Näkyykö painettu kirja? Kirjanäyttelyt Karelian kirjastossa

Leena Väyrynen

Karelia-ammattikorkeakoulun kirjanäyttelytoiminta on ollut viime vuosina vilkasta, sillä järjestämme 8-12 näyttelyä vuodessa. Kirjanäyttelyt ovat osa kirjastomme markkinointia ja viestintää. Niiden avulla tuodaan kirjastokokoelmien erilaisia sisältöjä esille ja fyysisesti näkyville, aivan asiakkaiden silmien eteen. Koska kirjojen kannet ovat yleensä graafiselta ilmeeltään hyvin suunniteltuja, ovat ne hyvää (ja valmista) markkinointimateriaalia kokoelmien esittelyä varten.

Entistä aktiivisempaan kirjanäyttelytoimintaan

Karelia-ammattikorkeakoulun (aiemmin Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu) kirjasto- ja tietopalveluilla oli aiemmin useita eri toimipistettä. Näissä tietopalveluissa oli erilaiset tilat, joten yhtenäistä tapaa kirjanäyttelytoimintaan ei ollut; uutuuskirjat olivat kyllä näkyvästi esillä. Kirjasto on toiminut Tikkarinne-kampuksella Karelia-ammattikorkeakoulun ainoana kirjastoyksikkönä keväästä 2012 lähtien. Uusien, avarampien tilojen myötä päätimme aktivoida kirjanäyttelytoimintaamme. Kaksikerroksisen kirjastotilan yläkerta on avarampi kuin alakerta, joten olemme keskittäneetkin kirjanäyttelyt kirjaston yläkertaan. Näyttelyalue on myös helposti saavutettavissa: yläkerta on samassa tasossa kampuksen pääoven kanssa ja yläkerrassa ovat myös opiskelijoiden paljon käyttämät ryhmätyöhuoneet, pari- ja ryhmätyömökit sekä atk-luokka. Näin kirjanäyttelyt sijaitsevat vilkkaan asiakasvirran tuntumassa.

Elo-syyskuun 2018 kirjanäyttelyn aiheena olivat terveys-, sosiaali-, fysioterapia- ja liikunta-alan teokset. Kuva: Leena Väyrynen.

Kirjanäyttelyjen aiheista ja tarpeellisuudesta

Kirjanäyttelyt ovat osa Karelia-ammattikorkeakoulun kirjaston kokoelmien markkinointia. Kirjanäyttelyiden järjestämisestä ja sisällöistä päätettiin aiemmin kirjaston omassa palvelu- ja markkinointityöryhmässä. Nykyisin näyttelyteemat ja järjestysvastuut päätetään kirjaston henkilökuntakokousten tai suunnittelupäivien yhteydessä. Kirjanäyttelyjen teemat valikoidaan ajankohtaisten aiheiden ja erilaisten teemavuosien ja -kuukausien joukosta. Osa kirjanäyttelyjen aiheista toistuu vuosittain, vaikka suurin osa kirjanäyttelyistä suunnitellaankin niin, että eri koulutusohjelmien ja aiheiden kirjat tulisivat monipuolisesti näkyville. Vuosien 2016 – 2018 aikana kirjanäyttelyitämme ovat olleet esimerkiksi ”Turmeltuneet kirjat – Good books gone bad” (näyttely eri syistä huonosti kohdelluiksi tulleista kirjoistamme; näyttelyn otsikko viittaa Rihannan ”Good Girl Gone Bad” levyyn ja lauluun), Vihervuosi – Gröna Året, Valtakunnallinen pyöräilyviikko sekä Kokemuksia ja elämäkertoja. Kirjasto on myös tehnyt lyhyitä teemanäyttelyjä Tikkarinne-kampuksella olleisiin tapahtumiin liittyen, kuten Opiskelijoiden mielenterveyspäivä ja Dysleksiaviikko.

Kirjanäyttelyaiheita ja -ilmoituksia eri vuosilta.

 

Kirjanäyttelyt ovat lisänneet näyttelyssä olleiden kirjojen lainausta, ja niitä myös selaillaan ohi mennessä. Ja vaikkei kaikki kirjanäyttelyn kirjat olisikaan olleet kovin lainattuja, niin kirjakokoelmamme monipuolisia sisältöjä kirjanäyttelyt ovat tuoneet hyvin esille. Olemme mainostaneet kirjanäyttelyjä muun muassa kirjaston Facebook-sivulla ja laittaneet ilmoituksia kirjastomme oviin. Suosituin kirjanäyttelyn aihe on meillä ollut ”Turmeltuneet kirjat” -näyttely, joka oli niin suosittu, että sitä tultiin useammankin kerran asiakaspalvelustamme kyselemään! Myös hyvinvointi-, mielenterveys- ja puutarhanhoitoaiheisten näyttelyjen kirjat ovat olleet hyvin lainattuja. Kirjanäyttely ei siis ole kuollut kirjastokokoelmien markkinointikeino vaan edelleen vetovoimainen tapa saada erilaisia aihepiirejä näkyville – kirjaston tiloissa ja kirjastokävijöille.

Lukuvuoden 2018–2019 kirjanäyttelyt:

  • lokakuu: Opiskelu- ja tutkimusmenetelmät
  • marraskuu: Kokoelmamme järkäleet / pikkuriikkiset teokset
  • joulukuu: Viestinnän kirjat
  • tammikuu: Yrittäjyyskirjat
  • helmikuu: Karuimmat kirjat (vaurioituneet kirjayksilöt)
  • maaliskuu: Opiskelu- ja tutkimusmenetelmäkirjat
  • huhtikuu: Kone- ja muutakin tekniikkaa
  • touko-kesäkuu: Esittelyssä e-kirjat

 

Leena Väyrynen
tietopalvelusihteeri
Karelia-ammattikorkeakoulu

970 Artikkelin näyttökerrat