Arkisto: Vasu 1/2017

Jakokosken tuulivoimala – maakunnan suurin

Jorma Turunen

Viime syksynä oli useissa tiedotusvälineissä artikkeleita Jakokosken kyläyhdistyksen tuulivoimalahankkeesta. Ihmetystä herätti kuinka valtakunnallisesti syrjäinen pieni kylä on uskaltanut ryhtyä moiseen hankkeeseen ensimmäisenä kyläyhdistyksenä Suomessa.
Tuulivoimalan hankinta talkootyönä on pienelle kyläyhdistykselle melkoinen ponnistus, Lue lisää…

Iloa ja eloa elämään kirjallisuuspiiristä

Kari Tiainen

Karelia-amk:n henkilökunnan kirjallisuuspiiri kokoontui Kirjasto Pisarassa kahdeksan kertaa vuonna 2016.  Kirjallisuuspiiri on osa Karelian henkilökunnan työhyvinvointia edistävää Iloa elämään -toimintaa. Kirjallisuuspiirissä perehdytään kirjallisuuden erilaisiin maailmoihin ja jaetaan lukukokemuksia muiden ryhmäläisten kanssa. Lue lisää…

Uusin voimin kohti yrittäjyyttä

Kirsi Taskinen

Kompetenssiperustainen yrittäjyys KYKY on Karelia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yrittäjyyttä edistävä yhteishanke. KYKY lähti vuoteen 2017 osittain uusin voimin, kun ansiokasta työtä tehneet projektipäällikkö Marja-Liisa Ruotsalainen ja yrittäjyysasiantuntija Mervi Leminen siirtyivät muihin tehtäviin. Lue lisää…

Work Smart: Myönteinen palaute kannustaa jatkamaan

Kirsi Taskinen

Work Smart -hankkeen viimeinen toimintavuosi käynnistyi vuoden alussa. Hanke on järjestänyt viimeisen kahden vuoden aikana eri toimialoille verkostoitumistilaisuuksia, joissa työelämän edustajat sekä Karelia-amk:n ja PKKY:n opiskelijat ovat kohdanneet, harjoitelleet rekrytointitilanteita sekä keskustelleet työnhausta, Lue lisää…

Kiikarissa Kiina: FEFEn valmennusohjelma käynnissä

Kirsi Taskinen

FEFE-hankkeen (Further East from the East) valmennusohjelma tarjoaa suomalaisille yrityksille kontakteja ja näkyvyyttä Suomessa ja Kiinassa, kansainvälistymisvalmennusta sekä apua ja verkostoja uusien tuotteiden, palveluiden ja markkinointimateriaalien tuottamiseen. Valmennusohjelman yrityksillä on myös mahdollisuus lähteä FEFEn mukana Kiinaan tutustumaan paikallisiin toimijoihin ja solmimaan yhteistyösuhteita paikan päällä. Lue lisää…

KYKY vahvistaa yrittäjämäisyyttä: case Slush2016

Marja-Liisa Ruotsalainen & Heikki Immonen

Kompetenssiperustainen yrittäjyys KYKY -hanke järjesti toisen asteen ja korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysasennetta ja -intoa tukevan matkan teknologia- ja kasvuyritystapahtuma SLUSHiin marras-joulukuun taitteessa 2016.
Karelia-ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä yhdistävät voimansa Kompetenssiperustainen yrittäjyys KYKY -hankkeessa. Lue lisää…

SLUSHista älykkäästi töihin!

