Karelian avoin tki-toiminta etenee askel askeleelta

Helena Puhakka-Tarvainen, Kari Tiainen, Kaisa Varis

Kareliassa toteutetaan avointa toimintakulttuuria, jonka avulla kaikki korkeakoulussa tuotettu tieto ja osaaminen pyritään saamaan näkyväksi sekä välitettyä kaikkien halukkaiden käyttöön. Avoimuuden muotoja ovat tutkimustiedon avoin julkaiseminen sekä tulosten popularisointi, tutkimusaineistojen avaaminen sekä avoimet tutkimusmenetelmät. Avoimuuden avulla edistetään tutkimustulosten vaikuttavuutta yhteiskunnassa sekä mahdollistetaan uudenlaista yhteistyötä ja innovaatioita.

Tutkimuksen avoimuus tarkoittaa sitä, että kaikki tutkimuksen aikana käytetyt ja syntyneet tutkimusmateriaalit, kuten tutkimusjulkaisut, tutkimusaineisto ja tutkimuksen menetelmät saatetaan avoimesti kaikkien saataville ja hyödynnettäviksi. Tätä tutkimusmateriaalien avoimuutta kuvataan käsitteellä Open Access (OA). Tutkimus- ja kehittämistyötä tehdään Karelia-ammattikorkeakoulussa pääasiassa julkisin varoin, ja myös tästä syystä tutkimuksen tulee olla laadukasta ja vaikuttavaa ja tulosten kaikkien hyödynnettävissä.

Avoimia julkaisukanavia suositaan

Kareliassa on sitouduttu suosimaan avoimia julkaisukanavia hankkeiden tulosten ja ammatillisen tiedon levittämisessä. Julkaisun avoimuus tarkoittaa, että koko julkaisu on verkossa ilmaiseksi ja esteettömästi kaikkien käytettävissä. Vuonna 2018 avointen julkaisujen osuus kaikista Karelian henkilöstön tuottamista julkaisuista oli lähes 90%.

Karelia-ammattikorkeakoulu on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa 11 ammattikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston yhteisessä hankkeessa Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi. Hanke alkoi keväällä 2018 ja se päättyy 31.12.2020. Hankkeessa vahvistetaan ammattikorkeakoulujen avoimen toimintakulttuurin osaamista sekä edistetään tutkimusaineistojen kestävää käyttöä ja tulosten vaikuttavuutta.  Kehittämistyö painottuu erilaisten tutkimusaineistojen, julkaisujen ja tulosten avaamiseen sekä ammattikorkeakoulujen yhteistyötapojen kehittämiseen.

Avointa toimintakulttuuria vahvistetaan

Vuonna 2018 Kareliassa keskityttiin erityisesti avoimen toimintakulttuurin vahvistamiseen, aineistojen kestävän käytön edistämiseen sekä avointen innovaatioiden mahdollistamiseen. Syksyllä 2018 aloitettiin mm. henkilöstölle suunnatut aamupuurotilaisuudet, joissa keskustellaan aamiaisen lomassa ajankohtaisista avoimuuteen liittyvistä kysymyksistä, sekä Avoimesti siun -webinaarisarja, joka esittelee Karelia-ammattikorkeakoulun kehittämistyön tuloksia henkilöstölle, opiskelijoille ja kaikille sidosryhmille. Avoimesti siun -webinaarit ovat katseltavissa sekä live-lähetyksinä että tallenteina Karelian YouTube-kanavan kautta.

Aineistojen kestävää käyttöä edistettiin valmistelemalla Karelian datapolitiikkaa, aineistojen hallinnan ja avaamisen käytänteitä sekä datan tallentamisen automatisointia TKI-ympäristöissä. Avointen innovaatioiden mahdollistamiseksi kehitettiin TKI- ja palveluympäristöjen avoimuutta ja saavutettavuutta, pyrittiin lisäämään opiskelijoiden roolia hanketoiminnassa sekä kokeiltiin uusia reittejä tutkimustulosten hyödyntämiseen.

Helena Puhakka-Tarvainen, projektipäällikkö
Kari Tiainen, kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö
Kaisa Varis, julkaisukoordinaattori
Karelia-ammattikorkeakoulu

Tämä artikkeli on kirjoitettu osana Ammattikorkeakoulujen avoin TKI, oppiminen & innovaatioekosysteemi –hanketta, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kärkihanke. Hanketta koordinoi Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Kansikuva: Alex Holyoake on Unsplash

1 582 Artikkelin näyttökerrat