karelia-Finna-hakupalvelu, Celia-verkkopalvelu ja Kysy kirjastosta -chat. Uusia e-aineistopalveluja hankittiin ja QR-koodia alettiin hyödyntää e-kirjojen markkinoinnissa. Kampuksille jalkauduttiin pop-up-kirjastona. KirjastoMOVE-liikuntakampanjalla ja Iloa elämään -kirjallisuuspiirillä edistettiin yhteisöllisyyttä.

Seuraava Vasu ilmestyy kesäkuussa.
Lämmin kiitos kaikille kirjoittajille!

Kari Tiainen
Vasun päätoimittaja, kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

780 Artikkelin näyttökerrat