Kuinka kehittää omia digitaitoja hauskasti ja helposti?

Kaija Sankila & Soile Vinni

Digitalisaatio on yksi Karelia-amk:n strategian 2016-2020 läpileikkaavista teemoista, ja sitä edistetään kaikessa ammattikorkeakoulun toiminnassa. Strategiaan on kirjattu, että Kareliassa tuetaan suunnitelmallisesti opiskelijoiden ja henkilöstön digitalisaatio-osaamisen kehittymistä, työnteon tapojen muutosta ja muuttuvaa opettajuutta.

Yhtenä konkreettisena työkaluna Karelian henkilöstön digitalisaaatio-osaamisen kehittämisessä on henkilöstölle suunnattu Digitaidot-kurssi. Kurssi on toteutettu Moodle-oppimisympäristössä, ja sen voi suorittaa itsenäisesti tai työkaverin kanssa omaan tahtiin. Kurssi toimii johdantona tietotekniikkaan ja tietoteknisiin (digi)taitoihin, ja sen avulla voi oppia perusasioita, joita jokainen tarvitsee työtehtävistä riippumatta.

Matkamme digipolulla alkoi, kun tammikuussa 2018 tuli puheeksi, että olisi hyödyllistä kehittää omia digitaitoja ja huomasimme Moodlessa olevan Digitaidot-kurssin. Ajatus tieto- ja viestintäteknologiaan liittyvien taitojen edelleen kehittämisestä oli ollut mielessä jo pitkään, mutta kynnys yksin opiskelusta tuntui molempien mielestä tuhoon tuomitulta ajatukselta tietäen, että muut kiireelliset asiat ajavat aina oman osaamisen kehittämisen ohi. Niinpä päätimme suorittaa Digitaidot-kurssin yhdessä.

Digitaitokurssilla tutustuimme monipuolisesti tietokoneen käytön perusteisiin ja työvälineisiin. Joitakin sovelluksia olimme jo pitkään käyttäneet, mutta silti koimme, että oli hyödyllistä tehdä tehtäviä ja testata omaa osaamista.

Karelian lehtorit Kaija Sankila ja Soile Vinni yhdessä digitaitoja oppimassa. Kuva: Kaisa Varis.

Hyvää oli se, että suuri osa Digitaidot-kurssin sisällöstä oli aiemman tiedon kertaamista ja syventämistä, joten työskentely kurssilla ei vienyt liikaa aikaa. Kurssilla käsiteltiin tietokoneen hallintaa, Office-työkalujen peruskäyttöä ja tiedonhallintaa. Mielenkiintoisinta ja samalla haasteellisinta oli tekijänoikeuteen liittyvät asiat, sillä ne ovat hyvin tulkinnallisia tilanteesta riippuen, mutta erityisesti opettajille tärkeitä tietoja materiaalien koostamisessa.

Tärkeintä digitaitojen omaksumisessa on ongelmanratkaisuasenne, sillä kehitys kehittyy ja työvälineet, sovellukset ja järjestelmät vaihtuvat ja uudistuvat. Myös priorisointi on tärkeää, sillä kukaan ei voi hallita kaikkia työvälineitä ja on olennaisempaa pystyä valitsemaan oman työhön parhaiten soveltuvat ohjelmat.

Verkossa olevan kurssin läpikäymisessä meitä motivoi erityisesti työskentely yhdessä kollegan kanssa, sillä yhdessä kalenteroidut tapaamiset kannustivat tekemään sovitut asiat ja tapaamisissa pystyimme käymään yhdessä läpi haasteellisempia asioita tai jakamaan omaa osaamista toinen toisillemme. Usein kerroimme toisillemme myös vinkkejä ja hyviä käytänteitä kurssin ulkopuolella olevista asioista.

Bonuksena kurssin suorittamisen jälkeen oli mahdollisuus hakea digitaalisia osaamismerkkejä. Digitaaliset osaamismerkit ovat jatkuvan ammatillisen täydennyskoulutuksen kehittämisen merkkejä, jotka on mahdollista liittää esimerkiksi LinkedIN –profiiliin.

Kokemuksemme perusteella suosittelemme uuden opiskelua yhdessä kollegan kanssa! Seuraavaksi tutustumme yhdessä MOOC–kurssien maailmaan.

Kaija Sankila, lehtori
Soile Vinni, lehtori
Karelia-ammattikorkeakoulu

961 Artikkelin näyttökerrat