“Ich bin ein Berliner”: kokemuksia Erasmus-vaihdosta

Kirsi Mononen

Olin Erasmus-vaihdossa Berliinissä kesäkuussa 2016. Freie Universität Berlinin järjestämän kv-viikon aiheena oli Kirjasto muutoksessa – rakenteiden ja palvelujen uudistaminen. Kv-viikon ohjelma oli monipuolinen ja asiaa oli paljon, puhujat olivat asiantuntijoita. Viikon aikana tutustuimme myös eksoottisempiin aiheisiin kuten kirjaston rooliin natsien ryöstösaaliin jäljittämisessä.

Osallistuin Freie Universität Berliinin järjestämään kv-viikkoon 27.6 – 1.7.2016. Freie Universität Berlin on järjestänyt kv-viikon useasti aikaisemminkin, mutta kirjastolle suunnattu ohjelma oli mukana ensimmäistä kertaa. Kirjastoryhmän teemana oli Libraries in Motion – Structures and Services ja rinnakkaisryhmän aiheena oli International Affairs: Enhancing Students and Staff Exchange. Osa kv-viikon ohjelmasta oli molemmille ryhmille yhteistä.

Järjestelyt oli hoidettu erinomaisesti, kaikki toimi sujuvasti. Isännät ja emännät olivat ystävällisiä ja auttoivat, jos tuli kysymyksiä tai ongelmia. Järjestelyihin oli panostettu myös taloudellisesti: osallistujilta ei peritty osallistumismaksua, lounaat, kahvit ja iltaohjelmat tarjottiin talon puolesta.

Erityisen kiinnostavia olivat e-aineistojen lisensiointiin liittyvät esitykset ja keskustelut. Monissa maissa (esim. Italia, Saksa) on käytössä useiden eri organisaatioiden yhteislisenssejä, ja myös kansallisen tason lisenssejä. Suomessa tämä ei ole toistaiseksi mahdollista. Kirjastotyön ydin ja haasteet ovat eri maissa samat; käytänteissä ja toimintakulttuureissa on eroja.

Tutustumista ja ryhmäytymistä

Ohjelma alkoi maanantaina tervetuloa-toivotuksilla, sekä isäntien ja osallistujien esittäytymisellä ja ryhmäytymisellä. Ohjelma oli yhteinen molemmille ryhmille. Iltapäivällä keskustelimme kulttuurien välisestä viestinnästä ja tutustuimme toisiimme leikkimielisen urheilun merkeissä. Osallistujia oli kaiken kaikkiaan 90, 28 eri maasta; mukana oli myös Euroopan ulkopuolisia maita, kuten Egypti, Intia ja USA. Kirjasto-ohjelmassa oli 19 osallistujaa eri puolilta Eurooppaa.

Kirjastoryhmän osallistujat. Kuva: Zaneta Szerksznis.

Kirjastoryhmän osallistujat. Kuva: Zaneta Szerksznis.

Freie Universtität Berlin pähkinänkuoressa

 • Perustettu 1948
 • Opiskelijoita 30,600 (kandi + maisteri)
 • Tohtoriopiskelijoita 5,750
 • Eniten Erasmus-vaihto-opiskelijoita Saksassa
 • Henkilökuntaa 4,270
 • Koulutusohjelmat
  • kandidaatintutkinto 76
  • maisterintutkinto 105
  • tohtorinkoulutus 50
 • Rahoitus
  • valtion rahoitus 312 miljoonaa euroa / vuosi
  • ulkopuolinen rahoitus 126 miljonaa euroa / vuosi

Muuttuva kirjasto

Tiistaina jakaannuimme kahteen teemaryhmään ja tutustuimme tarkemmin ”omaan” kirjastoporukkaan, sekä viikon ohjelmaan.

FU:n kirjasto koostuu Pääkirjastosta, Kampuskirjastosta ja 15 laitoskirjastosta. Mittasuhteet kirjastossa ovat aivan eri luokkaa kuin Kareliassa, esim. pelkästään Kampuskirjastossa on 30 hyllykilometriä ja miljoona nidettä. Kirjaston tiloissa on paljon opiskelutiloja. Varsinkin ryhmätyötilat ja yhden hengen opiskelutilat ovat suosittuja, molemmissa käytössä on langaton verkko ja älytaulut. Kirjastoissa on kokolattiamatot ja hiljaisuusvaatimus (meitä kehotettiin moneen kertaan olemaan kirjaston tiloissa hiljaa): joihinkin kirjastoista ei saanut viedä laukkuja jne..

