Arkisto: Vasu 4/2018

Kareliassa ei kaveria jätetä

Kari Tiainen

Kareliassa on tuettu vuodesta 2014 lähtien opiskelijoiden hyvinvointia määrätietoisesti. Kareliassa on käytössä varhaisen tuen toimintamalli (VARTU), jonka tavoitteena on sujuvan oppimisen edistäminen, opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukeminen sekä opintojen keskeyttämisen vähentäminen.   Lue lisää…

Vuosi VIPpinä

Päivi Laakkonen

Uuden VIP-vuoden kynnyksellä syksyn saavuttua on aika kertoa VIP-toiminnasta ja siitä mitä teimme VIP-vuonna 2017-18. VIP-ajatus on Karelia-ammattikorkeakoulussa elänyt jo kymmenen vuoden ajan ja koko yhteisön tasolla on alkamassa jo kuudes VIP-vuosi. Lue lisää…

Sujuva työskentely ja ketterät kokeilut keskiössä KoKe-hankkeessa

Irja Väisänen & Heli Makkonen

Alati muuttuvassa työelämässä jokainen tarvitsee kehittämisasennetta ja -taitoja. Kokeileva kehittäminen sote-alalla -hanke (KoKe) pyrkii vahvistamaan työntekijöiden aktiivista kehittämisotetta omaan työhönsä. Lean- ja kokeiluvalmennukset aloittivat hankkeen toiminnan.
Työelämän muutokset ja sen mukanaan tuomat osaamisvaatimukset
Sosiaali- ja terveysala on tällä hetkellä suuressa muutoksessa. Lue lisää…

Rekrytointivalmennukset pk-yrittäjille – parhaat käytänteet vertaisilta

Kirsi Taskinen & Marja-Liisa Ruotsalainen

Joensuulaisilla pk-yrittäjillä oli mahdollisuus osallistua alkuvuoden 2018 aikana SMErec-hankkeen järjestämiin rekrytointivalmennuksiin. Tammi-toukokuun aikana rekrytointioppia kertyi kuudesta eri valmennustilaisuudesta. Aamupäivien teemoina olivat rekrytoinnin valmistelu, valintaprosessi, perehdytys ja sitouttaminen sekä rekrytointi muuttuvissa tilanteissa. Lue lisää…

Korkeakoulustartti ohjaa nuoria korkeakouluopintoihin

Niina Pennanen & Kirsi Taskinen

Korkeakoulustartti tarjoaa uraohjausta ja valmennusta korkeakouluopintoihin suuntaaville pohjoiskarjalaisille nuorille. Tarkoituksena on luoda Pohjois-Karjalaan toimintamalli, jonka avulla omaa urapolkuaan etsivä nuori löytää ja hakee realistisia toiveitaan vastaaviin korkeakouluopintoihin.
Pohjois-Karjalassa on yli tuhat ylioppilastutkinnon suorittanutta nuorta, Lue lisää…

Valmentava koulutus auttaa yksilöä ja yhteisöä

Paavo Raappana

Maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen uusi toteutuskerta käynnistyy lokakuussa. Karelia-ammattikorkeakoulu on mukana kehittämässä valmentavista koulutuksista myös kansallista verkkototeutusta.
Karelia-ammattikorkeakoulussa käynnistyy lokakuussa maahanmuuttajille suunnattu korkeakouluopintoihin valmentava koulutus. Kuuden kuukauden pituisen koulutuksen tavoitteena on perehdyttää suomalaiseen korkeakouluopiskeluun, Lue lisää…

Yrittäjyyspolulla osa 1: Mitä minä oikeasti osaan?

Minna Nirkko

Tunnista ja tuotteista osaamisesi –opintojakso (3 op) kokosi kesällä verkkoon reilut sata oman osaamisen kehittämisestä innostunutta opiskelijaa. Noin puolet opiskelijoista oli Kareliasta, toinen puoli tuli Summersemester-portaalin kautta muista ammattikorkeakouluista ympäri Suomen. Lue lisää…

Näkyykö painettu kirja? Kirjanäyttelyt Karelian kirjastossa

Leena Väyrynen

Karelia-ammattikorkeakoulun kirjanäyttelytoiminta on ollut viime vuosina vilkasta, sillä järjestämme 8-12 näyttelyä vuodessa. Kirjanäyttelyt ovat osa kirjastomme markkinointia ja viestintää. Niiden avulla tuodaan kirjastokokoelmien erilaisia sisältöjä esille ja fyysisesti näkyville, aivan asiakkaiden silmien eteen. Lue lisää…

Julkaisujen avoimuus kasvussa – tavoitteisiin vielä matkaa

Kaisa Varis

Miltä ammattikorkeakoulujen julkaisujen avoimuus näyttää tilastojen valossa? Entä kuinka hyvin avoimuus on saavuttaamassa kansallisesti ja EU:n tasolla asetetut tavoitteet?
Ammattikorkeakouluissa on viime vuosina kehitetty systemaattisesti avointa toimintakulttuuria. Pohjana avoimuuden kehittämiselle on toiminut Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartta . Lue lisää…

Alustatalous rakennusalalla?

Petri Laitinen

Suhteet ovat tärkeitä kaikessa liiketoiminnassa – näinhän sitä on tavattu sanoa. Alustatalousympäristössä tämä lause ei välttämättä enää päde, sillä tyypillisesti alusta korvaa suhteet ja niihin aikojen saatossa rakentuneen luottamuksen. Esittelen tässä artikkelissa  joitakin rakennus- ja kiinteistöalan alustoihin liittyviä ideoita. Lue lisää…

Peltipalvelijoista tekoälyyn

Kari Tiainen

Itä-Suomen kirjastopäivillä kesäkuussa kuultiin kirjailija Johanna Sinisalon mielenkiintoinen esitys Peltipalvelijoista tekoälyyn – tieteiskirjallisuuden visiot roboteista ja meistä.
Mistä robotit tulivat tieteisfiktioon?
Ihmistä on kiehtonut jo aikojen alusta lähtien idea kuolemattomuudesta ja ikuisesta elämästä. Lue lisää…

Video: SECURE-tiimi Färsaarilla

Sini-Tuuli Saaristo

Karelia-ammattikorkeakoulun SECURE-tiimi osallistui Färsaarilla järjestettyyn projektin neljänteen hankekokoukseen sekä Energy Challenge – Community Solutions  -seminaariin 22. – 24.5.2018. Ohjelmaan kuului kokousten ja seminaarin ohella vierailuja muun muassa paikalliseen tuulipuistoon sekä kalanviljelylaitokselle. Lue lisää…