Kotiin tuomisia opopäiviltä

Mervi Kurula

Matkani valtakunnallisille opopäiville Turkuun alkoi jo keskiviikkona 6.2019 Joensuusta junalla Helsingin kautta Turkuun. Samassa junassa matkusti myös Karelia-amk:n kollegoja SMErec-hankkeesta (SMErec – New generation recruitment skills for SMEs and workforce), jotka oli kutsuttu korkeakouluissa toimivien opinto-ohjaajien toimikuntatapaamiseen esittelemään hanketta, sekä Kareliassa kehitettyä WorkSmart- menetelmää opiskelijoiden työuraohjaukseen.  Alkumatkan lumiset maisemat ja ainakin Joensuun korkeuksilla vielä harvinainen auringon pilkahdus ilahdutti matkaajia…

Kuva: Mervi Kurula.

Matkan kohteena oli vuosittain järjestettävä suurin valtakunnallinen ohjaustoimijoiden kokoontuminen. Turun Opopäiville (Åpopäivät 7.-9.2.2019) oli ilmoittautunut noin 650 eri kouluasteiden opinto-ohjaajaa. Erityisen ilahduttavaa on, että viime vuosien aikana korkeakouluissa työskentelevien opinto-ohjaajien osallistuminen päiville on lisääntynyt. Ohjauksen rooli on vahvistunut korkeakouluissa, kun ohjausta tarvitaan korkeakouluopintojen aikana sekä työelämään ja/tai jatko-opintoihin siirtymisessä. Ohjaus ei ole enää vain opintoihin ohjaamista tai opiskelun aikana eri tilanteissa tarjolla olevaa ohjausta. Entistä enemmän korkeakouluissa on tarjolla uraohjausta jo valmistuneille, työelämässä oleville ja jatko-opintoja suunnitteleville.

SMErec ja WorkSmart mukana opopäivillä

Opopäivien ohjelmaan kuuluvat perinteisesti eri kouluasteilla toimivien opinto-ohjaajien toimikuntatapaamiset. Tapaamisissa on vuosien varrella käyty keskustelua ajankohtaisista teemoista, jaettu kokemuksia sekä hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja. Tällä kertaa Karelian puheenvuorot pitivät Marja-Liisa (Mammu) Ruotsalainen WorkSmart – toiminnan ”inspiraattori ja innostaja” ja SMErec-hankkeen projektipäällikkö, sekä Jaana Tolkki, SMErec-hankkeen projektiasiantuntijana. He osallistuivat opopäivilllä korkeakoulutoimikunnan tapaamiseen. Mammu esitteli WorkSmart -menetelmää, joka tukee ammattikorkeakouluopiskelijoiden ja toisen asteen opiskelijoiden työurapolkua. WorkSmart –malli palkittiin korkeakoulujen Kärjet- kilpailussa 2018 parhaana toimintamallina. Malli soveltuu hyvin osaksi korkeakoulun opinto-ohjausta tukemaan työelämävalmiuksien, urasuunnittelu- ja työnhakutaitojen kehittymistä.

Karelia-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa SMErec-hankkeessa on yhtenä tavoitteena rakentaa uraohjaus- ja rekrytointi –palvelumallia Kareliaan vuoden 2019 aikana.  Projektipäällikkö Jaana Tolkki kertoo että, malli palvelee hankkeen kohderyhmän mukaisesti sekä työelämään siirtymässä olevia opiskelijoita, että talousalueen pk-yrityksiä rekrytoijana.

 – SMErec-hankkeella halutaan edistää yritysten kilpailukykyä tuotantoloikkaa varten kehittämällä yritysten henkilöstöstrategiaa tukevia mittareita ja rekrytointiin sovellettavia työkaluja. Karelia kehittää hankkeessa toimintamallia valmistuville opiskelijoille ja yrityksille rekrytointitilanteisiin. Pk-yrityksille tarjotaan koulutusta rekrytointiosaamisen kehittämisessä, rekrytointiprosessiin henkilöstöresurssien johtamisessa sekä yrityskuvan parantamisessa, kuvaa Jaana Tolkki.

