Opiskelijatiimit kehittivät uusia sovelluksia Espanjassa

Minna Nirkko

International Smart Cities Intensive Programme kokosi Espanjaan innokkaan opiskelija- ja ohjaajajoukon kehittämään uusia teknisiä sovelluksia ja bisnesmalleja. Smart Cities –aiheinen intensiivikurssi toteutettiin nyt jo neljättä kertaa. Karelian tieto- ja viestintätekniikan koulutusohjelmalla onkin pitkä historia vastaavien kansainvälisten ohjelmien toteutuksessa. Tänä keväänä mukana oli yhteensä 22 opiskelijaa opettajineen Kareliasta, Belgian HoGentista sekä Hollannin Hogeschool Inhollandista.

Opiskelijamäärä oli aiemmista vuosista vähentynyt, ja Kareliasta kurssille osallistui kolme opiskelijaa. Opettajana ja teknisenä ohjaajana opintojaksolle osallistui lehtori Ilpo Räsänen. Mukana toteutukseen tutustumassa oli myös Kompetenssiperustainen yrittäjyys KYKY –hankkeen verkkopedagogi Minna Nirkko. KYKY-hankkeen yhtenä tavoitteena onkin tuoda esille vaihtoehtoja, kuinka Karelia-amk:n opiskelijat voivat hyödyntää erilaisia, kansainvälisiäkin, mahdollisuuksia kehittää ideointi- ja yhteistyökykyjään.

Ideasta digitaaliseksi palveluksi

Opintojakson kesto oli kaksi viikkoa. Ensimmäinen viikko toteutettiin verkko-opiskeluna Karelian Moodleroomsissa. Tämän etäviikon aikana opiskelijat esittäytyivät toisilleen, tutustuivat aineistojen ja tehtävien avulla Smart Cities –teemaan sekä tekniseen arkkitehtuuriin. Toiseksi viikoksi kokoonnuttiin aurinkoiselle TecnoCampukselle Espanjan Mataróon.

Kuva: Minna Nirkko

Lähiviikon aikana opiskelijat työskentelivät 4-5 henkilön tiimeissä, jotka koostuivat eri kansallisuuksista ja osaamisalueista: mukana oli niin tietotekniikan, liiketalouden kuin turvallisuusalankin opiskelijoita. Tiimit saivat ratkaistavakseen avoimen haasteen: kehittää Matarón kaupunkia palveleva ”City Game” -sovellus.

Opiskelijatiimit kehittivät viikon aikana idean, ohjelmoivat teknisesti toimivan prototyypin, miettivät riskejä, markkinointia sekä laajemmin idean ympärillä toteutuvaa liiketoimintamallia. Tämän mallin laadinnassa käytettiin Business Model Canvas –työkalua. Viikon päätteeksi opiskelijat esittelivät kehittämänsä tuotteet. Näiden sovellusten kohderyhmiä olivat mm. bussilla matkustavat paikalliset matarólaiset, nähtävyyksiä etsivät turistit tai näille palveluja tarjoavat ravintolat.

Intensiivikursseilla usein mukana ollut Ilpo Räsänen kertoo, että tausta-ajatuksena on koko ajan ollut tekniikan soveltaminen bisneksen tekemisessä.  ”Ei kannata jättäytyä vain muiden kehittämien sovellusten käyttäjiksi, koska digitalisaatiossa iso bisnes on juuri digitaalisten palveluiden luomisessa”, Räsänen muistuttaa.

Opiskelijat nauttivat verkostoitumisesta

Opiskelijat olivat tyytyväisiä kurssin antiin. Kurssin monipuolisuudesta pidettiin, samoin työskentelystä eri alojen opiskelijoiden kanssa. Juuri yhteistyö onkin tällaisessa toteutustavassa olennaista, sillä monialaiset tiimit pystyvät arvioimaan ja kehittämään ideoitaan monesta eri näkökulmasta. Samalla opiskelijat saavat runsaasti kokemusta kansainvälisissä tiimeissä ja ympäristössä työskentelystä.

Palautteen perusteella kaikki opiskelijat pitivät erityisesti mahdollisuudesta tavata uusia ihmisiä. Samaa mieltä on myös aktiivisesti kurssille osallistunut Samu Tiainen, joka opiskelee Kareliassa toista vuotta tietotekniikkaa. ”Parasta viikossa oli ryhmässä työskentely, kun pääsi tutustumaan muiden maiden opiskelijoihin”, Tiainen toteaa.

Seuraavan kerran Smart Cities -intensiivijakso järjestetään todennäköisesti jo ensi syksynä Belgiassa. Karelian opiskelijoilla on taas mahdollisuus osallistua kansainväliseen, monialaiseen toteutukseen, jossa kehitetään uusia ratkaisuja hyvässä seurassa.

Minna Nirkko
verkkopedagogi
Karelia-ammattikorkeakoulu

287 Artikkelin näyttökerrat