Yhteisöllinen Maunula-talo

Jaana Rummukainen

Teimme kesäkuun alussa benchmarking-vierailun Helsingin seudun kirjastoihin. Haimme ideoita erityisesti palvelumuotoiluun ja tutustuimme neljään kirjastoon. Matkamme viimeisenä kohteena oli joulukuussa 2016 avattu Maunula-talo, jota esitteli meille kirjastonhoitaja Lauri Seutu.

Maunula-talo on monitoimitalo, jossa yhdistyvät monen eri tahon tilat ja toiminnot. Kirjaston lisäksi talossa toimivat nuorisotalo sekä työväenopisto. Talon toimintamalli perustuu yhteisöllisyyteen ja yhdessä tekemiseen. Tavoitteena on muodostaa yksi palvelukokonaisuus, joka tarjoaa käyttäjilleen tilojen lisäksi monipuolista kulttuuria sekä mahdollisuuden rajat ylittävään yhteisöllisyyteen. Henkilökunta on tutustunut toistensa tehtäviin yli toimialojen: ”koko Maunula-talon henkilökunta on samaa porukkaa”.

Alueen asukkaat pääsivät osallistumaan talon ja sen toimintamallin suunnitteluun jo alkuvaiheessa. Helsingin kaupungin hallinnoima Maunulan demokratiahanke järjesti avoimia tapaamisia ja työpajoja, joihin osallistui sekä asukkaita että virkamiehiä. Vaikka hanke päättyi, yhteisöllinen toiminta jäi elämään mm. yhteisöllisen budjetoinnin muodossa. Asukkaat ovat mukana Maunula-talon vuosisuunnittelun jokaisessa vaiheessa aina ideoinnista päätöksentekoon saakka.

Maunula-taloa on luonnehdittu ”kylän majakaksi” ja talon julkisivu lasiseinineen on näyttävä. Kirjastosali näyttää jatkuvan saumattomasti ulos (vielä rakenteilla olevaan) puistoon. Lattiamateriaalina kirjastossa on käytetty mäntyä ja siksi lattialla on miellyttävää kävellä. Myös kirjastotilan akustiikassa on onnistuttu. Kirjaston kirjahyllyt ovat matalat ja se tuo tilaan avaruutta.

Kirjasto (n. 500 m2) on pitkänomainen yhtenäinen tila, jonka keskellä oleva lukutila jakaa aikuisten ja lastenosastoiksi. Lukutila on varattavissa esim. ei-kaupalliseen kokous- tai palaverikäyttöön. Kirjastossa on lisäksi erillinen huone vaikkapa satutuntien pitämistä varten.

Kävijöitä Maunulan kirjastossa on 800-900:sta jopa 1000:een päivässä. Toinen kirjaston sisäänkäynneistä avautuu suoraan viereiseen S-market Maunulaan. Reitti kirjaston toiselle sisäänkäynneille kulkee asiakaspalvelutiskin editse ja läpikulkuliikennettä on jonkin verran.

Maunulan kirjaston asiakastilat kasvoivat entiseen kirjastoon verrattuna, mutta henkilökunnan työtilat pienenivät. Kirjastossa työskentelee kolme vakinaista työntekijää ja tällä hetkellä myös työllistetty ja kesätyöntekijä.

Kirjastossa on lainattavia Hublet Oy:n tabletteja, joita voi käyttää Maunula-talon alueella. Lisäksi asiakkailla on käytettävissään pöytäkoneita, joita voi varata enintään kahdeksi tunniksi kerrallaan.

Tavallisten ”kirjastoarkeen” kuuluvien satutuntien ja lukupiirien lisäksi kirjastossa on järjestetty nuorille suunnattuja elokuva-, musiikki- ja peli-iltoja yhdessä nuorisotoimen väen kanssa. Maunula-talon nuorisotiloja saavat käyttää aikuisetkin, eikä kävijöiden ikää ole rajattu. Kirjaston ja koulun välinen yhteistyö on tiivistä.

Maunulan kirjasto on avoinna talvikaudella myös lauantaisin. Itsepalveluaikoja ei toistaiseksi ole, mutta omatoimikäyttö on tulossa ja tulevaisuudessa asiakkaat pääsevät sisään pin-koodilla klo 7 – 22.

Kiersimme kirjastotilojen jälkeen muissa Maunula-talon tiloissa ja tutustuimme mm. monitoimisaliin, bändi- ja orkesteritreenitiloihin, oleskelu-, askartelu- ja luokkatiloihin. Talossa on myös seurakunnan ja asukasyhdistyksen toimintaa. Kahvila toimii työpajaperiaatteella, ammattiopiston opiskelijat suorittavat kahviossa työssäoppimisjaksoja.

Maunula-talon on suunnitellut arkkitehtitoimisto K2S.

 

Jaana Rummukainen, kirjastosuunnittelija
Karelia-ammattikorkeakoulu

Kuvat: Kaisa Varis, Leena Väyrynen

1 045 Artikkelin näyttökerrat