Marja-Liisa Ruotsalainen & Hanne Husso

Slushin tavoitteena on saattaa yhteen kansainvälisiä kasvuyrityksiä, sijoittajia ja mediaa sekä auttaa yrittäjiä menestymään – siis Älykkäästi töihin! Work Smart -hankehenkilöstön osallistuminen SLUSH 2016 tapahtumaan mahdollisti tutustumisen uudenlaiseen rekrytointitapahtumaan ja ideoimaan sieltä parhaita käytänteitä kehittämään pohjoiskarjalaisten toimijoiden rekrytointiosaamista ja edistämään opiskelijoiden työelämätaitoja. Lue lisää…

LUMO2 : Nopeita kokeiluja luovasti

Timo Rui & Tero Hyttinen

”Joku tuolla ei tiedä omaavansa sellaista osaamista, mitä joku toinen ei vielä tiedä tarvitsevansa.” Tähän erään suuren ajattelijan toteamukseen kiteytyi osa niin Karelia-ammattikorkeakoulun kuin yhteistyökumppaneiden aikaisemmista kokemuksista luovien alojen toiminnasta Pohjois-Karjalassa. Lue lisää…

Monikulttuurisuudesta yhteistä pääomaa

Paavo Raappana

Outoja kirjaimia, liian monta ässää ja vaikeuksia oivaltaa, mihin yksi sana päättyy ja toinen alkaa. Myynti- ja asiakaspalvelutyö venäläisten asiakkaiden kanssa koetaan hankalana, koska yhteistä kieltä ei ole. Kielitaito helpottaa, mutta ei ole välttämättömyys. Lue lisää…

Politiikkalausumat avoimen tieteen ja tutkimuksen selkärankana

Helena Puhakka-Tarvainen & Kari Tiainen

Avoin tiede ja tutkimus (ATT) on Euroopan laajuinen periaate, jonka toteutumista kaikkien korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tulee edistää toiminnassaan. Ammattikorkeakouluissa päämääränä on ennen kaikkea edistää avointa toimintakulttuuria. Avoimen toimintakulttuurin edistämisessä Karelia-ammattikorkeakoulussa on päästy nyt siihen vaiheeseen, Lue lisää…

Karelian matka Moodle2:sta Moodleroomsiin

Olavi Pesonen

Tässä artikkelissa kerrotaan Karelia-amk:n  käytössä olevan Moodlerooms-palvelun hankinnasta ja käyttöönoton vaiheista. Matkalla tarkoitetaan siirtymistä oman Moodle2-järjestelmän käytöstä Moodlerooms-palvelun käyttöön. Lukijan odotetaan tuntevan käsitteet UEF, ISAT, Moodle2, O365.
Kannattaako matkalle lähteä?
Ensimmäiset signaalit tarpeesta lähteä matkalle Moodle2:sta johonkin uuteen digitaaliseen oppimisympäristöön tulivat esille syksyllä 2014 UEF-ISAT -yhteistyössä. Lue lisää…

MIM-teknologia konetekniikan opetuksessa

Vesa Nuutamo

MIM (Metal Injection Molding) on  valmistustekniikka, jossa metallikappaleita valmistetaan metallijauheesta. Metallijauhe on sekoitettu polymeeriin, jolloin siitä voidaan ruiskuvalaa hyvinkin monimutkaisia muotokappaleita. Ruiskuvalun jälkeen kappaleista poistetaan sideaine (polymeeri). Tässä vaiheessa kappale on kuin muotoonsa puristettu metallijauhe. Lue lisää…

Karelian nanotyöstöympäristö on Pohjois-Euroopan kärkeä

Kari Mönkkönen

Teknologian siirto määritellään korkeakouluissa ja yliopistoissa monella tavalla. Kaikille näille määritelmille ovat yhteistä seuraavat asiat: prosessin aikana korkeakoulut hankkivat ja tuottavat uutta teknistä tietoa ja tätä tietoa siirretään teollisuuden käyttöön. Karelia-ammattikorkeakoulussa teknologian siirtoprosesseihin on useasti liittynyt myös investointeja uuteen teknologiaan, Lue lisää…

