Karelian osaavat opiskelijat

Kari Tiainen

Tervetuloa Vasun kesänumeron tuoreiden ja monipuolisten juttujen pariin. Vasu on Karelia-ammatti­korkea­koulun verkkojulkaisu, joka välittää ajankohtaista tietoa Karelia-yhteisön asiantuntijuudesta, osaamisesta sekä monialaisesta opetus-, tutkimus- ja kehittämistyöstä. Vasussa julkaistaan Karelian osaajien asiantuntija-artikkeleita, kertomuksia kehittämistyöstä ja hyvistä käytännöistä, puheenvuoroja, uutisia sekä jaetaan opinto- ja konferenssimatkojen antia.

Artikkeleita Vasun kesänumeroon ovat kirjoittaneet Karelian lukuisissa tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan hankkeissa mukana olevat projektityöntekijät ja suunnittelijat, opettajat ja muut eri alojen asiantuntijat sekä opiskelijat. Karelian osaavat ja innokkaat opiskelijat ovat mukana erilaisissa hankkeissa ja järjestävät erilaisia tapahtumia osana opintojaan. Työelämälähtöisyys näkyy Karelian opetuksessa muun muassa erityyppisten opiskelijaprojektien muodossa.

Karelia-ammattikorkeakoulu osallistui tänäkin vuonna SciFest-tapahtumaan, joka järjestettiin Joensuussa 17.-18.5. SciFest on Joensuun Tiedeseura ry:n ja Itä-Suomen yliopiston vuosittain järjestämä tiede-, ympäristö- ja teknologiafestivaali, jonka pääkohderyhmänä ovat 11-16 -vuotiaat peruskoululaiset ja lukiolaiset. Tapahtuman tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten kiinnostusta tieteeseen ja teknologiaan. Karelian hollantilaiset vaihto-opiskelijat Jordie Eskes ja Rick Zuure järjestivät Scifest-tapahtumassa My sustainable future -kestävän kehityksen työpajan.

Tikkarinne-kampuksella sijaitseva Voimala on Karelia-ammattikorkeakoulun oppimis- ja palveluympäristö, jossa opiskelijat ja ohjaajat kehittävät moniammatillisesti ja -alaisesti uusia tapoja tukea hyvinvointia ja terveyttä. Karelian fysioterapia-, sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- ja media-alan opiskelijat järjestivät tänä keväänä ensimmäiset aktiviteettitapahtumat Paiholan vastaanottokeskuksen turvapaikanhakijoille Voimalassa. Medianomiopiskelija Linda Rönnqvist ja terveydenhoitajaopiskelija Sari Vallius jakavat kokemuksiaan nuorille aikuisille turvapaikanhakijoille järjestetystä monikulttuurisesta tapahtumasta.

Sosionomiopiskelijat Minna Karpow ja Johanna Väisänen taas ohjasivat alkuvuodesta Karelian henkilöstölle tarkoitettua Metsästä voimaa -ryhmää. Ryhmä kokoontui kuusi kertaa helmi-maaliskuussa. Ryhmässä etsittiin toimintamalleja arjessa ja työssä jaksamiseen Green Care – ja luovan toiminnan menetelmin.

Lämmin kiitos kaikille kirjoittajille!  Ammennetaan voimaa kesäisestä metsästä.

Kari Tiainen
Vasun päätoimittaja, kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

Kansikuva: David Salafia. CC BY-ND 2.0

598 Artikkelin näyttökerrat