Glasgow Caledonian University tavoittelee yhteistä hyvää

Kaisa Varis & Leena Väyrynen

Vierailimme Skotlannissa, Glasgow Caledonian University’ssa (GCU) Erasmus+ henkilökuntavaihdon puitteissa marraskuussa 2017. Vierailun aikana tutustuimme mm. korkeakoulun kansainvälisyystoimintaan, oppimiskeskukseen, kirjastoon ja alumnitoimintaan. Moneen otteeseen vierailun aika nousi esiin käsite ”University for the Common Good”. GCU:n markkinointipäällikkö Heleanor Landsburgh esitteli meille tarkemmin tätä mielenkiintoisesta konseptia. Miten korkeakoulu voi tehdä yhteistä hyvää ja olla yhteiskunnallisesti vastuullinen toimija?

Taustatietoa korkeakoulusta

Glasgow Caledonian University sijaitsee Glasgow’n keskustan tuntumassa. Yliopisto on perustettu virallisesti vuonna 1993, vaikkakin vanhin yliopistoon liittynyt oppilaitos on vuonna 1875 perustettu The Glasgow and West of Scotland College of Domestic Science. Glasgow’n kampuksella opiskelee noin 20 000 opiskelijaa yli 100 maasta. Yliopistolla on kampukset myös Lontoossa ja New Yorkissa. Valtaosa GCU:n Glasgow’n kampuksen opiskelijoista tulee Glasgow’sta ja lähialueilta, ja monet opiskelijoista ovat alemman tuloluokan perheistä.

Common Good -ohjelma

Vuonna 2015 käynnistetyn GCU:n ”Common Good” -ohjelman tavoitteena on aikaansaada positiivisia vaikutuksia paikalliseen yhteisöön sosiaalisilla innovaatioilla opetuksen ja tutkimustoiminnan kautta. Common Good – toimintatapaa tuetaan, tunnistetaan ja juurrutetaan kaikilla koulutusaloilla sekä korkeakoulun johdossa ja hallinnossa. Common Good -toimintatapaan sisältyvät seuraavat aihealueet:

  • aktiivinen ja globaali kansalaisuus (mm. osallistuminen yhteisöjen toimintaan paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti, sekä yhteiskunnallisten ja globaalisten haasteiden käsitteleminen)
  • yrittäjyysajattelu (tunnistetaan haasteita ja ongelmia ja luodaan niihin aktiivisesti ratkaisuja)
  • vastuullinen johtajuus (eettiset ja kestävän kehityksen mukaiset toimintatavat)
  • luottamus (mm. kokemuksista oppiminen sekä tunne siitä, että jokainen voi vaikuttaa asioihin)

”Universities are the engines of our economies, they ignite our imagination and curiosity, produce untold ideas and some universities, like GCU, also seek to put their best ideas into practice for social benefit.” Professor Pamela Gillies CBE, Principal & Vice Chancellor of GCU.

Miten Common Good -ohjelma näkyy käytännössä?

Pyrkimys yhteisen hyvän tuottamiseen näkyy sekä opetustavoissa että oppimisen arvioinnissa. Opetuksessa pyritään aktiivisiin oppimistilanteisiin, joissa opiskelijat ideoivat ratkaisuja aitoihin ongelmiin. Opetusohjelmassa on myös erityisiä Common Good -ohjelmaan liittyviä opintojaksoja.

Opiskelijat järjestävät mm. erilaisia terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä kampanjoita kampuksella. Vapaaehtoisena voi toimia esimerkiksi yölinjalla, joka tarjoaa kuuntelu- ja keskusteluapua yliopiston opiskelijoille. Opiskelijat ovat myös luoneet liikuntamahdollisuuksia alueen lapsille ja nuorille yhteistyössä urheiluseurojen kanssa. GCU:n Lontoon kampuksella lähiseudun nuoret voivat osallistua yliopiston järjestämään työnvarjostusohjelmaan, jonka puitteissa he voivat tulla yliopistolle seuraamaan henkilökunnan työtä. Tavoitteena on, että valmistuttuaan opiskelijoilla on tarvittavat tiedot, taidot ja asenne siihen, että he voivat jatkaa yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemista ja yhteisen hyvän tekemistä myös työelämässä.

