Arkisto: Vasu 5/2018

Karelia edistää kestäviä energiaratkaisuja

Kari Tiainen

Uudistuvat hyvinvointipalvelut sekä kestävät energiaratkaisut ja materiaalit ovat Karelia-ammattikorkeakoulun toiminnan strategiset painoalat. Painoaloihin liittyvän tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan avulla Karelia edistää maakunnan elinkeinojen uusiutumista, kasvua, innovaatioiden käyttöönottoa ja yrittäjyyttä sekä tavoittelee kansallisesti ja kansanvälisesti tunnustettua osaamista ja asiantuntijuutta. Lue lisää…

Biokaasulaitoksen lietteistä konsentroituja lannoitteita

Markku Huttunen & Anssi Kokkonen

Karelia-ammattikorkeakoulussa on elokuun lopussa 2018 päättynyt hanke ”Biokaasulaitoksen lietteistä konsentroituja lannoitteita (BioRaKi)”. Hanke kuului Suomen hallituksen kärkihankkeisiin ja oli osana Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaa. Hankkeen hallinnoijana ja päätoteuttajana oli BioKymppi Oy ja osatoteuttajina olivat Koivikon Kartano Oy, Lue lisää…

Toiveena kasvisruokaviikko, muovinkierrätys ja aamupuuroa pyöräilijöille

Sini-Tuuli Saaristo

Miten karelialaiset pärjäsivät vuoden 2018 energiatietovisassa ja millaisia ehdotuksia löytyi energian säästämiseksi?
Karelia-ammattikorkeakoulu osallistui Motivan järjestämään valtakunnalliseen energiansäästöviikkoon 8.–14.10.2018. Energiansäästöviikon järjestämisestä vastasi Pohjoinen periferia ja Arktinen -ohjelman SECURE-hanke, joka keskittyy kiinteistöjen energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistämiseen. Lue lisää…

Mitä sidosryhmät toivovat kiinteistöyhtiöltä?

Petri Laitinen

Rakentamisen digitalisaatio -projektissa on selvitetty kiinteistöyhtiön sidosryhmiä ja heidän saamaansa palvelua suhteessa panokseen eli vuokriin ja käyttömaksuihin. Ihmisen kokemus tuotteen tai palvelun arvosta on subjektiivinen, ja kokemus riippuu myös tarjonnasta sekä oman yhteisön tekemistä valinnoista. Lue lisää…

Yrittäjyyspolulla osa 3: Yrittäjyysopinnot ohjaavat yrittäjyyteen

Anna Leminen & Heikki Immonen

Karelian yrittäjyyspolku sai alkunsa vuonna 2017 toteutetusta yrittäjyysopintojaksojen ja –palveluiden nykytilan kartoituksesta. Kartoitus paljasti kuinka laajaa ja monipuolista tarjonta on. Karelian opiskelijoiden saatavilla on yli 80 erilaista yrittäjyyden eri osa-alueisiin ja vaiheisiin liittyvää opintojaksoa ja palvelua. Lue lisää…

Ammattikorkeakoulujen avoin TKI ja oppiminen

Helena Puhakka-Tarvainen

Avoimuus on tällä vuosikymmenellä tunnistettu sekä EU:ssa että Suomessa yhdeksi tiedepolitiikan keskeiseksi arvoksi ja muutosvoimaksi. Tiedon ja osaamisen tehokas liikkuvuus ja avoin saatavuus katsotaan merkittäviksi mahdollisuuksiksi hyvinvoinnin ja kasvun edistämisessä. Suomalaiset ammattikorkeakoulut vastaavat kehittämishaasteeseen yhteisen hankkeen voimin: Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, Lue lisää…

Lumo2 Proudly Presents: Liperin meijerinrannan hackathon

Timo Rui, Riikka Simonen, Tero Hyttinen

Karelia-amk:n hallinnoima Lumo2 – Tehoja kasvuun! –hanke on järjestänyt neljä Pajathon-nimistä  hackathon-tapahtumaa Joensuun uusilla veturitalleilla vuosien 2017 ja 2018 aikana. Palaute tapahtumista on ollut pääosin positiivista, sillä toimintatapana hackathonit sopivat hyvin nopeita kokeiluja suosiviin kehittämisprojekteihin. Lue lisää…

Ei pelkkää piirakkaa – Kalitka-hankkeessa maistuu karjalainen ruoka

Paavo Raappana

Kalitka-hankkeessa kehitetään karjalaiseen ruokaperinteeseen pohjautuvaa ruokamatkailua Pohjois-Karjalan sekä Karjalan tasavallan alueilla. Toimenpiteet kohdistuvat erityisesti Joensuun ja Petroskoin väliselle reitille, jossa karjalaisen ruoan saatavuuden lisäksi voidaan parantaa myös ruokapaikkojen kokonaisvaltaista löydettävyyttä.
Enemmän vaihtoehtoja
Etäisyys Joensuun ja Petroskoin välillä on noin 350 kilometriä. Lue lisää…

TalentBoost Summit 2018

Riikka Simonen

Marraskuun 6. päivä pidettiin Tampereen Paja kongressitiloissa Talent Boost Summit 2018 -tapahtuma, johon TalentHub Joensuu -hanke tietysti osallistui. Talent Boost Summit 2018 keskittyi osaajien houkutteluun ja siihen liittyviin haasteisiin sekä yritysten kokemuksiin. Lue lisää…