Mobiilisähkövarasto-hanke Tampereen Energiamessuilla 2018

Tarmo Makkonen

Mobiilisähkövarastoilla energiahuoltovarmuutta ja säätövoimaa uusiutuvalle energialle -hanke käynnistyi vuonna 2017. Hankkeessa kehitetään sähkön varastointia liikuteltavaan akustoon sekä demonstroidaan sen käyttöä Sirkkalan Energiapuistolla sekä haja-asutusalueella sähkön saannin turvaamisessa. Hankkeen toiminnoissa ja tekniikan kehittämisessä on mukana mm. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Granlund Oy, Sähköasennus Kuronen Oy, ULA-Sähkö Oy, Mirotex Oy, Tesveka Oy, Nocart Oy, Celltech Oy ja Riveria. Hankkeen kohderyhmänä ovat uusiutuvan energian tuottajat, sähköyhtiöt, sähköverkkoyhtiöt, sähköalan suunnittelijat ja urakoitsijat, maatilat, haja-asutusalueiden yritykset ja organisaatiot, tapahtumat ja koulutusorganisaatiot opettajineen ja opiskelijoineen. Hankkeen taholta on vierailtu useissa alan tapahtumissa kuten mm. SähköValoTeleAV-messuilla Jyväskylässä, Sähkön Päivä-tapahtumassa Pohjois-Karjalan Sähköllä, The smarter E Europe-messuilla Munchenissä sekä Tampereen Energiamessuilla. Yliopistojen ja korkeakoulujen hankkeisiin ja tutkimukseen on käyty tutustumassa mm. Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla, Savonia ammattikorkeakoululla ja Itä-Suomen yliopistolla. Vierailuja on tehty myös useisiin alan yrityksiin.

Tampereen Energiamessut 2018  

Tampereen Energiamessuille 2018 Mobiilisähkövarasto-hanke osallistui näytteilleasettajana. Kolmepäiväinen tapahtuma järjestettiin Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa. Messuilla vieraili kolmen päivän aikana noin 7000 kävijää ja näytteilleasettajia oli kaikkiaan yli 360. Messujen teemat keskittyivät pääosin energiantuotantoon ja sen järjestelmiin, laitteisiin ja palveluihin, käyttöön ja kunnossapitoon sekä uusiutuvaan energiaan. Karelia-ammattikorkeakoulun näyttelytilassa (kuva 1) esiteltiin mm. Mobiilisähkövarasto-hanketta ja siihen liittyen Celltechin ja Froniuksen akkusähkövarastoja, Pohjois-Karjalan alueelle asennettujen aurinkosähköjärjestelmien ja akkusähkövarastojen seurantaa sekä Karelia-ammattikorkeakoulun uusiutuvan energian koulutusohjelmaa.

Kuva 1. Karelian näyttelytila valmiina messuille.

Akkusähkövarastot

Celltechin liikuteltavan kiinteistökokoluokan akkusähkövaraston kapasiteetti on 31 kWh ja se perustuu LTO, Litium titanaattioksidi-teknologiaan. LTO-teknologiaan perustuva akusto pystyy luovuttamaan nopeasti suuren tehon. Celltechin akustosta riittää sähköenergiaa tavalliseen pientaloon kulutuksesta riippuen tarvittaessa useiden tuntien ajaksi. Celltechin akkusähkövaraston vieressä sijaitsevan Froniuksen pientalokokoluokan akkusähkövaraston kapasiteetti on 12 kWh ja se perustuu LiFePO4, Litium Rautafosfaatti-teknologiaan. Froniuksen akkusähkövaraston sijoituspaikkana on Sirkkalan Energiapuisto ja sinne tullaan sijoittamaan myös Celltechin akkusähkövarasto. Celltechin akkusähkövarasto sekä sen ohjaamiseen tarvittava tekniikka asennetaan siirrettävään konttiin. Akkusähkövarastojen soveltuvuutta kysyntäjoustoon, aurinkosähkön ja CHP-Laitoksen yhteiskäyttöön verkkoon liitettynä sekä saarekkeena pyritään selvittämään demonstraatioiden avulla. Demonstraatioilla voidaan selvittää akkusähkövaraston soveltuvuutta tilapäisenä sähköenergianlähteenä turvaamaan haja-asutusalueella sijaitsevan kriittisen kohteen tai kiinteistön muodostaman saarekkeen sähkön saanti normaalin sähkönsyötön ollessa jakeluverkosta jostain syystä poikki. Saarekkeissa voi olla myös uusiutuvaa energiantuotantoa jolloin akustoa voidaan käyttää sähkön varastona sekä tasaamaan sähkön tuotannon ja kulutuksen vaihteluita.

