Arkisto: Vasu 4/2016

Englundin musiikkia Joensuussa

Raija Pesonen

Säveltäjä Einar Englundin syntymästä on kulunut 100 vuotta. Tämän johdosta hänen musiikkiaan on mahdollista kuulla Joensuussa kahdessa eri tilaisuudessa lokakuussa. Elokuvateatteri Tapiossa on 17.10. tarjolla Englundin säveltämä elokuva Kuu on vaarallinen. Lue lisää…

Pesäpallo yhdistää Kareliassa

Marjo Nenonen

Räpylä, kypärä, juomapullo. Check.
Venyttely, check.
Merkki, check. Kai. Luulisin.
Peli voi alkaa.
Karelian opiskelijoiden ja henkilöstön välinen pesäpallopeli pelattiin tänä vuonna jo kolmatta kertaa. Kahvipöytäkeskusteluina syntynyt ajatus yhteisestä tapahtumasta on muodostunut jo pieneksi perinteeksi. Lue lisää…

Eteläkorealaiset terveysalan kollegat Karelian vieraina

Pirjo Vesa

Eteläkorealaiset terveysalan edustajat osallistuivat Itä-Suomen yliopistossa järjestettävään konferenssiin elokuussa 2016. Samalla he tutustuivat Karelia-amk:n toimintaan ja solmivat alkavaa yhteistyökumppanuutta sairaanhoitajakoulutukseen osalta.
Terveysalan eteläkorealaiset kollegat saapuivat Suomeen Itä-Suomen yliopiston järjestämään konferenssiin ”Healthy Aging in Digitized Societies – HeADS’2016” 11-12.8.2016. Lue lisää…

Pistän päivät päälletysten, ja parhaat päivät päällimmäisiksi

Tarja Tuononen

Opiskelijapalveluiden päällikkö Hilkka Korhonen jää eläkkeelle lokakuussa 2016 työskenneltyään koulumaailmassa 40 vuotta. Hilkan toimisto on kulkenut Joensuun Kauppaoppilaitoksesta Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun kautta Karelia-ammattikorkeakouluun. Pitkään työuraan on mahtunut opiskelijahallinnon rutiinien hoitamisen lisäksi palvelujen jatkuvaa kehittämistä, Lue lisää…

“Ich bin ein Berliner”: kokemuksia Erasmus-vaihdosta

Kirsi Mononen

Olin Erasmus-vaihdossa Berliinissä kesäkuussa 2016. Freie Universität Berlinin järjestämän kv-viikon aiheena oli Kirjasto muutoksessa – rakenteiden ja palvelujen uudistaminen. Kv-viikon ohjelma oli monipuolinen ja asiaa oli paljon, puhujat olivat asiantuntijoita. Viikon aikana tutustuimme myös eksoottisempiin aiheisiin kuten kirjaston rooliin natsien ryöstösaaliin jäljittämisessä. Lue lisää…

Puutavarakahmarin venymäliuskamittaus

Vesa Nuutamo

Outokummun Metalli Oy ja Karelia-ammattikorkeakoulun konetekniikan koulutusohjelma ovat tehneet yhteistyötä metsäkonevalmistajille suunnatun puutavarakahmarin tuotekehityksessä. Tuotteen testaus on ollut konetekniikan opiskelijoille ja ohjaajille haasteellista, mutta kehittänyt samalla lujuusopillista mittausosaamista. Saatua oppia voidaan jatkossa hyödyntää erilaisissa rakenteiden kestävyysmittauksissa. Lue lisää…

Lähijohtamisen merkitys korostuu muutoksissa

Arja-Irene Tiainen & Mervi Lätti

Uutisista kuullaan jatkuvasti sosiaali- ja terveysalan tulevasta uudistuksesta, jonka sisällöstä olemme tehneet arvailuja jo useamman vuoden ajan. Käytävässä keskustelussa on kiinnitetty paljon huomiota poliittiseen päätöksentekoon, rakenteisiin, henkilöstön lukumääriin ja tehtäväsiirtoihin. Lue lisää…

Luontoa virtuaalisesti

Harri Mielonen & Timo Rui

Digitaalisuus on luonut voimakkaan tarpeen moniaistillisuuden korostamiseen. Tämä näkyi selvästi Amsterdamissa vuosittain syyskuussa järjestettävässä IBC (International Broadcasting Convention) -tapahtumassa . Virtuaalitodellisuus ja 360-videokuvaus olivat tänä vuonna vahvasti esillä messualueen Future Zonella. Lue lisää…

