Digiajan löytöretkellä Aulangolla

Maarit Ignatius

Hämeen kesäyliopisto on järjestänyt Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa (ITK) -konferenssin jo 25-vuoden ajan. Tänä vuonna tapahtuma oli 11.–13.4. Lue 25-vuoden tarina täältä. ITK-konferenssi on Suomen suurin digitaalisen koulutuksen ja oppimisen tapahtuma. Tänä vuonna konferenssissa koettiin inspiroivia puheenvuoroja ja käytännönläheisiä esityksiä teemalla ”digiajan löytöretkeilijä”. Päivät mahdollistavat myös kokeilla itse erilaisia opetusteknologisia ratkaisuja. Niihin mahdollisti lukuisat näytteilleasettelijat.

Avaussanat lausui Elias-robo. Metka pieni tyyppi. Avajaispuhujia yhdisti viesti hyvinvoinnista, koulusta, jossa on hyvä olla ja oppia. Toimintakulttuurin ja johtamisen tulee mahdollistaa yhdessä tekeminen ja oppiminen. Meidän tulee pyrkiä pois jäykästä ja kankeasta toiminnasta. Olkaamme siis ketteriä, mahdollistetaan yhteisopettajuus ja tiimioppiminen. Meitä kehotettiin tekemään työtä yhdessä niin hyvässä kuin pahassa. Jokainen meistä tarvitsee laumansa. Avajaisten jälkeen konferenssiosallistujat suuntasivat ennakkoon tai viimetinkaan valitsemiinsa esityksiin, näyttelyihin, peneelikeskusteluihin tai muihin ohjelman tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Foorumiesityspoiminnot

Konferenssin ohjelmasta jokainen kävijä poimii itseä kiinnostavat esitykset, tutustuu näyttelyihin ja verkostoituu. Omista foorumiesityspoiminnoista sain vastauksia muun muassa siihen, miten monin eri tavoin opetushenkilöstön digipedagogista osaamista kehitettään ja miten sitä mitataan sekä kuvataan organisaatioissa. Poimin myös tutustumisen verkko-opetuksen laatuteemaan. Laatu verkkototeutuksissa on puhutellut ammattikorkeakoulukenttää jo pidemmän aikaa. Tähän teemaan tutustuin kahden esityksen verran. Laadun tarkkailussa ja laatukriteerien käytössä on keskeistä kehittäminen ja itsearviointi.

Mentorointi ja muu tukitoiminta on kestokiinnostava aihe. Ammattikorkeakouluissa toimii vertaisopettajia, tyypillisesti kokeneempia kollegoita, jotka auttavat ensikertalaista toteuttamaan oman verkko-opintojakson. Yhteistä näissä perehdytyksissä on digipedagoginen suunnittelu, ohjaus ja arviointi prosessin suunnittelu, digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen ja sisällön visualisointi.

Eniten etukäteen itseä kiinnosti esitys, jonka otsikko oli ”Ammattikorkeakouluhenkilöstön kehittämispäivät digitaalisesti, 2 päivää Moodleroomsissa ja Collaboratella”. En pettynyt. Tämä esitys täytti kaikki ennakko-odotukset. Digikehittämispäivillä jokaisella henkilökuntaan kuuluvalla (140 henkilöä) oli mahdollisuus toimia itse osallistujana pedagogisesti suunnitellulla verkkokurssilla, joka toteutettiin Moodleroomsin oppimisaktiviteetilla, Collaborate-virtuaaliluokassa. Ohjelma piti sisällään etukäteen tuotettuja videoita, webinaareja ja pienryhmätyöskentelyä eri aiheista. Toteutuksessa hyödynnettiin käänteistä opetusta. Olin hyvilläni, että tämä pitkä foorumiesityspäivä päättyi näin voimaannuttavaan esitykseen.

Perjantain foorumiesityksistä nostan esityksen, jossa esiteltiin ”10 vinkkiä oppimisympäristön kehittämiseen ja onnistuneeseen käyttöönottoon”:

  1. Perusta tieteelliseen taustaan. Onko samaa tehty aikaisemmin. Tutki, mitä on jo tehty. Älä tee samaa.
  2. Selkeä rakenne ja selkeä tiedottaminen.
  3. Varmista joustava ja helppo käyttö + anna tukea tarpeen mukaan – Ohjeista ja perustele tiedot/taidot, joita opiskellaan useassa kohtaa!
  4. Testaa käytännössä.
  5. Tarjoa personoitua/kohdennettua sisältöä. Hyödynnä ääni- ja videomateriaalin tuomia mahdollisuuksia.
  6. Tarjoa tilannesidonnaista ja ajantasaista sisältöä. Poista vanha/vanhentunut sisältö!
  7. Tue interaktiivisuutta ts. vuorovaikutteista viestintää.
  8. Anna systemaattisesti palautetta + tee palautteenantosuunnitelma, mahdollista opiskelijalle palautteen antaminen.
  9. Varmista tyytyväisyys, ole vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa.
  10. Varmista oppimistulokset (ennen ja jälkeen). Huomioi erilaiset oppimistavat.

”Opettaja oppijana – löytöretki opettamisen ytimeen” oli hauska, hyvän tuulen esitys. Se oli Maanpuolustuskorkeakoulun kertomus – sanoin, kuvin ja esimerkein – siitä, miten heillä opettajan ammatillista kehittymistä edistetään. Heillä opettaja ovat tämän korkeakoulun digiloikan airuet.

Vielä ennen reflektoivaa kotimatkaa kävin kuuntelemassa Tuberoomi-videopajaesityksen. Tämä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opettajien videopaja sisältää Lightboard-tekniikan, liitutaulutyöskentelyn. Tuberoom voitti eEemeli 2018 -oppilaitossarjan. Raadin sanoin ”Tuberoom on innostava kokonaisuus, jossa näkyy edelläkävijöiden kädenjälki. Tuote on syntynyt aidosta halusta lisätä videoiden käyttöä opetuksessa. Tuberoom mahdollistaa opettajien video-osaamisen kehittämisen itsenäisen harjoittelun tai pienryhmätyöskentelyn kautta. Raati kiittää raikasta toteutustapaa, jossa puhuvan pään tilalla on koko ihminen. Raati näkee tuotteen tarjoavan myös paljon uusia mahdollisuuksia opetuksen digitalisaatiolle”.

Lue myös DigIT!-blogimerkinnät: ITK’18 Osa 1 ja ITK’18 Osa 2.

 

Maarit Ignatius
Monimuotopedagogiikan suunnittelija
Karelia-ammattikorkeakoulu

733 Artikkelin näyttökerrat