Voltti-muunnossähköpakettiauto   

Sähkönjakelukatkoksen synnyttämän saarekkeen tai muun kohteen esimerkiksi työmaan tilapäisenä sähköenergianlähteenä voidaan käyttää myös kuvan 2 Voltti-muunnossähköpakettiautoa jota esiteltiin Tampereen Energiamessuilla PowerPoint-esityksenä. Voltti-auto on hankittu leasing-sopimuksella Karelia-ammattikorkeakoululle Mobiilisähkövarasto-hankkeen käyttöön.

Kuva 2. Voltti-muunnossähköpakettiauto sekä sähkön ulosottoon kytkettyjä sähkölaitteita.

Voltti-auto on Volkswagen Transporterista muunnettu akuston ja sähkömoottorin sisältävä täyssähköauto. Voltti-auton yksi latauskerta riittää keskimäärin 120-150 km pituisen matkan ajamiseen. Yhdellä latauksella ajettavan ajomatkan pituuteen vaikuttavat akuston latauksen lisäksi mm. ajotapa, kuorma ja sääolosuhteet. Voltti-auto voidaan ajaa sähköä tarvitsevaan kohteeseen ja syöttää sähköä ulosotosta pistorasian kautta. Tyypillisiä käyttökohteita ovat mm. tilapäinen sähkönsyöttö sähkönjakelun keskeytyksissä esim. korjaus-, huolto- ja kunnossapitotyöt kiinteistöissä ja työmailla sekä maastossa. Voltti-auto on varustettu jatkuvalla nelivedolla joten sillä pääsee etenemään myös huonokuntoisemmallakin tiellä.

Messukuulumiset

Mobiilisähkövarasto-hanke herätti kiinnostusta monissa tahoissa ja näyttelytilassa kävi runsaasti vierailijoita yhteiskunnan eri sektoreilta mm. opiskelijoita sekä opetus- ja tutkimushenkilöstöä ammattikorkeakouluista ja yliopistoista, opetushenkilöstöä peruskoulutuksesta, yritysten edustajia sekä yksityishenkilöitä. Näyttelytilassa vierailleita messuvieraita sekä toisia näytteilleasettajia kiinnosti sähkön varastoiminen akkusähkövarastoon sekä akuston käyttömahdollisuudet ja hinta. Huomiota osakseen sai myös Voltti-muunnossähköpakettiauto jonka toimintamatka, käyttömahdollisuudet sekä hankintahinta kiinnostivat vierailijoita. Messuilla hankkeen toimijoilla oli mahdollisuus keskustella ajankohtaisista asioista sekä tulevaisuuden suuntauksista ja yhteistyömahdollisuuksista alan kotimaisten toimijoiden kanssa. Messuilla oli mahdollisuus seurata myös alaan liittyviä ajankohtaisia seminaareja.

Uutta tietoa    

Mobiilisähkövarasto-tutkimus- ja investointihankkeesta saadaan uutta tietoa akkusähkövarastojen soveltuvuudesta erilaisiin olosuhteisiin. Ennusteen mukaan lähitulevaisuudessa on odotettavissa sähkövarastojen yleistyminen myös Suomessa. Akkusähkövarastointikapasiteettia tulee osaltaan nostamaan ennustettu sähköautojen yleistyminen 2020-luvulla. Sähkön varastointikapasiteetin kasvattamisessa sähköautojen akustoja pidetään lupaavana mahdollisuutena.

 

Teksti ja kuvat:

Tarmo Makkonen
Projektiasiantuntija
Karelia-ammattikorkeakoulu

841 Artikkelin näyttökerrat