Teini-iän ohittanut avoin AMK lisää suosiotaan

Mervi Lätti

Vuosi 2017 on monella tapaa juhlavuosi – Suomi täyttää 100 vuotta ja Karelia-ammattikorkeakoulu 25 vuotta. Mutta tiesitkö, että avoin ammattikorkeakoulu täyttää tänä vuonna 20 vuotta? Näin on, sillä avointa ammattikorkeakouluopetusta on Suomessa järjestetty vuodesta 1997 alkaen. Lue lisää…

Työelämän kohtaamisia talotekniikan koulutusohjelmassa

Johanna Luostarinen

Talotekniikan koulutusohjelmassa on jo muutamana vuonna saatu apua Work Smart -hankkeesta Ammatillinen kasvu -opintojakson eri vuosikurssien toteutuksiin. LTHNS14-ryhmän opiskelijat osallistuivat ensimmäisen kerran keväällä 2016 Work Smartin järjestämiin työpajoihin ja työelämäpäivään, ja nyt vuosi myöhemmin ryhmä halusi edelleen olla tavalla tai toisella yhteydessä työelämään päin. Lue lisää…

Robotit tulevat osaksi arkeamme

Säde Lind & Ari Tarkiainen

Robotit arkipäiväistyvät huimaa vauhtia. Nykyisin robotit eivät enää ole vain tehdashalleissa aitojen sisäpuolelle eristettyjä laitteita, vaan robotit tulevat yhä enenevissä määrin ihmistä lähelle, työkaluiksi arkeen. RoboBisnes-hankkeen tavoitteena on palvelu- ja ohjelmistorobotiikkaan liittyvän tiedon ja osaamisen lisääminen sekä tulevaisuuden mahdollisuuksien selvittäminen. Lue lisää…

RoboBisnes-hanke Slush2016 -tapahtumassa

Säde Lind, Timo Pappinen, Ari Tarkiainen, Satu-Minna Piiroinen

Slush on kansainvälinen teknologia- ja kasvuyritystapahtuma, joka järjestettiin 30.11.-1.12.2016 Helsingin Messukeskuksessa. Voittoa tavoittelemattoman yhteisön järjestämän tapahtuman päätavoite on yhdistää kasvuyritykset merkittäviin kansainvälisiin sijoittajiin, vaikuttajiin ja mediaan. Lue lisää…

Maaseudun Venäjä-yhteistyötä miettimässä

Sonja Kortelainen

Joulukuussa 2016 Karelia-amk sai toteutettavakseen Leader-ryhmien esiselvityshankkeen Venäjä-yhteistyön mahdollisuuksista. Tarkoitus on neljän kuukauden aikana selvittää, mitä toimintoja itärajan Leader-ryhmät voisivat kehittää yhteistyössä venäläisten kumppaneiden kanssa. Samalla hahmotellaan yhteistä rahoitushakemusta keväällä aukeaviin EU:n ja Venäjän välisiin Cross-border cooperation -hakuihin. Lue lisää…

Teknisten alojen osaamissalkkukoulutus Kareliassa

Markku Havu

Karelia-ammattikorkeakoulu sai tarjouspyynnön syksyllä 2015 Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta osaamissalkkukoulutuksen järjestämisestä teknisten alojen työttömille vuonna 2016. Tarjousta olivat valmistelemassa aikuiskoulutussuunnittelija Jari Uimonen, lehtori Jyri Roihuvuo ja lehtori Markku Havu.
Karelia-ammattikorkeakoulu valittiin koulutuksen järjestäjäksi
Ei ollut itsestään selvää, Lue lisää…

Juhlavuosi käyntiin aamupuurolla

Kaisa Varis

Satakunta nykyistä ja entistä ammattikorkeakoululaista kokoontui 16.1. Wärtsilä-kampukselle yhteisen aamupuurotilaisuuden merkeissä. Tilaisuus oli lähtölaukaus Karelian 25. toimintavuodelle, jota juhlistetaan erilaisin tapahtumin pitkin tätä vuotta. Puurobaarin antimista oli nauttimassa Karelian työntekijöitä ja opiskelijoita, Lue lisää…