Veturitalleilla vakuutettiin esiintymällä

Timo Rui & Riikka Simonen

Karelia-amk harjoitti jälleen tuloksellista aluevaikuttavuutta tiistaina 24. lokakuuta kuluvaa vuotta, kun Joensuun uusille veturitalleille Osuuskunta Sulaton tiloihin kokoontui 24 henkilöä Improve –hankkeen ”Vakuuta esiintymällä ” –seminaariin. Seminaarin kohderyhmänä olivat hankkeessa mukana olevien Pohjois-Karjalan Marttojen, Vaarakirjastojen ja Siun soten alueelliset vaikuttajat, hankekielellä ”local championit”. Tilaisuus oli suljettu koulutustilaisuus, sen perusideana oli tuoda osallistujille uusia taitoja esiintymistilaisuuksiin.

Improve (Involving the coMmunity to co-PROduce public serVicEs) on Pohjoisen periferian (NPA) hanke, jonka tavoitteena on luoda uusia toimintamalleja julkisten palvelujen järjestämisessä syrjäisillä ja harvaanasutuilla alueilla. Hankkeen toiminta-aika on 1.5.2015-30.4.2018. Sen pääpartneri on irlantilainen ERNACT, mukana on partnereita Pohjois-Irlannista, Ruotsista, Norjasta ja Islannista. Suomesta hankkeeseen osallistuvat partnereina Karelia-ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto.

Pohjois-Karjalassa Improven tavoitteena on edesauttaa uusien digitaalisten viestintävälineiden käyttöönottoa paikallisissa yhteisöissä. Digitaalinen viestintä on oma maailmansa, jossa toki pätevät osin vanhat viestintäsäännöt, mutta se on tuonut myös uudenlaisia haasteita viestijöille. Seminaarin ohjelma rakentui juuri yhteistyökumppaneiden toivomuksesta heidän kokemiensa viestinnällisten haasteiden ympärille.

Osallistujat olivat tyytyväisiä seminaarin antiin. Kuva: Timo Rui,

Ohjelmassa oli alkuun kolmen yrityksen puheenvuorot. Niiden jälkeen näiden yritysten ympärille muodostettiin kolme työpajaa, joissa yritysten henkilöt vetivät kohdennettuja viestintäsessioita. Kohdeyleisö kiersi kaikki kolme työpajaa.

Ensimmäisenä ääneen pääsi Markkinointitoimisto Tovarin Joona Kotilainen teemalla ”Lyö läpi sisällöllä”. Lyhyen esityksen keskeinen sisältö voidaan tiivistää toteamukseen, ”viestintä alkaa siitä, että tutustut kohdeyleisöösi”. Joonan vetämässä työpajassa käytiin läpi työkaluja, joilla markkinointiviestintää pystytään kehittämään. Työpajassa luotiin ostajapersoona, empatiakartta ja lopuksi suunniteltiin sisällöt, joilla vedotaan tunteisiin ja järkeen.

Joonan jälkeen kaukaloon astuivat Miikka Kostian ja Joonas Rauha Kooders Oy:stä. He toivat virtuaalisella fläppitaulullaan esille digitaalisen kokokentän karvaustaktiikan teemalla ”Taklaa tekniikkamörkösi”. Koodersin tutkapari kävi läpi omia digitaalisia tuotantojaan, niissä käytettyjä formaatteja ja tekniikoita, joita sitten työpajassa kokeiltiin käytännössä.

Koodersin jälkeen vapautettiin esiintymisen riemu, kun lauteille astuivat Ninnu Karttunen ja Sallamari Siitonen Woutila Ry:stä. Heidän aiheensa oli ”Vapaudu esiintymään”. Esityksen kantavana teemana oli William Blaken nimiin kirjattu teesi, ”et koskaan tiedä rajojasi jos et koskaan ylitä niitä”. Esiintyjät toivat lavalle pelin, jonka avulla havainnollistivat esiintymiseen liittyviä tekijöitä, kuten jännittämistä, itsetuntemusta ja innostumista. Näitä tunteita vapautettiin työpajoissa.

Seminaariin osallistujien kommenttien mukaan tapahtuma täytti odotukset. ”Meni tunteisiin”, ”tosi antoisat työpajat, imaisi mukaansa”, ”toi lisää tartuntapintaa asioihin, rohkeutta omaan toimintaan”, olivat ”local championien” kommentteja. Yritysten edustajat kiittivät innostuneita oppilaita, eikä heidän mielestään voinut myöskään unohtaa olennaista, ”suomalaiseen tarpeeseen kahvia oli riittävästi”. Loppukaneetti seminaarista menköön mukana olleelle partasuiselle herrasmiehelle: ”Ruoka oli muuten h… hyvää” (Ruuan teki Katu-catering Oy).

Timo Rui, projektipäällikkö
Riika Simonen, projektisuunnittelija
Karelia-ammattikorkeakoulu

944 Artikkelin näyttökerrat