DigiSote-hanke tähtää kohti eAmmattilaisuutta

Juuso Ojasalo, Heli Jääskeläinen, Päivi Sihvo

Digitaalisuus on alkanut jalkautua sosiaali- ja terveysalalle yhä kiihtyvällä vauhdilla. Tätä kiihtyvää tahtia on ollut tukemassa valtioneuvosto ja Sosiaali- ja terveysministeriö, joka on mm.  laatinut Sote-tieto hyötykäyttöön -strategian 2020. Strategian tavoitteena on tukea menossa olevaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta ns. sote-uudistusta sekä lisätä kansalaisten aktiivisuutta oman hyvinvointinsa ylläpidosta lisäämällä tiedonhallintaa ja sähköisiä palveluja.

Digitaalisuus on käsitteenä moniulotteinen. Se koostuu tietojärjestelmistä, sovelluksista, älykkäistä koneista ja laitteista (mm. robotit) sekä sensoreista. Näiden digitaalisten välineiden tuottama tieto koostaa massadataa ns. Big dataa, jota yhä enemmän tullaan käyttämään hyödyksi louhimalla olennaista tietoa suurista tietovarannoista. Dataa hyödyntämällä ja analysoimalla lisäarvoa tuotetaan asiakkaan hoitoon, päätöksentekoon sekä toiminnan suunnitteluun ja johtamiseen. Digitaalisuus tuo kuitenkin myös kasvavan tarpeen oikealle osaamiselle ja digityölle. Ohjelmistojen ja laitteiden oikeanlainen hyödyntäminen asiakastyössä ja muussa työtoiminnassa luo varmasti edellytykset uudelle osaamiselle, jossa ns. eAmmattilaisuus osaamisvaatimuksineen on ratkaisevan tärkeää.

Karelia-ammattikorkeakoulussa käynnistyi syyskuun alussa eAmmattilaiset tulevaisuuden työelämässä Pohjois-Karjalan DigiSote -hanke, jossa digiosaaminen, sen tunnistaminen ja kehittäminen ovat merkittäviä tavoitteita. eAmmattilaisuuden kehityspolku ja valmennuskokonaisuus muodostavat hankkeen yhden tavoitekokonaisuuden. Toisena tavoitekokonaisuutena on luoda sote-alalle monitoimijaverkosto. Kyseisellä verkostolla pyritään ennen kaikkea tuottamaan uutta tietoa sote-alan digitaalisista tulevaisuuksista sekä saada julkinen ja kolmas sektori sekä sote-alan ja ICT-alan yritykset kohtaamaan.

DigiSote-hanke toteutetaan Karelia-ammattikorkeakoulun ja Siun sote -organisaation yhteistyönä. Hankkeen toiminta sisältää mm. tulevaisuus- ja innovaatiotyöpajoja sekä digikokeiluja, joita tullaan suorittamaan Siun sote -organisaatiossa sekä yksittäisissä hyvinvointiyrityksissä. Kokeiluina tulevat olemaan esim. sairauden seurantaan tai ennaltaehkäisyyn liittyviä mobiilisovellukset tai chat-viestintäkokeilut palveluohjauksessa.

sihvo_kuva1_vaaka

Hanke on kolmen ensimmäisen kuukauden aikana ehtinyt järjestämään kolme tulevaisuustyöpajakokonaisuutta, joissa pääpainona on ollut sote-alan digitaalisen tulevaisuuskuvan luominen. Pajoihin on osallistunut henkilöitä todella monipuolisesti eri sektoreilta: sote- ja ICT-yrityksistä sekä julkiselta sektorilta, järjestöistä ja koulutusorganisaatioista. Ilahduttavaa on ollut myös opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen työpajoihin ja hankkeen toimintaan. Keväällä 2017 hankkeessa aloitetaan digitaalisten palvelujen käyttöönotto nopeiden kokeilujen avulla.

Juuso Ojasalo, projektiasiantuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu
Heli Jääskeläinen, kehittäjäsairaanhoitaja, Siun sote
Päivi Sihvo, projektipäällikkö, Karelia-ammattikorkeakoulu

1 033 Artikkelin näyttökerrat