Monikulttuurisuutta Voimalassa – tuntematon tutuksi

Linda Rönnqvist, Sari Vallius, Tuula Riikonen

Karelian oppimisympäristö Voimalan opiskelijat järjestivät tänä keväänä ensimmäiset aktiviteettitapahtumat Paiholan vastaanottokeskuksen turvapaikanhakijoille. Yhteistyö käynnistyi alkuvuodesta tutustumiskäynnillä Paiholaan. Melkein jokaiselle opiskelijalle käynti oli ensi kosketus turvapaikanhakijoihin. Opiskelijoille oli ylipäätään uutta tutustua vastaanottokeskuksen toimintaan.

Huhtikuussa fysioterapia-, sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja- ja lähihoitajaopiskelijat järjestivät toiminnallisen iltapäivän Karelian Tikkarinteen kampuksen ympäristössä vastaanottokeskuksesta tulleille nuorille aikuisille. He olivat taustaltaan irakilaisia, afganistanilaisia, somaleja. Kommunikointi sujui englannin kielellä. Ekstrana oli ranskalainen vaihto-opiskelija, joka osasi arabiaa. Vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen sujui helposti erilaisten aktiviteettien kautta. Yhdessä saatiin aikaan hyvä ja osallistava tunnelma.

Opiskelijoille ja osallistujille positiivisia kokemuksia

Medianomiopiskelija Linda Rönnqvistin tehtävänä oli valokuvata päivän toimintaa ja tuottaa näin hyvää kuvamateriaalia Voimalan käyttöön.

    – Omasta näkökulmastani osallistujat suhtautuivat tapahtumaan todella positiivisesti. Voimalan väki oli myös tyytyväinen päivän onnistumiseen. Nuoria aikuisia oli helppo lähestyä, luoda kontaktia, eivätkä he pelänneet kameraa. Ikimuistoisinta itselleni oli nimenomaan kontakti heidän kanssaan, jolloin yksi heistä kiinnostui järjestelmäkamerastani. Opetin hänelle pikaisesti englanniksi kuvan ottoa. Useimmat ottivatkin kuvia tapahtuman aikana ja pyysivät vielä minun ottamiani kuvia muistoksi itselleen. Tämä todisti, että he nauttivat monitoiminnallisesta iltapäivästä hyvässä seurassa. Minulle jäi hyvä kokemus tapahtumakuvaamisestani, mikä oli erilaista ja opettavaista. Siinä ollaan paljon kontaktissa ihmisten kanssa ja se kehittää kuvaajan ammatillisia ja sosiaalisia taitoja.

Musiikki on yhteinen kieli kulttuuritausta riippumatta, iloisesti tanssin pyörteissä. Kuva: Linda Rönnqvist.

Myös sairaanhoitajaopiskelija Sari Vallius piti toteutusta onnistuneena:

    • – Menimme tulijoita vastaan bussipysäkille ja haimme yhdessä koululta ulkopelejä. Pelasimme mölkkyä, sulkapalloa, polttopalloa, heittelimme palloja ja hypimme hyppynarua. Hyppynarun hyppiminen oli suosittua ja meillä oli todella hauskaa. Pyöritimme myös hulahula-vanteita ja pidimme muuten vaan hauskaa. Vaikka aivan kaikki eivät puhuneet englantia, se ei haitannut. Naiset silminnähden nauttivat olostaan ja kiittelivät kovasti. Alkuperäisen suunnitelman mukaan olisimme olleet Tapionkadun kentällä, mutta siellä olikin työmaa käynnissä. Olimme sitten koulun viereisellä nurmialueella. Kokonaisuudessaan toteutus oli onnistunut. Meille kaikille jäi hyvä mieli tapahtumasta.

Monikulttuurisuus on hyvä esimerkki Voimalan uusista avauksista. Opiskelijat kohtaavat enenevässä määrin asiakkainaan eri kulttuurin edustajia tulevassa työelämässään. Pienikin kokemus turvapaikanhakijoiden kanssa avaa silmiä ja herättää mielenkiintoa puolin toisin. Opiskelijat saavat harjoitusta englannin kielessä ja kommunikoinnista, kun yhteistä kieltä ei ole. Lisämausteena ovat Voimalan vaihto-opiskelijat, ja yhteinen suunnittelu ja tapahtumien toteuttaminen heidän kanssaan. Vaihto-opiskelijoille Voimala on poikkeuksetta rikastuttava ja mieluisa kokemus. Kaikki oppivat toisiltaan jotain tässä kulttuurikylvyssä.

Yhdessä luovuuden äärellä. Kuva: Linda Rönnqvist.

 

Linda Rönnqvist, medianomiopiskelija
Sari Vallius, terveydenhoitajaopiskelija
Tuula Riikonen, Voimalan tutoropettaja
Karelia-ammattikorkeakoulu

791 Artikkelin näyttökerrat