Botania opiskelijoiden silmin

Tuula Riikonen

Viime syksynä Karelian yhteistyö tapahtumapuutarha Botanian kanssa mahdollisti uudenlaisen kokemuksen opiskelijoille. Botania elää nyt vahvaa muutoksen aikaa, erilaisia tapahtumia suunnitellaan kaikenikäisille ja samalla rakenteita ja fyysistä ympäristöä kehitetään.

Karelian fysioterapiaopiskelijoiden opintojaksoon ”Asiakas, esteettömyys ja kuntoutus” sisältyy esteettömyyskartoituksen tekeminen. Opettajana tartuin yhteistyömahdollisuuteen Botanian kanssa. Se toi laajempaa näkökulmaa perinteisen kotiympäristön esteettömyyskartoituksen rinnalle.  Kotiympäristöt näyttäytyvät vahvasti harjoittelukentillä, kun fysioterapeutti työskentelee esim. kotikuntoutustiimissä julkisessa terveydenhuollossa sote-uudistuksen myötä.

Botanian puutarhuri Juha Forsblomin perehdytti opiskelijat aluksi Botanian toimintaan, tiloihin ja ulkoympäristöön. Hän kertoi samalla jo tehdyistä muutoksista ja tulevaisuuden visioista. Toimeksiantajana hänellä oli opiskelijaryhmille selkeät rajatut kokonaisuudet kartoitukseen. Lisäksi hän toivoi, että nuoret toisivat omasta näkökulmasta ideoita tarjottavien tapahtumien suhteen. Opiskelijat saattoivat käydä vapaasti Botaniassa kartoituksen tiimoilta. Opiskelija Tiina Ikonen kertoi, miten he olivat vieneet pyörätuolin mukanaan, liikkuneet tiloissa sillä ja kartoittaneet esteitä ja kehittäneet näin muutosehdotuksia käytännön kokemuksen kautta.

Fysioterapeuttiopiskelijat innostuivat Botanian ympäristöstä

Opiskelijat Tiina Ikonen ja  Oona Nikkanen olivat sitä mieltä, että tehtävä oli mukavaa vaihtelua ”normaaleihin” opiskelutehtäviin verrattuna. Botanialla he pääsivät erilaiseen työympäristöön, ja itse konkreettisesti toimimaan.

Jokaisen ryhmän aihe oli melko laaja, jonka vuoksi saatiin hyvä kokonaiskuvan esteettömyyden näkökulmasta. Yhteistyö Botanian kanssa sujui opiskelijoiden mukaan moitteettomasti, summasivat Tiina Ikonen ja Oona Nikkanen.

Oli mielenkiintoista päästä itse suunnittelemaan ja innovoimaan esteettömiä ratkaisuja ympäristöön, jossa ei aikaisemmin ollut vielä mitään. Pääsimme siis luomaan jotain aivan uutta. Toki tämä aiheutti myös päänvaivaa, mutta hyvin saimme mielestäni luotua toimivia ja kohderyhmälle mielekkäitä ratkaisuja Botanian ulkotiloihin, kertoo opiskelija Leena Hyvölä.

Alue, johon suunniteltiin lapsille esteetöntä toimintaympäristöä ja erilaisia aktiviteettejä. Kuva: Aarni Mäenpää

Innovatiivinen suunnitelma esteettömyyden näkökulmasta, jossa myös estetiikka vahvasti mukana. Kuva: Aarni Mäenpää.

Botanian omistajan, valotaiteilija Kari Kolan tavoitteena on luoda Botaniasta Itä-Suomen ykkösnähtävyys. Hän oli tyytyväinen opiskelijoiden panokseen, se osui ajallisesti hyvään hetkeen. Puutarhuri Juha Forsblom oli mukana kuuntelemassa opiskelijoiden kartoitusten esitykset. Hän antoi opiskelijaryhmälle palautetta ideoinnista, ja koki kartoitukset hyödyllisinä.

Tämä kokemus avasi jatkomahdollisuuden Karelian oppimisympäristö Voimalassa harjoittelunsa tekeville opiskelijoille. Yhteistyöstä sovittiin tarkemmin helmikuussa. Kesän kynnyksellä Voimalassa olevat opiskelijat pääsevät yhteistyön ideointiin ja osallistuvat jo lasten kesäleiritoimintaan Botaniassa.

 

Tuula Riikonen, fysioterapian tuntiopettaja
Karelia-ammattikorkeakoulu

1 059 Artikkelin näyttökerrat