Uusin kirjastorakennus, Kampuskirjasto valmistui 2015, ja uuteen rakennukseen muutti 24 aiemmin erillistä kirjastoa. Luokitusjärjestelmän uusiminen oli valtava urakka, koska joka kirjastossa oli käytössä eri luokitus tai jopa monta eri luokitusta yhdessä kirjastossa. Muuton yhteydessä otettiin myös käyttöön RFID, sekä valmisteltiin koko FU:n kirjaston tietojärjestelmän uudistamista.

Kampuskirjaston suunnittelussa oli käytettävissä niin paljon rahaa ja henkilökuntaa kuin tarvittiin (olin kateudesta myrkynvihreä tätä esitystä kuunnellessa), mm. erillinen ohjelma hyllyjärjestyksen suunnittelua varten. On meillä Kareliassakin muutettu ja tehty sama urakka esimerkiksi luokituksen yhdenmukaistamisessa, mutta huomattavasti pienemmässä mittakaavassa.

Muuttoja kirjastossa on tehty jo ennen Kampuskirjastoa. Vuonna 1970 FU:lla oli n. 100 erillistä kirjastoa, joita on vuosien varrella yhdistetty. Kirjastossa on tehty paljon töitä käytäntöjen, toimintatapojen, aukioloaikojen, luetteloinnin ja luokituksen yhdenmukaistamisessa. Työn alla on edelleen yhtenäiset aukioloajat sekä samat laina-ajat ja käyttöehdot kaikille asiakkaille (etenkin opiskelijat vs. proffat).

Kirjastoarkkitehtuuria: Philological Library. Kuva: Kirsi Mononen.

Kirjastoarkkitehtuuria: Philological Library. Kuva: Kirsi Mononen.

Freie Universität Berlin Library pähkinänkuoressa

 • Perustettu 1948
 • Pääkirjasto, Kampuskirjasto ja 15 laitoskirjastoa
 • 8 miljoonaa painettua nidettä
 • 70,000 e-lehteä
 • 500,000 e-kirjaa
 • 1,600 tietokantaa
 • Henkilökuntaa n. 300, lisäksi opiskelijoita apuna

Natsien ryöstösaaliista e-aineistolisensseihin

FU:n kirjaston kokoelmissa on noin 250,000 painettua nidettä, jotka on julkaistu ennen vuotta 1945. Valitettavasti joukossa on edelleen kirjoja, jotka saattavat kuulua natsien ryöstösaaliiseen. Vanhoja kirjoja saadaan myös lahjoituksina sekä ostoina esim. antikvariaateista. FU:n kirjasto pyrkii tunnistamaan nämä kirjat ja mahdollisuuksien mukaan auttamaan palauttamaan ne alkuperäisille omistajilleen. Työn taustalla vaikuttaa Washington Principles on Nazi-Confiscated Art. Lokakuussa 2013 kirjasto perusti toimiston, johon yliopiston henkilökunta voi ottaa yhteyttä, jos epäilee jonkin kirjan alkuperää. Kirjojen alkuperäisten omistajien tunnistamisessa ex librikset ovat avainasemassa.

E-aineistojen lisensiointia koskeva esitys oli viikon mielenkiintoisin. Saksassa on käytössä kolmen tyyppisiä e-aineistolisenssejä:

 • paikallisia lisenssejä (sopimus suoraan palvelun tarjoajan kanssa)
 • monen kirjaston yhteislisenssit
 • kansalliset lisenssit

Kansallisiin lisensseihin kirjasto saa 100 %:in rahoituksen German Research Foundationilta DFG:lta. Lisäksi on myös monen eri maan yhteislisenssejä GASCO-konsortion kautta (German, Austrian & Swiss Consortia Organization).

Kirjasto seuraa jatkuvasti e-aineistojen käyttöä (systemaattista työkalua tähän ei kuitenkaan ole käytössä). Vähän käytetyt aineistot lakkautetaan sopimuksen päättyessä, ja uusia aineistoja voidaan hankkia, jos luovutaan jostain aikaisemmasta.

E-aineistoista keskusteltaessa kävi ilmi, että monessa maassa e-aineistojen käyttö on rajattu tiukasti vain oman organisaation väelle, ja skandinaavinen tapa tarjota e-aineistot kenen tahansa asiakkaan käyttöön kirjaston tiloissa herätti ihmetystä.

Lähteet

Freie Universität Berlin http://www.fu-berlin.de/en/index.html  5.9.2016

Freie Universität Berlin Library http://www.fu-berlin.de/en/sites/ub/index.html 5.9.2016

KV-viikon esitykset http://www.fu-berlin.de/en/international/faculty-staff/mobility-staff/staff-week/international-week-2016/ 5.9.2016

Kirsi Mononen, informaatikko
Karelia-ammattikorkeakoulu

1 008 Artikkelin näyttökerrat