Yhdessä energisempi tulevaisuus – Energiansäästöviikon anti

Helena Puhakka-Tarvainen, Kaija Saramäki, Sini-Tuuli Saaristo

25-vuotias Karelia-ammattikorkeakoulu ja SECURE -hanke olivat mukana viettämässä 20-vuotiasta energiansäästöviikkoa 9.-15.10.2017. Juhlavuoden teeman Yhdessä energisempi tulevaisuus mukaisesti SECURE -tiimi haastoi kaikki karelialaiset pohtimaan omaa energiankäyttöään ja -tottumuksiaan.

Karelian henkilöstöä ja opiskelijoita houkuteltiin energiansäästöön päivittäin vaihtuvien teemojen ja teemoihin liittyvien vinkkipostien avulla. Maanantaina tutustuimme Karelian henkilöstön energiatietoisuuteen SECURE -hankkeessa toteutetun  työpaikan energiatietoisuutta sekä toimintatapoja käsittelevän kyselyn tulosten kautta. Tiistaina tarkkailimme sähkönkäyttöä. Keskiviikon teemana pohdimme hankintoja sekä vedenkäyttöä. Torstaina haastoimme henkilökunnan ja opiskelijat tulemaan töihin/kampukselle pyörällä, kokeilemaan julkisia kulkuneuvoja tai kimppakyytiä. Päivän teeman mukaisesti BIYNS16 -ryhmä kantoi oman kortensa kekoon valitsemalla yritysvierailun kulkuvälineeksi junan. ”Näin säästimme lisähiilidioksidipäästöjä yli 95 % bussi- tai pikkubussivaihtoehtoon verrattuna”, totesi ryhmää luotsannut lehtori Juha Kilpeläinen. Perjantaina muistuttelimme mieliin energiaa säästäviä tekoja energiansäästötanssin avulla, jonka myötä myös Itä-Suomen korkeakoulujen liikuntapalvelukokonaisuus SYKETTÄ osallistui energiansäästöviikkoon. Energiansäästötanssia tanssittiin SYKETTÄ -ohjaajan johdolla niin Zumba® Fitness -tunnilla, Tikkarinteen aulassa kuin myös  Tikkarinteen henkilöstökokouksen yhteydessä!  Mikäli viikon energiansäästövinkit jäivät lukematta, ovat ne yhä löydettävissä SECURE –hankkeen kotisivuilta.

Osana energiansäästöviikkoa järjestimme energia-aiheisen tietovisan, jonka kautta oli mahdollista voittaa erilaisia palkintoja, kuten aurinkokennolaturi ja aiheesta kertovaa kirjallisuutta. Vastauksia kyselyyn saimme kiitettävän määrän. Yhtenä osana energiatietovisaa vastaajat reagoivat erilaisiin energia-aiheisiin väittämiin neljäportaisella asteikolla välillä ”samaa mieltä” – ”eri mieltä”. Suurin osa vastaajista oli energia-aiheisten väitteiden kanssa ”samaa mieltä” tai ”osittain samaa mieltä”. Vastaajista 97 % kertoi kierrättävänsä jätteensä. Turhaa autoilua välttää 88 % vastaajista ja vastaavasti 85 % kertoi suunnittelevansa energiankulutusta kotonaan sekä pyrki vähentämään energiankulutusta myös työpaikalla/kampuksella. Sama määrä vastaajista suosii energiatehokkaita kodinkoneita ja lähes kaikki sulkevat valot lähtiessään huoneesta. Kasvisruokaa suosii 68 % vastaajista sekä lähiruokaa 88 %. Vastausten perusteella voidaan karelialaisten todeta olevan erittäin energiatietoisia!

Energiatietovisassa vastaajat saivat antaa myös omia ehdotuksiaan energian säästämiseksi Karelia-ammattikorkeakoulussa. Kyselyn perusteella saimme seuravanlaisia ehdotuksia energiantehokkuuden lisäämiseksi Karelia-ammattikorkeakoulussa:

  • Valojen sammutus tiloista, jotka eivät ole käytössä
  • Asiantuntijan pitämä opetusluento aloittaville opiskelijoille energian säästämisestä korkeakoulussa (tammikuussa ja syyskuussa)
  • Ohjeet opettajille perehdytyskansioon energian säästämistavoista
  • Siirtyminen tietoliikenteen pilvipalveluihin keskeisten ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä
  • Wärtsilän kierrätysroskikset käyttöön
  • Opiskelijoiden opettaminen sulkemaan kone luokista, jos luokkiin ei ole enää tulossa opiskelijoita samana päivänä
  • ”Anonyymi” laskutehtävä siitä, kuinka paljon energiaa menee kampuksien koneilla hukkaan kWh -tunneissa ja euroissa. Tämä voi auttaa hahmottamaan asiaa päivä/viikko/vuositasolla.
  • ”Ne joilla on alle kilometri töihin, ei kannattaisi tulla mielestäni autolla kouluun, ellei ole hyvää syytä.”

Kiitos kaikille Energiansäästöviikkoon osallistuneille! Energiatietovisan arpapalkinnot on arvottu ja voittajiin on oltu henkilökohtaisesti yhteydessä – Onnea voittajille! Seuraa SECURE-hankkeen toimia Facebook –sivuilla sekä Twitterissä!

 

Helena Puhakka-Tarvainen, projektipäällikkö, Karelia-ammattikorkeakoulu
Kaija Saramäki, projektiasiantuntija, Karelia-ammattikorkeakoulu
Sini-Tuuli Saaristo, projektikoordinaattori, Karelia-ammattikorkeakoulu

 

936 Artikkelin näyttökerrat