Tavoite- ja kehityskeskustelut osaamisen kehittämisen moottorina

Ulla Kallio, Jyri Roihuvuo, Päivi Sihvo

Karelia-ammattikorkeakoulussa käydään parasta aikaa ryhmäkehityskeskusteluja ja niiden jälkeen yksilökehityskeskusteluja. Mitä keskusteluihin uhratulla ajalla ja energialla tavoitellaan, ja mihin ne liittyvät?
Onnistunut kehityskeskustelu selventää organisaation strategisia tavoitteita henkilöstölle ja tuo esille kehittymistarpeita tavoitteiden saavuttamiseksi. Lue lisää…

VIP-toiminta lisää opiskeluhyvinvointia

Päivi Laakkonen

Mitä VIP (välittämisen ilmapiiri) on ja miltä se tuntuu?
Mitä on VIP-toiminta ja miltä se näyttää VIP-opiskelijan näkökulmasta tarkasteltuna? Tässä artikkelissa, jonka lähteinä on käytetty VIP-opiskelijoiden palauttamia loppuraportteja (71kpl) pyritään vastaamaan näihin kysymyksiin. Lue lisää…

Maakunta mahdollisuutena sosiaali- ja terveysalan harjoitteluissa

Kaisa Hiltunen

Sosiaali- ja terveysalan opintojen keski- ja loppuvaiheessa olevat opiskelijat hakeutuvat pääsääntöisesti harjoittelemaan kaupunki- ja kuntakeskuksiin. Opiskelijat työllistyvät usein harjoittelupaikkoihinsa ja näin työvoiman tarpeeseen vastaamisen harvaan asutulla alueella on erityisen haastavaa. (eHake-hankkeen rahoitushakemus 2014.) eHake: e-ohjauksen eri muodot moniammatillisen yhteistyön vahvistajana -hankkeessa tehtiin selvitys, Lue lisää…

Vauhdilla yrittäjämäiseksi ammattikorkeakouluksi!

Marika Turkia

Opetus- ja kulttuuriministeriö teki keväällä 2015 kyselyn yliopistoille ja ammattikorkeakouluille selvittääkseen korkeakoulujen yrittäjyyttä tukevia toimintatapoja ja tulevaisuuden visiota. OKM:n raportin perusteella Karelia-ammattikorkeakoulu luokiteltiin yrittäjyyttä tukevaksi ammattikorkeakouluksi. Tahtotila viedä ammattikorkeakoulua kohti yrittäjämäisesti toimivaa ammattikorkeakoulua kirjattiin tulevaisuuden visioksi uuteen Karelia 2020 -strategiaan. Lue lisää…

Yrittäjyystapahtumista oppia itsensä työllistämiseen

Kirsi Taskinen

Lokakuun toinen viikko on varsinainen yrittäjyyden viikko. Joensuu Entrepreneurship Society järjestää viikolla Polku-tapahtuman, joka on opiskelijoille suunnattu nelipäiväinen yrittäjyystapahtuma ja tarjoaa inspiraatiota ja työkaluja itsensä työllistämiseen. Samalla viikolla järjestetään Joensuun Tiedepuistossa kaksi kaikille avointa tapahtumaa, Lue lisää…

Ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt väylänä avoimuuteen

Helena Puhakka-Tarvainen

Opetus- ja kulttuuriministeriö tavoittelee Avoimen tieteen ja tutkimuksen (ATT) kehittämisellä korkeakouluissa entistä suurempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä väylää uudenlaiseen yhteistyöhön ja innovaatioihin rajapinnassa ympäröivän työelämän kanssa (www.avointiede.fi). Ammattikorkeakoulujen osalta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioympäristöt ovat keskeinen työkalu avoimeen yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa. Lue lisää…

Yritysyhteistyöllä sisältöä biotalouden osaamiskokonaisuuksiin

Mervi Lätti

Karelia-ammattikorkeakoulu on mukana AVOT-projektisssa, jossa kehitetään työelämälähtöisesi avointa korkeakouluopetusta. Tavoitteena on rakentaa rakennemuutos- ja kasvualoille uudenlaisia, työelämän osaamistarpeisiin vastaavia opintokokonaisuuksia. Opintokokonaisuudet muodostuvat pääsääntöisesti olemassa olevista ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen avoimen korkeakouluopetuksen opinnoista, Lue lisää…

Kareliasta yrittäjämäinen ammattikorkeakoulu

Kari Tiainen

Vasu-verkko­julkaisu perustettiin vuosi sitten. Vasussa julkaistaan Karelia-ammattikorkeakoulun henkilökunnan kirjoittamia asiantuntija-artikkeleita, kertomuksia kehittämistyöstä ja hyvistä käytännöistä, puheenvuoroja, uutisia sekä opintomatkojen antia.
Tässä numerossa on 15 juttua, jotka käsittelevät mm. Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ohjaamista yrittäjyyteen, Lue lisää…