Innovaatiotyöpajasta konsepti veden puhdistamiseen haavoittuvissa olosuhteissa

Helena Puhakka-Tarvainen, Jordie Eskes, Thijs van der Meeren, Benjamin van Wersch, Rick Zuure

Toukokuussa 2018 järjestettiin Joensuussa Pajathon IV -innovaatiotyöpaja, jossa etsittiin ratkaisuja humanitäärisiin haasteisiin globaalisti. Pajan järjestelyvastuussa oli Finpetra-hanke, jonka tavoitteena on edistää vähähiilisen teknologian ja osaamisen vientiä Lähi-itään ja erityisesti Jordaniaan. Innovaatiotyöpajan voittanut tiimi koostui Karelia-ammattikorkeakoulun kumppanikorkeakouluista saapuneista vaihto-opiskelijoista ja he kehittivät Vettä Za’atariin – Water at Za’atari -konseptin. Konsepti hyödyntää jo olemassa olevia aurinkoenergiaratkaisuja veden puhdistamiseen ja uudelleenlämmittämiseen. Tiimi kohdensi ratkaisunsa Jordanian Za’atarissa sijaitsevaan pakolaisleiriin, mutta ratkaisu on monistettavissa myös muihin vastaaviin olosuhteisiin eri mittaluokissa (keskitetty tai hajautettu ratkaisu).

Innovaatiotyöpajan voittajatiimi.

Innovaatiotyöpajan voittajatiimin palkintona oli mahdollisuus jatkokehittää ideansa konseptiksi /prototyypiksi Finpetra-verkoston tuella. Haasteena oli, että opiskelijat siirtyivät takaisin omaan opinahjoonsa Hollantiin heti innovaatiotyöpajan jälkeen alkukesästä. Karelia-amk ja HAS Hogeschool ovat kuitenkin pitkäaikaisia kumppaneita ja konseptin jatkokehittäminen onnistui toimeksiantosopimuksella osana nuorten Challenge Semester -työelämäopintoja. Finpetra-hankkeen puitteissa kerättiin kokoon sparraustiimi, joka ohjasi kehitystyötä virtuaalisten työskentelyvälineiden kautta viiden kuukauden ajan. Pääasialliseksi sparraajaksi valikoitui Johan Ehnberg Molnix Oy:stä. Hänellä on vahva tausta humanitäärisessä työssä sekä IT-sektorin yrittäjyydestä, ja hän toimi päätuomarina jo varsinaisen innovaatiotyöpajan aikana. Lisäksi tukea työskentelyyn haettiin mm. kansainvälisistä humanitäärisistä järjestöistä kuten SPR ja Kirkon ulkomaanapu.

Työskentely sujui mainiosti ja rytmittyi kahden viikon välein pidettäviin sparraustapaamisiin. Matkan varrella kohdattiin haasteitakin, mutta lopputuloksena syntyi konsepti aurinkoenergiaan perustuvasta veden puhdistusmenetelmästä haavoittuviin olosuhteisiin. Idea perustuu paraabelin muotoisen esineen (esim. vanha lautasantenni) peittämiseen foliolla ja veden lämmittämiseen auringonsäteiden polttopisteessä. Lopputuloksena neliömetrin kokoisen aurinkopeilin avulla on mahdollista puhdistaa vuorokauden aikana 61 litraa juomavettä. Konsepti on kuvattu tarkemmin oheisessa englanninkielisessä artikkelissa ja se on vapaasti hyödynnettävissä ja pilotoitavissa CC-BY-SA -lisenssin rajoissa. Lisätietoja lopputuloksista löytyy Finpetra-hankkeen sivulta.

Finpetra-hanke on rahoitettu Euroopan unionin aluekehitysrahastosta (EAKR) ja se jatkuu vuoden 2019 loppuun saakka.

1 150 Artikkelin näyttökerrat