Vasu palkitsi kirjoittajia

Kari Tiainen

Näin vuoden alussa on aika kiittää kaikkia niitä ahkeria karelialaisia, jotka kirjoittivat Vasuun viime vuonna. Karelia-ammattikorkeakoulun Vasu-verkkojulkaisun toimitus kutsui helmikuun alussa kakkukahveille kaikki Vasuun vuonna 2018 kirjoittaneet 42 karelialaista. He ovat välittäneet ansiokkaasti arvokasta tietoa Karelian asiantuntijuudesta, osaamisesta sekä monialaisesta opetus-, tutkimus- ja kehittämistyöstä Vasun sivuilla.

Vuoden Vasu-kirjoittajina palkittiin projektipäälliköt Paavo Raappana, Timo Rui ja Riikka Simonen, jotka kirjoittivat jutun jokaiseen viime vuoden Vasun kuuteen numeroon. Kiitos myös kaikille muille Vasuun kirjoittaneille, ja tervetuloa jakamaan asiantuntemusta Vasussa tänäkin vuonna.

Nyt käynnistyy Vasun viides toimintavuosi.  Tässä numerossa kerromme mm. Finpetra-, Mobiilisähkövaranto- ja TalentHub Joensuu -hankkeissa tehdystä tutkimus- ja kehittämistyöstä.

Finpetra-hankkeessa kehitettiin viime vuonna konsepti aurinkoenergiaan perustuvasta veden puhdistusmenetelmästä, jota voidaan hyödyntää pakolaisleireillä tai muissa haavoittuvissa olosuhteissa. Tämä Vettä Za’atariin – Water at Za’atari -konsepti hyödyntää jo olemassa olevia veden puhdistamisen ja uudelleenlämmittämisen aurinkoenergiaratkaisuja.

Mobiilisähkövaranto-hankkeessa kehitetään sähkön varastointia liikuteltavaan akustoon sekä demonstroidaan sen käyttöä Karelia-ammattikorkeakoulun Sirkkalan Energiapuistossa sekä haja-asutusalueella sähkön saannin turvaamisessa. Mobiilisähkövaranto-hanke esitteli Tampereen Energiamessuilla viime lokakuussa mm. erilaisia akkusähkövarastoja, Pohjois-Karjalan alueelle asennettujen aurinkosähköjärjestelmien ja akkusähkövarastojen seurantaa sekä Karelia- ammattikorkeakoulun uusiutuvan energian koulutusohjelmaa.

TalentHub Joensuu -hankkeessa tuetaan paikallisten pk-yritysten kansainvälistymistä. Itä-Suomen alueella on keskiarvoa vähemmän kansainvälisiä kasvuyrityksiä. Täkäläisissä pk-yrityksissä ei myöskään ole aina riittävää osaamista ja resursseja kansainvälistymiseen, ja niiden on vaikea löytää oikeanlaista osaamista kansainvälistymistehtäviin. TalentHub Joensuu -hanke koordinoi ja edistää alueen yritysten ja paikkakunnalla asuvien kansainvälisten osaajien yhteen saattamista.

Joensuussa järjestetään 14.2. Northern Potential in the Barents Region -verkostoitumistapahtuma. Tapahtuman pääpuhujina ovat suomalaisyritysten idänkauppaa edistävän East Officen hallituksen puheenjohtaja, pääministeri Esko Aho ja sekä Barentsin alueen nuorisoneuvoston puheenjohtaja Tim Andersson. Tapahtumaan on tulossa yli sata kansainvälistä vierasta. Karelia-ammattikorkeakoulun kansainvälisyysviikko järjestetään samalla viikolla, ja Joensuussa vierailevat Karelian kumppanikorkeakoulujen kv-opettajat osallistuvat tapahtumaan.

Lämmin kiitos kaikille kirjoittajille.

Kari Tiainen
Vasun päätoimittaja, kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

Vuoden 2018 Vasu-kirjoittajina palkittiin mm. Timo Rui ja Paavo Raappana.

 

Kansikuva: Oleg Ivanov on Unsplash

904 Artikkelin näyttökerrat