Jaana Tolkki teki toimikunnan tapaamiseen osallistuneille kyselyn ura- ja rekrytointipalveluista korkeakouluissa Padlet-työkalulla. Vastauksia saatiin muiden korkeakoulujen näkemyksistä yleisimmistä työelämätaidoista työelämään siirtyvillä sekä niiden tavoista toteuttaa opiskelijoiden ura- ja rekrytointipalveluita sekä opiskelijoiden urasuunnittelusta.

Kuva. Marja-Liisa Ruotsalainen esitteli opopäivillä WorkSmart-menetelmää.

Ohjauksen uudet tuulet ja välineet

Opopäivien ohjelma muodostuu kaikille yhteisestä ohjelmasta sekä eri kouluasteiden opinto-ohjaajille suunnatuista työpajoista. Päivien avauksessa kuultiin Linné-yliopistossa Ruotsissa työskentelevän professori Saara Talaksen puheenvuoro työn tulevaisuudesta. Projektipäällikkö Raimo Vuorinen Koulutuksen tutkimuslaitokselta Jyväskylästä puolestaan asemoi Ohjauksen paikkaa.

Työn murros haastaa oppimisen ja myös opinto-ohjauksen, tämä teema nousi esille useammassa työpajassa ja opojen keskusteluissa. Yhtenä keskeisenä kysymyksenä on se, miten teknologia valjastetaan palvelemaan ihmisten arkea, siis myös opinto-ohjausta. Ohjaukseen liittyviä digitaalisia palveluita kehitetään hajanaisesti ja niitä on tekeillä runsaasti. Mm. OKM, TEM, SITRA, VM, SAK ja Korkea-aste ovat kehittämässä erilaisia digitaalisia palveluita. Esimerkiksi OPObotti auttaa nuorta tunnistamaan omia kiinnostuksen kohteita, tavoitteita, valmiuksia sekä auttaa löytämään olemassa olevia tukipalveluita.  Kartoituksen tehtyään pääsee näkemään millaisia työmahdollisuuksia olisi oman profiilin perusteella. Ohjausta verkossa-palvelussa sekä Nuorten elämä –sivustolla on saatavilla ohjausta ja monipuolisesti tietoa juuri nuorille kohdennettuna. Opetushallituksen  CompLeap-hankkeessa pureudutaan osaamisen kehittämisen digitaalisiin palveluihin eri sidosryhmien näkökulmasta ja mallinnetaan yksilön osaamisen kehittämistä tukevien digitaalisten palveluiden kokonaisuus EU-tasolla.

Virtaa omaan työhön

Opopäiville on aina mukavaa lähteä, sillä päivät ovat harvinainen tilaisuus tavata kollegoja ja entisiä opiskelutovereita. Päivillä pääsee myös vaihtamaan kokemuksia sekä keskustelemaan ajankohtaisista asioista omaan työhön ja opinto-ohjaukseen liittyen. Oman alan tapahtuman merkitystä omalle työlle ja hyvinvoinnille ei aina tule ajatelleeksi. Kuinka vaikuttava, virkistävä ja voimaannuttava yhteisöllinen kokemus se voikaan meille opoille olla.  Opiskelijatovereiden tapaaminen vuosien takaa, innostavat työpajat, ajatusten ja kokemusten vaihto, ohjauksen uusiin työkaluihin ja malleihin tutustuminen antavat virtaa ja uusia ideoita omassa korkeakouluyhteisössä. Oman alan kollegoiden välinen vuorovaikutus ja kokemusten jakaminen on tärkeää myös työhyvinvoinnin näkökulmasta.

Matkustaminen yhdessä kollegoiden kanssa on myös hyvä tilaisuus keskittyä yhdessä jonkin asian äärelle. Usein tutusta ympäristöstä irrottautuminen tuo tekemiseen uutta näkökulmaa ja mahdollistaa intensiivisen keskittymisen yhdessä tekemiseen. Perillä puolestaan odottavat opokollegat eri puolilta Suomea joiden kanssa on tilaisuus tarkastella missä se ohjauksen paikka tällä hetkellä yhteiskunnassamme on.

 

Mervi Kurula
vastaava opinto-ohjaaja
Karelia-ammattikorkeakoulu

 

976 Artikkelin näyttökerrat