FEFE-hanke päättyy – mitä saatiin aikaan?

Tanja Rimpilä

Ikärakenteen muutos yhdistää Kiinaa ja Suomea. Suomessa ikääntymiseen liittyviä tuote- ja palveluratkaisuja sekä ikäihmisten palveluihin liittyvää osaamista on kehitetty jo vuosikymmenien ajan. Niiden kansainvälinen hyödyntäminen ja soveltaminen erilaisiin toiminta- ja kulttuuriympäristöihin edellyttää kuitenkin uudenlaisien menetelmien käyttöönottoa.

Tämän vuoden lopussa päättyvän Further East From the East (FEFE) -hankkeen tavoitteena oli tuottaa ikäosaamisen innovaatioalusta, joka vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä Kiinan ja Suomen välillä. Hanke toteutettiin Karelia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton yhteishankkeena ja sitä rahoitti Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

Uusia tuotteita, palveluja ja yhteistyökumppaneita

Kaksivuotisen hankkeen aikana ehdittiin toteuttaa useita toimenpiteitä, jotka vahvistivat osaamista ja kansainvälistä yhteistyötä. Tässä muutamia esimerkkejä.

  1. Avattiin hyvinvointialan tuotannollisille- ja palveluyrityksille viranomais-, yhteistyö- ja asiakkuussuhteita Kiinaan. FEFEn yhteistyökumppaneilla on hankkeen jälkeen aiempaa vahvemmat kontaktit oman liiketoimintansa edistämiseksi.
  2. Luotiin maakunnallinen verkosto ja toimintatapa. Hankkeen yhteistyökumppanit muodostivat monialaisen Pohjois-Karjalan Active Ageing -osaajien verkoston. Lisäksi tuotettiin yritysten kansainvälistä markkinointia tukemaan Pohjois-Karjalan Active Ageing -osaamista esittelevä videoportfolio.
  3. Yhteistyöyritysten ja -toimijoiden osaamista ja kulttuurien välisen kompetenssin hallintaa lisättiin erilaisten valmennusten sekä kohdealueelle suuntautuvien matkojen avulla. Clinical Study Visit (CSV) -valmennuspajoissa koulutettiin myös alueen hoiva-alan yrityksiä vastaanottamaan kiinalaisten benchmark-vierailuja.
  4. Tunnistettiin hyvinvointialan vientiin sopivia tuote- ja palvelukokonaisuuksia perustuen kiinalaisten asiakkaiden tarpeisiin.
  5. Luotiin Clinical Study Visit -koulutuspalvelutuote hoiva- ja hoito-osaamisen esittelemiseksi kiinalaisille Pohjois-Karjalassa.
  6. Lisäksi tunnistettiin alueen kiinaosaajat ja hyödynnettiin valtakunnallisia kasvu- ja vientiohjelmia yritysten kehittämistoiminnassa (Finpro, Team Finland, Finland Care)

Kevään 2017 monialainen valmennuspaja. Kuva: Tanja Rimpilä.

Osaamista ja verkostoja

Hankkeen tuloksena syntyi toimiva yhteistyöverkosto, joka tukee maakunnan yritysten tuotteiden ja palveluiden myyntiä ja avaa markkinointia kiinalaisille asiakkaille niin Suomessa kuin Kiinassakin. Yhteistyöverkoston muodostuminen mahdollistaa myös jatkossa kehittämisyhteistyön uusien asiakasryhmien palvelemiseksi ja innovaatioiden syntymiseksi.

Erilaisten valmennusten ja matkojen myötä maakunnan toimijoiden Kiinaan ja kansainvälisyyteen liittyvä liiketoimintaosaaminen sekä kulttuurisensitiivisyys kasvoivat. Hankkeessa syntyi lisäksi yhteistyösuhteita ja jatkoneuvotteluja suomalaisten ja kiinalaisten yritysten välille. Osaamisen vahvistumisen myötä hanke edisti yritysten valmiuksia suunnata omia tuotteitaan ja palveluitaan Kiinan markkinoille sekä kohdata ja vastata voimakkaasti kasvavaan ikääntymiseen ja ikärakenteen muutokseen liittyvään kaupalliseen potentiaaliin konkreettisesti.

Syksyn 2017 vierailu Harbiniin.

 

Tanja Rimpilä, projektiasiantuntija
Karelia-ammattikorkeakoulu

882 Artikkelin näyttökerrat