Pääkirjoitus: Osaamista, puhtia ja verkostoja läheltä ja kaukaa

Kari Tiainen

Tervetuloa Vasu-verkkojulkaisun lukijaksi jälleen kerran.  Vasu on Karelia-ammatti­korkea­koulun verkkojulkaisu, joka välittää ajankohtaista tietoa Karelian asiantuntijuudesta, osaamisesta sekä monialaisesta opetus-, tutkimus- ja kehittämistyöstä. Tällä kertaa kerromme mm. Karelian hanketoimijoiden konferenssimatkoista ja opettajien työelämäjaksoista.

Tässä numerossa on kaksi konferenssimatkaraporttia. Ryhmä Karelian Innovative Nurse -hankkeen opettajia osallistui ICN:n (International Council of Nurses) maailmankongressiin, joka järjestettiin Singaporessa 24.6. – 2.7.2019. Konferenssiin osallistui 5000 sairaanhoitajaa yli 120 eri maasta. Konferenssissa käsiteltiin ajankohtaisia sairaanhoitajan työhön liittyviä asioita eri näkökulmista.

Kalitka-hankkeen projektipäällikkö Paavo Raappana taas osallistui Kööpenhaminassa järjestettyyn Arctic Cooperation -konferenssiin. Konferenssiin osallistui Pohjoismaista, Iso-Britanniasta ja Venäjältä hanketoimijoita sekä hallintoviranomaisia, jotka toteuttavat yhteisiä rajanylittäviä hankkeita Euroopan Arktisella alueella, Pohjoismaiden, Iso-Britannian tai Venäjän pohjoisissa osissa.

Karelia-ammattikorkeakoulun opettajille ja hanketoimijoille nämä kansainväliset konferenssimatkat ovat tärkeitä ammatillisen osaamisen, uusimman tiedon ja verkostoitumisen kannalta. Kongressimatkoilta saa ammatillisen osaamisen lisäksi myös paljon uusia kontakteja, kulttuurista osaamista sekä ymmärrystä omasta alasta. Konferensseissa on mahdollisuus päivittää tietoa uusista alan tutkimuksista sekä tavata kollegoja eri maista. Konferenssit auttavat myös arvioimaan ja kehittämään oman korkeakoulun opetuksen tavoitteita, sisältöjä ja menetelmiä.

Monet Karelian opettajat kartuttavat osaamistaan myös työskentelemällä muutamia viikkoja paikallisissa yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Opettajalla on mahdollisuus hyödyntää näiden työelämäjaksojen aikana kertynyttä osaamistaan mm. opetustyössään ja opetuksen suunnittelussa. Riitta Muhonen raportoi työelämäjaksostaan Siun soten perusterveydenhuollossa, ja Johanna Luostarinen kertoo työskentelystään kahdessa joensuulaisessa insinööritoimistossa (Granlund Joensuu ja Insinööritoimisto Jormakka).

Kareliassa on meneillään opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Innovative Nurse  -sairaanhoitajakoulutus. Karelia toteuttaa koulutuksen yhteistyössä Kajaanin sekä Lapin ammattikorkeakoulujen kanssa 19.12.2018 – 31.12.2021. Pohjois-Karjalassa (erityisesti Pielisen-Karjala), Kainuussa (Suomussalmi) ja Lapissa (esim. Sodankylä) kärsitään jo nyt sairaanhoitajapulasta runsaan eläköitymisen vuoksi. Innovative Nurse -koulutuksella vastataan näiden alueiden lisääntyvään työvoimatarpeeseen.

Lisäksi kerromme mm. fysioterapeuttiopiskelijan kokemuksista moniammatillisessa tiimissä työskentelystä, Kohti korkeakouluopintoja! – valmennuksista ja mm. virtuaalihologrammien tallennus- ja visualisointiratkaisusta.

Lämmin kiitos kaikille kirjoittajille. Hyvää loppuvuotta!

Kari Tiainen
Vasun päätoimittaja, kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö
Karelia-ammattikorkeakoulu

 

Kansikuva: Photo by Galina N on Unsplash

769 Artikkelin näyttökerrat