Karelian juhlavuosi

Kari Tiainen

Karelia juhlii tänä vuonna 25. toimintavuottaan.  Maakunnan ammattikorkeakoulu oli eturintamassa kun uutta korkeakoulujärjestelmää kehitettiin, ja silloinen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu oli maamme ensimmäisiä vakinaistettuja ammattikorkeakouluja.

Karelia-ammattikorkeakoulun tulokset ovat olleet huikeita, ja sen rooli maakunnan kehittäjänä on ollut esimerkillistä. Viime vuoden loppuun mennessä ammattikorkeakoulusta on valmistunut peräti 12 473 opiskelijaa. Kaikista valmistuneista noin 75 % on jäänyt töihin kotikonnuilleen Pohjois-Karjalaan. Tämä tarkoittaa sitä, että joka kymmenes maakunnassa työskentelevä on Karelia-ammattikorkeakoulusta valmistunut.

Karelia-ammattikorkeakoulussa järjestetään tänä vuonna monenlaisia juhlavuoden tapahtumia. Juhlavuosi aloitettiin opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteisellä aamupuurotilaisuudella 16.1. Tikkarinteen ja Wärtsilän kampuksilla. Tilaisuuteen osallistui myös eläkkeelle siirtyneitä ammattikorkeakoululaisia. Joka kuukausi järjestetään juhlavuoden tapahtumia, jotka esittelevät ammattikorkeakoulun toimintaa. Juhlavuoden ohjelmassa on mm. Studia Generalia -luentosarja, kansainvälisyysviikko, opiskelijoiden Pop up -tori, lasten amk -tilaisuus sekä juhlagaala marraskuussa.

Verkossa ilmestyvä Karelia 25 -juhlajulkaisu esittelee monipuolisesti Karelia-ammattikorkeakoulun osaamista koko juhlavuoden ajan. Oman talon väki – henkilökunta ja opiskelijat –  kirjoittavat juttuja Karelia-ammattikorkeakoulun toiminnasta, ja viestinnän opiskelijat tuottavat mm. videohaastatteluja juhlavuoden lukuisista tapahtumista. Karelia-ammattikorkeakoulun paikalliset ja kansainväliset yhteistyökumppanit pääsevät myös ääneen Karelia 25 -juhlajulkaisussa kuluvan vuoden aikana. Karelia 25 -juhlajulkaisussa katsotaan vähän menneisyyteenkin, mutta se ei kuitenkaan ole historiikki, vaan pääpaino on Karelia-ammattikorkeakoulun nykyisessä toiminnassa ja tulevaisuuden näkymissä.

Karelia-ammattikorkeakoulun juhlavuosi näkyy myös Vasussa pitkin vuotta. Julkaisemme sarjan asiantuntijoidemme kirjoittamia juhlavuoden artikkeleita Vasun jokaisessa tämän vuoden numerossa. Juhlavuoden artikkelisarjan aloittaa Karelia-ammattikorkeakoulun rehtori Petri Raivo. Raivon mukaan suomalaisten ammattikorkeakoulujen alkutaival on ollut jatkuvaa muutoksen, kehittämisen ja sopeutumisen aikaa. Nykyiset ammattikorkeakoulut ovat vahvoja käytännönläheisen korkeakouluosaamisen uudistajia ja innovatiivisia työelämäyhteistyönkehittäjiä. Yhteistyö ja kumppanuus paikallisten toimijoiden, yritysten ja kolmannen sektorin kanssa on ammattikorkeakoulujen vahvuus.

Lämmin kiitos kirjoittajille.

Vietetään juhlavuotta yhdessä!

Kari Tiainen
Vasun päätoimittaja, kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

698 Artikkelin näyttökerrat