Arkisto: Vasu 5/2016

Vasun vuosi 2016 on pulkassa

Kari Tiainen

Tämän vuoden viimeisessä Vasussa esitellään erityisesti Karelian henkilökunnan ja opiskelijoiden ulkomaille suuntautuneiden opinto-, hanke- ja konferenssimatkojen antia.
Ryhmä Karelia-ammattikorkeakoulun metsätalouden opiskelijoita matkusti opettajiensa kanssa eteläiseen Saksaan toukokuun alussa kahden viikon intensiivikurssille. Lue lisää…

Yhdessä tekemällä avoimeen toimintakulttuuriin

Helena Puhakka-Tarvainen & Kari Tiainen

”Kareliassa toteutetaan avointa toimintakulttuuria, jonka avulla kaikki tuotettu tieto ja osaaminen pyritään saamaan näkyväksi sekä välitettyä kaikkien halukkaiden käyttöön. Avoimuuden muotoja ovat tutkimustiedon avoin julkaiseminen sekä tulosten popularisointi, Lue lisää…

Matkailualan tulevaisuutta pohdittiin työelämäpäivässä

Kirsi Taskinen

Marraskuinen matkailualan työelämäpäivä Karelia-ammattikorkeakoululla toi yhteen matkailualan ammattilaiset, opiskelijat ja alasta kiinnostuneet. Päivän teemana oli Kuka maksaa palkkasi tulevaisuudessa, ja ohjelmaan kuului asiantuntijapuheenvuoroja sekä verkostoitumista. Yritykset ja yrittäjäjärjestöt esittelivät omaa toimintaansa Mahdollisuuksien Torilla ja opiskelijat pääsivät tapaamaan työelämän edustajia Work Smart -verkostoitumistilaisuudessa. Lue lisää…

Keski-Euroopan metsätaloutta oppimassa

Ari Talkkari

Löwensteinin linnan mailla
Ryhmä Karelia-amk:n metsätalouden opiskelijoita matkusti opettajiensa kanssa Etelä-Saksaan toukokuun alussa kahden viikon intensiivikurssille. Kurssi toteutettiin Löwensteinin suvun päämiehen prinssi Alois K. Löwensteinin luvalla heidän omistamillaan mailla, jotka sijaitsevat Hessenin osavaltiossa noin 50 km Frankfurtista kaakkoon. Lue lisää…

Vuorotteluvapaalla Australiassa

Marita Suomalainen

Vuosi sitten nautin auringosta ja lämpimistä päivistä Brisbanen sinisen taivaan alla. Kaiken tämän teki mahdolliseksi vuorotteluvapaa. Valmistelut matkaa varten alkoivat jo alkuvuodesta, heti kun päätös vuorotteluvapaan anomisesta oli tehty. Kerron huomioita opiskelusta ja australialaisesta kulttuurista pääpiirteissään. Lue lisää…

Improve-hanke Irlannissa

Timo Rui & Harri Mielonen

Improve (Involving the coMmunity to co-PROduce public serVicEs) on Pohjoisen periferian (NPA) hanke, jonka tavoitteena on luoda uusia toimintamalleja julkisten palvelujen järjestämisessä syrjäisillä ja harvaanasutuilla alueilla. Hankkeen toiminta-aika on 1.5.2015-30.4.2018. Lue lisää…

Joululaulujen liepeiltä

Raija Pesonen

Joululauluja on laulettu maailmassa aina. Vanhimpana joululauluna pidetään jouluevankeliumissa mainittua ylistyslaulua Gloria in excelsis deo (Kunnia Jumalalle korkeuksissa). Italiassa on esitetty jouluaiheisia mysteerinäytelmiä 700-luvulta alkaen, mutta näihin liittyviä joululauluja ei ole säilynyt. Lue lisää…

DigiSote-hanke tähtää kohti eAmmattilaisuutta

Juuso Ojasalo, Heli Jääskeläinen, Päivi Sihvo

Digitaalisuus on alkanut jalkautua sosiaali- ja terveysalalle yhä kiihtyvällä vauhdilla. Tätä kiihtyvää tahtia on ollut tukemassa valtioneuvosto ja Sosiaali- ja terveysministeriö, joka on mm.  laatinut Sote-tieto hyötykäyttöön -strategian 2020. Lue lisää…

Äänenhuoltoa musiikin opiskelijoiden johdolla

Tuija Kuusisto

Alkusyksystä sain työsähköpostiini äänenhuoltoa koskevan viestin ja päätin tarttua tilaisuuteen. Olen omakohtaisestikin havainnut, että kuten muunkin terveyden myös toimivan äänen merkityksen huomaa vasta silloin, kun se väsyy tai jopa sairastuu. Musiikin koulutusalan opiskelijoiden vetämä äänenhuolto-paja starttasi Karelia-amk:ssa lokakuun puolivälissä. Lue lisää…

Sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden osaamistarpeet

Tuula Kukkonen

Osaamistarpeita kartoittamassa
Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan (SOTELIKA-alan) erikoistumiskoulutustarpeita on vuoden 2016 aikana kartoitettu valtakunnallisessa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa. Tähän työhön ovat osallistuneet kaikki 23 alan koulutusta tarjoavaa ammattikorkeakoulua, alan työelämän toimijat ja muut sidosryhmät sekä alan AMK-tutkinnon suorittaneet henkilöt.  Lue lisää…

Toimeksiannot ja tiimioppiminen markkinointiviestinnässä

Mikko Hyttinen & Ulla Kärnä

Markkinoinnin opintojaksoilla työskennellään tiiviisti työelämän toimeksiantojen parissa ja tämä tarkoittaa myös tiivistä yhteistyötä yrityksen edustajien kanssa. Yrittäjien toiveet otetaan huomioon suunnittelussa, mutta valittavista ratkaisuista ja järjestelyistä vastaavat opiskelijat. Lue lisää…

Luova tulen ja jään maa

Tero Hyttinen

Työskentelen Kareliassa Lumo 2 -hankkeen Kokeile tätä! –kehittämispolkujen projektisuunnittelijana. Työssäni olen jatkuvasti tekemisissä luovien alojen ammattilaisten, opiskelijoiden ja yrittäjien kanssa. Sain marraskuun alussa kunnian vierailla Islannissa monikansallisen Joining Creativity -hankkeen kutsumana ja pääsin tutustumaan Islannin luovaan yrittämiseen ja – Lue lisää…