Työelämäjakso talotekniikan opon silmin

Johanna Luostarinen

Syyslukukauden 2019 aikana minulle tarjoutui mahdollisuus lähteä päivittämään osaamistani ja saamaan uutta tietoa oman työni kehittämiseen parin viikon mittaisen työelämäjakson kautta. Työelämäjaksollani suuntasin kurkistamaan paikallisten insinööritoimistojen toimintaan, ja niinpä vietin viikon Granlund Joensuu Oy:n työyhteisössä ja toisen viikon puolestaan Insinööritoimisto Jormakka Oy:llä.

Alumnien kohtaamista
Kummassakin yrityksessä toimintaan kuuluu muun muassa LVI-, sähkö- ja rakennusautomaatiosuunnittelua. Opinto-ohjaajan näkökulmasta yritysten suunnittelijoiden työhön ja arkeen tutustuminen oli erittäin mielekästä, varsinkin kun työntekijöistä löytyi monia tuttuja Karelia-ammattikorkeakoulussa opiskelleita entisiä opiskelijoita. Oli hienoa kuulla heidän urapolkujaan: miten ja minne elämä on heitä vienyt ja kuinka siivet ovat kantaneet valmistumisen jälkeen. Pääsinpä useamman henkilön kanssa pohtimaan myös heidän uraansa nyt, ja kertomaan millaisia mahdollisuuksia kouluttautumisella voisi olla valmiillekin insinööreille. Aiemmin tehtyä insinööritutkintoa kun on mahdollisuus päivittää esimerkiksi YAMK-opinnoilla tai rakentamisenalan pätevyyksiin vaadittavilla opinnoilla.

Työelämän monipuolisuus
Työelämäjakson tärkeää antia oli myös nähdä insinööritoimistojen arjen ja suunnittelijoiden työn monipuolisuus. Työmaakokoukset ja vierailut työmaalle, yhteistyö eri suunnittelijoiden kesken sekä valvonta- ja asiantuntijatehtävät tekevät suunnittelutyön rinnalle jokaisesta päivästä vähän erilaisen. Olipa asiakkaina julkinen sektori, rakennusliike tai vaikkapa asunto-osakeyhtiö, on insinöörinkin tärkeää osata toimia hyvänä asiakaspalvelijana. Vaikka tietämykseni talotekniikasta valmistuvien insinöörien työtehtävistä mielestäni oli jo ennestään melko hyvä, sain paljon uutta tietoa, jolla päivittää omaa osaamistani ohjaus- ja opetustyössä. Omaa ammatillista kasvuaan miettivälle insinööriopiskelijalle tällaisetkin opinto-ohjaajan kautta tulevat tuulahdukset työelämästä ovat tarpeen.

Työelämää kohti
Työelämäjaksolla sain tilaisuuden jututtaa esimiesasemassa toimivia henkilöitä ja kuulla heidän näkökulmiaan siitä, miltä työ tulevaisuudessa heidän mielestään näyttää. Keskustelimme myös työnhakuun liittyvistä asioista rekrytoijan näkökulmasta ja millaisia asioita insinööriksi valmistuvan opiskelijan olisi hyvä jo opiskeluvaiheessa huomioida. Selväähän on, että suunnittelutehtäviin haluaville suunnittelutyövälineiden hallinnan lisäksi kokemus vastaavanlaisista työtehtävistä on aina eduksi. Monien valmistuneiden insinöörien kokemus olikin, että opiskelujen aikana eräs tärkeimmistä verkostoitumisen väylistä ja samalla erilaisiin työtehtäviin tutustumisen kanava oli harjoittelut. Niiden aikana on hyvä selvittää omaa urapolkua ja reittiä työelämään.

Johanna Luostarinen
opinto-ohjaaja, talotekniikka
Karelia-ammattikorkeakoulu

Artikkelikuva: John Schnobrich on Unsplash

 

 

 

822 Artikkelin näyttökerrat