Karelia edistää kestäviä energiaratkaisuja

Kari Tiainen

Uudistuvat hyvinvointipalvelut sekä kestävät energiaratkaisut ja materiaalit ovat Karelia-ammattikorkeakoulun toiminnan strategiset painoalat. Painoaloihin liittyvän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan avulla Karelia edistää maakunnan elinkeinojen uusiutumista, kasvua, innovaatioiden käyttöönottoa ja yrittäjyyttä sekä tavoittelee kansallisesti ja kansanvälisesti tunnustettua osaamista ja asiantuntijuutta. Karelia hyödyntää myös koulutuksessaan ja palveluliiketoiminnassaan painoalojen osaamista.

Karelia keskittyy kestävät energiaratkaisut ja materiaalit -painoalallaan uusiutuviin luonnonvaroihin ja biotalouteen perustuvien kestävien energiaratkaisujen ja niihin liittyvien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä puurakentamisen ja puupohjaisten materiaalien käytön lisäämiseen. Painoalalla kehitetään myös energiatehokkuutta parantavia ja ympäristöä säästäviä innovaatioita. Kareliassa toimii lisäksi painoalaa tukeva oppimis- ja palveluympäristö Dynamo, johon kuuluvat Energiapuisto sekä tarkkuustekniikan ja puurakentamisen laboratoriot.

Kareliassa päättyi elokuussa kestävät energiaratkaisut ja materiaalit -painoalaan liittyvä hanke ”Biokaasulaitoksen lietteistä konsentroituja lannoitteita (BioRaKi)”. Se kuului Suomen hallituksen kärkihankkeisiin ja oli osa Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaa. Hankkeen hallinnoija ja päätoteuttaja oli BioKymppi Oy Kiteeltä ja osatoteuttajina olivat Koivikon Kartano Oy, Luukkaisen Puutarha Oy, Luomuliitto ry, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, Karelia-ammattikorkeakoulu Oy, ProAgria Pohjois-Karjala ry, Rannan Teollisuuskone Oy ja Raumas Oy.

Hankkeessa kehitettiin mm. menetelmä, jolla voidaan tuottaa erilaisista biokaasulietteistä konsentroituja lannoitevalmisteita peltoviljelyyn ja puutarhakäyttöön nestemäisenä ja granuloituna. Hankkeessa selvitettiin myös lannoituskokeilla, miten Biokymppi Oy:n Kiteen biokaasulaitoksella jalostetut kierrätyslannoitteet soveltuvat peltoviljelyyn. Karelian pääasiallinen osuus BioRaKi-hankkeessa oli peltoviljelyn lannoituskokeiden suunnittelu ja koordinointi.

Karelia osallistui valtakunnalliseen energiansäästöviikkoon lokakuussa. Energiansäästöviikon järjesti Pohjoinen periferia ja Arktinen -ohjelman SECURE-hanke, joka keskittyy kiinteistöjen energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistämiseen. Energiansäästöviikon tarkoituksena oli parantaa Karelian opiskelijoiden ja henkilöstön energiatietoisuutta sekä haastaa pohtimaan omia energiatottumuksia.  SECURE-hanke järjesti jo toisen kerran energiatietovisan, jossa kartoitettiin Karelian väen energiatietoisuutta ja -tottumuksia sekä kerättiin energiansäästöideoita.

Lämmin kiitos kaikille kirjoittajille.

 

Kari Tiainen
Vasun päätoimittaja, kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

827 Artikkelin näyttökerrat