Avointa toimintakulttuuria benchmarkkaamassa kaupungin toisella laidalla

Helena Puhakka-Tarvainen &  Kaisa Varis

Karelia-ammattikorkeakoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa 11 ammattikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston hankkeessa Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi. Hankkeen yhtenä tavoitteena on avoimen toimintakulttuurin vahvistaminen ammattikorkeakouluissa ja yhtenäisten toimintamallien kehittäminen amk-sektorilla. Tätä varten benchmarkkaamme ja keräämme myös muiden toimijoiden (yliopistot, tutkimuslaitokset, yritykset sekä julkinen ja kolmas sektori) avoimuutta edistäviä toimintamalleja. Tarkoitus on huomioida myös avoimuuden toimintakulttuuri laatujärjestelmässä.

Aloitimme benchmarkkauksen helmikuussa 2019 Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuskirjastolta, jossa tapasimme muiden muassa opetus- ja tietopalveluiden palvelupäällikön Helena Silvennoinen-Kuikan sekä tietoasiantuntijat Tomi Rostin ja Anne Karhapään. Keskustelujen teemoina olivat mm. avoimen tieteen ja tutkimuksen prosessin organisointi Itä-Suomen yliopistossa, avoimen tieteen ja tutkimuksen (ATT) tukipalvelut, henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttäminen avoimeen toimintakulttuuriin, datapolitiikka ja aineistonhallinta, säilytys ja kuvailu, tiedeviestintä ja tiedonhankinnan opetus sekä UEF:n rooli TSV:n (Tieteellisten seurain valtuuskunta) Avoimen tieteen ja tutkimuksen asiantuntijaryhmissä.

Opimme vierailun aikana, että Itä-Suomen yliopiston ATT-prosessi on opetus- ja tietopalveluiden sekä verkko- ja julkaisupalveluiden koordinoima. Open UEF -sivusto kokoaa alleen kaiken avoimuuteen liittyvän informaation ja ohjeistuksen, ja tukea saa nimetyiltä asiantuntijoilta myös räätälöidysti. Itä-Suomen yliopistolle on myös luotu virallinen julkaisu- ja datapolitiikka. Kirjasto tukee tutkijoita tarjoamalla tutkimuksen tuen palveluja aineistojen hallintaan, tutkimusmenetelmiin, julkaisemiseen ja tiedeviestintään. Kirjasto muun muassa järjestää jatko-opiskelijoille ja henkilökunnalle useita opintojaksoja ja koulutuksia sekä tarjoaa itsenäiseen opiskeluun avoimia oppimateriaaleja. Keskustelua varten yliopiston Yammer-alustalla on oma ryhmä ATT-asioille ja lisäksi avoimen tieteen sisäinen uutiskirje ilmestyy 2-4 kertaa vuodessa. Aineistojen hallinnassa, säilyttämisessä ja avaamisessa hyödynnetään kansallisia ja kansainvälisiä palveluja kuten Tieteen tietotekniikan keskus CSC:n Fairdata-palvelut.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen teemoista riittii paljon keskusteltavaa. Kuva: Helena Puhakka-Tarvainen.

Jos tutkimuksen tukipalvelut aineistojen hallinnan ja avaamisen osalta ovat tutkimusyliopistoilla erittäin pitkälle kehitetyt, julkaisemisen puolella ammattikorkeakoulujen kaltaista Theseus-yhteistyötä ei ole olemassa, vaan jokainen yliopisto kokoaa julkaisunsa ja rinnakkaistallenteensa omiin julkaisuarkistoihinsa. Itä-Suomen yliopiston asiantuntijoiden ja heidän tekemäänsä tutkimuksen jäljille pääsee UEF eRepository -portaalin kautta. Yliopistojen välinen yhteistyö ATT-asioissa tapahtuukin käytännössä Tutkimuksen tuen ja hallinnon verkoston (TUHA) työryhmien kautta, jonne toki ammattikorkeakoulujen asiantuntijatkin voivat ilmoittautua mukaan. Ammattikorkeakoulukentässä kehittämistyötä on tehty kuitenkin enemmän yhteistyönä muun muassa nyt käynnissä olevan kehittämishankkeemme kautta, ja tavoitteena on tuottaa resurssitehokkaasti yhteisiä toimintamalleja kaikkien ammattikorkeakoulujen käyttöön. Lisätietoja benchmarking-kokemuksista voitte kysyä allekirjoittaneilta Karelian ATT-yhteyshenkilöiltä.

 

Helena Puhakka-Tarvainen, projektipäällikkö
Kaisa Varis, julkaisukoordinaattori
Karelia-ammattikorkeakoulu

Lisätietoja: www.karelia.fi/ATT

Tämä artikkeli on kirjoitettu osana Ammattikorkeakoulujen avoin TKI, oppiminen & innovaatioekosysteemi –hanketta, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kärkihanke. Hanketta koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

1 591 Artikkelin näyttökerrat