Monet GCU:n opiskelijoista ovat lähtöisin alemman tuloluokan perheistä, ja yliopisto haluaakin tarjota opiskelijoille osa-aikatöitä kampuksella. Opiskelijat voivat työskennellä esim. opiskelijalähettiläänä (Student Ambassador). Opiskelijalähettiläät järjestävät orientaatioviikon tapahtumia uusille opiskelijoille ja toimivat apuna mm. opiskelijapalveluissa. Yksi näistä opiskelijalähettiläistä piti meille todella monipuolisen ja hauskan kampuskierroksen. Yliopisto välittää osa-aikatöitä myös yliopiston ulkopuolisiin yrityksiin. Vapaaehtoistoimintaan ahkerasti osallistuville opiskelijoille yliopisto jakaa erilaisia stipendejä.

Kampuskierroksella opiskelijalähettilään johdolla.

Common Good – ohjelmassa vaikutetaan yhteisöön ”lapsista alkaen”: The Caledonian Club -toiminnassa  työskennellään koulujen kanssa lasten ja nuorten erilaisten taitojen kehittämiseksi. Toiminnan tarkoituksena on innostaa oppilaita oppimaan sekä tulemaan itsevarmoiksi yksilöiksi, vastuullisiksi kansalaisiksi ja todellisiksi vaikuttajiksi sekä kehittämään elämässä tarvittavia avaintaitoja (mm. luovuus, tiimi- ja yhteistyötaidot, ajattelu- ja viestintätaidot). Toiminnan sisällä on erilaisia projekteja kuten lukutaidon parantamisohjelma, digitaalisten kirjojen tekeminen ja yliopistopäivä (’Uni Day’ Project), jossa oppilaat vierailevat päivän ajan GCU’ssa ottaen osaa esim. tietokilpailuihin ja tutustuen yliopistoelämään.

”Common Good University” on brändi joka näkyy kaikessa Glasgow Caledonian Universityn viestinnässä ja markkinoinnissa. Kilpailu opiskelijoista on Britanniassakin kovaa, ja korkeakoulut etsivät erilaisia erottautumiskeinoja ja ”täkyjä” opiskelijoiden houkuttelemiseksi. Jotkut yliopistot tarjoavat uusille opiskelijoille mm. Ipadeja ja lentolippuja kotipaikkakunnalle. Common Good on yksi GCU:n kilpailuvalteista. Monille nuorille ympäristökysymykset ja kestävä kehityksen periaatteet ovat tärkeitä, ja voi hyvinkin olla että nämä arvot vaikuttavat opiskelupaikan valintaan.

Esimerkiksi kaikki GCU:n tuotteet, on ne sitten t-paitoja tai muistikirjoja, hankitaan kestävän kehityksen periaatteilla toimivilta yrityksiltä aina kun se on mahdollista. Markkinointipäällikkö Helen Landsburgh’n mukaan hankinnat tulevat ehkä näin kalliimmaksi, mutta yliopisto on sitoutunut noudattamaan valitsemiaan periaatteita kaikessa toiminnassaan.

Kareliassa on tehty hyvää juhlavuoden kunniaksi

Hyväntekeväisyys on ollut näkyvästi esillä Karelia-ammattikorkeakoulun 25-vuotisjuhlavuoden toiminnassa. Syyskuussa Karelian opiskelijat ja henkilöstö luovuttivat verta verenluovutustapahtumassa. Lokakuussa vietetyn henkilöstön kulttuuri- ja liikuntailtapäivän kampanjalla kerättiin yhteensä 1000 euroa, joka lahjoitettiin Pelastakaa Lapset Joensuu ry:lle. Helping hands -tapahtumassa Karelian henkilöstö teki vapaaehtoistyötä mm. ikäihmisten palveluyksiköissä, päiväkodeissa ja kouluissa. Karelian kirjasto lahjoitti joulukuussa maksetuista myöhästymismaksuista 300 euroa Joulupuu-keräykseen, jonka kautta viedään joululahjoja lastensuojelun piirissä oleville lapsille ja nuorille. Toivottavasti tällaiset tapahtumat ovat jatkossakin osa Karelian toimintaa!

Kaisa Varis, julkaisukoordinaattori
Leena Väyrynen, tietopalvelusihteeri
Karelia-ammattikorkeakoulu

Lisätietoa GCU:n Common Good -toiminnasta: https://www.gcu.ac.uk/theuniversity/commongood/

 

1 373 Artikkelin näyttökerrat