Naisyrittäjyys nousuun kansainvälisellä yhteistyöllä​

Helena Puhakka-Tarvainen & Mervi Leminen

Harvaan asuttujen alueiden elinvoimaisuuden ylläpitäminen on yhteinen haaste Euroopan pohjoisilla alueilla. Haasteena on mm. kasvava työperäinen poismuutto etenkin nuorten naisten ikäluokissa. Yrittäjyys voi kuitenkin tarjota mielekkään mahdollisuuden työllistymiseen kasvukeskusten ulkopuolella. W-POWER -hanke (Empowering women entrepreneurs in sparsely populated communities) tarttuu haasteeseen kannustamalla harvaan asuttujen seutujen naisia yrittäjyyteen, auttamalla tunnistamaan liiketoimintapotentiaalia, kehittämällä osaamista, parantamalla neuvontapalveluja sekä tarjoamalla kansallisia ja kansainvälisiä verkostoitumismahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseksi.

W-POWER käynnistyi syyskuussa 2018 ja vuonna 2019 pääsemme konkreettisesti innostamaan yrityksiä kansainväliseen verkostoitumiseen sekä löytämään uusia liikekumppanuuksia ja markkinoita. Yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille järjestetään alueellisia verkostoitumistilaisuuksia ja valmennusta tarpeiden mukaisesti. Lisäksi osaamistaan voi lähteä kehittämään hankkeessa avautuvan kansainvälisen yhteistyön kautta ja voit löytää sparrauskaveriksi kansainvälisen vertaismentorointiparin.

Vertaismentoroinnissa eri alueilla toimivia yrittäjiä ryhmäytetään yhteisen toimialan, yhteisten tavoitteiden, maantieteellisen markkinan tai jonkin muun yhteisen hakemuksessa esille tulevan tekijän perusteella. Hanke mahdollistaa mentorointipareille tai -tiimeille viikon pituisen vierailun toistensa yrityksessä, jolloin on mahdollista löytää yhteisiä liiketoimintamahdollisuuksia, uusia toimintatapoja ja saada vertaissparrausta. Vertaismentoroinneista työstetään videopäiväkirja tai blogi, jonka kautta kansainvälisestä yhteistyöstä saatuja kokemuksia jaetaan myös muille kiinnostuneille.

Osallistuminen toimintaan on yrittäjille maksutonta työaikaa lukuun ottamatta. Paikalliset tilaisuudet ja valmennukset ovat avoimia kaikille yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille, ja kansainväliseen toimintaan kuten vertaismentorointiin osallistujat valitaan kevyen hakuprosessin kautta. Ensimmäiset haut avautuvat kevään 2019 aikana. Joensuussa hankkeesta kerrotaan lisää ti 26.2. klo 13 Tiedepuistolla järjestettävässä tilaisuudessa. Voit seurata ilmoittelua verkkosivujen tai sosiaalisen median kautta (Facebook, Instagram, Twitter) sekä liittyä kansainväliseen LinkedIn-ryhmäämme.

W-POWER -hankkeessa on toteutuskumppaneita Suomesta (Pohjois-Karjala ja Lappi), Ruotsista, Islannista, Irlannista, Skotlannista ja Shetlannista. Pohjois-Karjalassa toteuttajia ovat Karelia-ammattikorkeakoulu ja Business Joensuu sekä yhteistyökumppanina Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry /Bisnesleidit. Projekti on kolmivuotinen ja rahoitettu EU:n Pohjoisen Periferian ja Arktis 2014-2020 -ohjelmasta.

Lisätietoja:

Helena Puhakka-Tarvainen, Karelia-amk, helena.puhakka-tarvainen@karelia.fi

Mervi Leminen, BUSINESS JOENSUU, mervi.leminen@businessjoensuu.fi

1 166 Artikkelin näyttökerrat