Haikeat jäähyväiset – Lumo2 –hankkeen viimeinen Pajathon

Timo Rui, Riikka Simonen, Tero Hyttinen

Karelia-amk:n hallinnoima Lumo2 – Tehoja kasvuun! –hanke on järjestänyt neljä Pajathon-nimistä  hackathon-tapahtumaa Joensuun uusilla veturitalleilla vuosien 2017 ja 2018 aikana. Palaute tapahtumista on ollut pääosin positiivista, sillä toimintatapana hackathonit sopivat hyvin nopeita kokeiluja suosiviin kehittämisprojekteihin.

Kaikki hyvä loppuu aikanaan. Lumo2-hanke päättyy vuoden 2018 lopussa. Hankkeen viimeinen Pajathon (järjestysluvultaan V) järjestettiin 30.11-1.12.2018, tällä kertaa yhdessä Itä-Suomen yliopiston ja OKM:n kärkihankkeen DigiCampuksen sekä Draft-ohjelman kanssa.

Pajathon jakaantui näin kahden haasteen ympärille. Ensimmäisessä haasteessa teemana oli Joensuun kaupunki, sen houkuttelevuus etenkin talviaikaan. Toinen haaste keskittyi digitaaliseen kampusideaan, teemalla ”mikä on korkeakoulujen opiskelijoita parhaiten tukeva digitaalinen oppimisympäristö ja sen tukipalvelu”. Lisätehtävänä haasteessa oli multilocation classroom eli MLC.

Tapahtumaan ilmoittautui mukaan lähes 30 osallistujaa. Suuri osa näistä oli korkeakouluopiskelijoita, mutta joukossa oli kesken loppuvuoden kiireitä ehtinyt myös joitakin Lumo2-hankkeen yhteistyöyrityksiä. Osallistujista muodostettiin kuusi tiimiä, jotka työskentelivät tiiviisti 24 tunnin ajan, ja lopuksi pitchasivat tuotoksensa tuomareille ja muille osallistujille.

Uutena Lumon Pajathonien ulottuvuutena oli mahdollisuus tiimien etäosallistumiseen, joka järjestettiin Skype-yhteyden avulla. Osa osallistujatiimeistä hyödynsi tätä työskentelyssään, ja palautteissa kehuttiin etäyhteistyön sujuvuutta. Lumo2-hankkeelle tämä etäyhteyden kokeilu toi uuden lisäpalan hackathon-konseptiin, mikä huomioitaneen myös Karelia-ammattikorkeakoulun palveluliiketoiminnassa.

Voittajatiimiksi tuomaristo, johon kuului edustajia Lumo2- hankkeesta, Itä-Suomen yliopistosta (DigiCampus), Draft-ohjelmasta ja CGI/Osuuskunta Sulatosta, valitsi kansainvälisten opiskelijoiden KAM2-tiimin. Heidän konseptissaan sisälsi tekoälyn hyödyntämisen opintojen integroinnissa.

Palaute tapahtumasta oli jälleen hyvä. CGI:n/Osuuskunta Sulaton näkökulman kertonut Jari Nevalainen piti tapahtumaa erittäin onnistuneena. Etenkin tiimien aktiivinen työskentely oli ilonaiheena. Draft-ohjelman ja DigiCampuksen puolelta tapahtumaa kiiteltiin myös, sen jatkoa haluttiin nähdä mahdollisimman pian.

Katso video tapahtuman tunnelmista:

Lopuksi, yleisesti ja erikseen, Lumo2-tiimi kiittää kaikkia hankkeen yhteistyökumppaneita. Kuluneet kaksi ja puoli vuotta ovat olleet hienoa ja innovatiivista aikaa.

Timo Rui, projektipäällikkö
Riikka Simonen, projektisuunnittelija
Tero Hyttinen, projektiasiantuntija
Karelia-ammattikorkeakoulu

Kuva: Timo Rui

952 Artikkelin näyttökerrat